Skrót wiadomości - środa, 3 kwietnia

04-04-2013 06:00
04.04. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Prezydent Bronisław Komorowski powołał w środę Jacka Bartkiewicza i Katarzynę Zajdel-Kurowską na członków zarządu Narodowego Banku Polskiego.

W ocenie prezesa Skarbiec Holding i członka Rady Gospodarczej przy premierze, Bogusława Grabowskiego polityka pieniężna w Polsce jest źle prowadzona na poziomie koncepcyjnym, a Rada Polityki Pieniężnej nie potrafi się komunikować z rynkami finansowymi.

Wprowadzenie w ramach reformy emerytalnej Otwartych Funduszy Emerytalnych było błędem, który obecnie trzeba naprawić, ale w taki sposób, aby było to jak najmniej szkodliwe dla gospodarki - uważa Bogusław Grabowski, prezes Skarbiec Holding i członek Rady Gospodarczej przy premierze. Jego zdaniem rozwiązanie przyjęte na Węgrzech nie wchodzi w grę.

Wyniki sektora bankowego mogą być gorsze niż w ostatnich latach, ale polski sektor bankowy jest dobrze przygotowany na trudne czasy zarówno pod względem kapitałowym, jak i pod względem zarządzania ryzykiem - ocenia Jacek Bartkiewicz, członek zarządu NBP.

Polska nie powinna rezygnować z elastycznej linii kredytowej (FCL) - powiedziała dziennikarzom członek zarządu NBP Katarzyna Zajdel-Kurowska.

W lutym Polska wypełniała kryterium stóp procentowych, nie wypełniała natomiast kryterium stabilności cen - wynika z kwietniowego numeru "Monitora konwergencji nominalnej", opracowanego przez Ministerstwo Finansów.

PAIiIZ prowadzi obecnie 157 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 3,7 mld euro, które mogą stworzyć 28,8 tys. miejsc pracy - poinformowała PAP Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

FootFall Indeks Polska w tygodniu 25.03-31.03 2013 roku spadł o 19,5 proc. rok do roku i o 5,9 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem i wyniósł 74,23 pkt. - podała firma Experian.

W USA zanotowano spadek wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks zniżkował w tygodniu zakończonym 29 marca 2013 r. o 4,0 proc., po uwzględnieniu czynników sezonowych - podano w komunikacie.

W firmach w USA przybyło w marcu 158 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Analitycy oceniali, że w amerykańskiej gospodarce w marcu przybyło 200 tys. miejsc pracy.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin wyniósł w marcu 2013 roku 55,6 pkt wobec 54,5 pkt na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki i Zakupów.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, wyniósł w marcu 2013 roku 54,3 pkt. wobec 52,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach HSBC Holdings i Markit Economics.

Inflacja w strefie euro wyniosła w marcu 2013 r., w ujęciu rdr 1,7 proc. - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, we wstępnym wyliczeniu.

Wskaźnik aktywności w usługach w USA spadł w marcu i wyniósł 54,4 pkt. - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM).

BUDŻET, DŁUG

Rada Polityki Pieniężnej na najbliższym posiedzeniu decyzyjnym, które odbędzie się w dniach 9-10 kwietnia, zajmie się sprawozdaniem finansowym NBP za 2012 rok - dowiedziała się nieoficjalnie PAP.

Doniesienia prasowe dotyczące planów obniżenia składki wpłacanej do OFE są na tym etapie czystą spekulacją - uważa wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski.

Ministerstwo Finansów nie chce obecnie przesądzać, że w tym roku po raz kolejny dojdzie do obniżenia relacji długu publicznego do PKB - poinformował PAP wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk.

Przychody z prywatyzacji po marcu 2013 roku wyniosły 1.225,16 mln zł - podał resort skarbu w przysłanym PAP komunikacie.

Wielkość zobowiązań Skarbu Państwa denominowana w PLN wynosi na 2013 rok 74 mld - wynika z danych udostępnionych PAP przez Ministerstwo Finansów.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał w tym tygodniu otwartym funduszom emerytalnym (OFE) 49,51 mln zł - poinformował ZUS w komunikacie.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uważa, że emerytura powinna być wypłacana dożywotnio, a przy wyborze sposobu wypłat będą brane pod uwagę kwestie finansów publicznych.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 3,0 proc. i wyniósł 12.362,20 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu spadł o 0,1 proc. i wyniósł 2.225,30 pkt.

Indeks węgierskiej giełdy BUX na zamknięciu spadł o 0,92 proc. i wyniósł 17.930,84 pkt.

WIG 20 na zamknięciu sesji spadł o 1,65 proc. i wyniósł 2.336,45 pkt.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji spadł o 1,08 proc., do 6.420,28 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu sesji spadł o 1,32 proc. i wyniósł 3.754,96 pkt.

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji spadł o 0,87 proc. i wyniósł 7.874,75 pkt.

SPÓŁKI

Zarząd PKO BP nie będzie rekomendować przeznaczenia na dywidendę całości zysku za 2012 r., część zostanie w banku, by wypełnić współczynniki kapitałowe. Rekomendacja zarządu w tej sprawie zostanie podana w drugiej połowie kwietnia - poinformował na konferencji Zbigniew Jagiełło, prezes banku.

PKO BP zakłada osiągnięcie na koniec 2015 roku wskaźnika ROE na poziomie powyżej 15 proc. Bank chce też na koniec 2015 roku osiągnąć wskaźnik kosztów do dochodów na poziomie poniżej 45 proc., a także utrzymać współczynnik wypłacalności powyżej 12 proc. - podał PKO BP w strategii na lata 2013-2015.

PKO BP planuje alians strategiczny w obszarze bancassurance i płatności elektronicznych. Strategia na lata 2013-15 zakłada akwizycje na rynku polskim w segmencie bankowości, zarządzania aktywami i leasingu - poinformował bank w prezentacji przed konferencją prasową.

PKO BP zakłada wzrost aktywów o ok. 4-5 proc. średniorocznie w latach 2013-15 - poinformował bank w materiałach na konferencję prasową.

PKO BP oczekuje spadku dynamiki rynku do 2015 roku o blisko 30 proc. w porównaniu do lat 2010-12 - poinformował bank w prezentacji.

PKO BP planuje sprzedać ukraińskie spółki niebankowe, a także wyjść z akcjonariatu dewelopera Qualia Development - poinformował Jakub Papierski, wiceprezes banku.

PKO BP, który zakłada do 2015 roku spadek kosztów ryzyka do 120 pb, ocenia, że w I kwartał przyniósł stabilizację wskaźnika na poziomie zbliżonym do IV kwartału, kiedy wyniósł on 144 pb - poinformował PAP Bartosz Drabikowski, wiceprezes banku.

PKO BP planuje sprzedaż spółek niezwiązanych z podstawową działalnością, jednak ocenia, że ze względu na sytuację na rynku do sprzedaży Qualia Development nie dojdzie w 2013 roku - poinformował PAP Jakub Papierski, wiceprezes banku.

PKO BP podtrzymuje, że w 2013 roku łączny zysk netto sektora bankowego może spaść w porównaniu z 2012 rokiem o 10-15 proc., a zyskowność PKO BP nie powinna odbiegać od trendów na rynku - poinformował PAP Bartosz Drabikowski, wiceprezes banku.

PKO BP prowadzi rozmowy z kilkoma partnerami w sprawie aliansu strategicznego w eService i liczy, że w II kwartale nastąpi wybór partnera - poinformował Zbigniew Jagiełło, prezes banku.

ING Otwarty Fundusz Emerytalny zwiększył zaangażowanie w BZ WBK do 5,31 proc. kapitału i głosów na WZ - poinformowała spółka w komunikacie.

Oferta konsorcjum TP SA i Integrated Solutions za 29,6 mln zł brutto okazała się najtańsza w przetargu na utworzenie i uruchomienie wojewódzkiej sieci szkieletowej w ramach projektu Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna - poinformowała PAP Joanna Blewąska rzeczniczka Marszałka Woj. Łódzkiego.

Rada nadzorcza PGNiG uchyliła uchwałę w sprawie powołania Krzysztofa Bociana na stanowisko wiceprezesa ds. poszukiwań i wydobycia i zakończyła konkurs bez rozstrzygnięcia - poinformowało PGNiG w komunikacie. Krzysztof Bocian nie przyjął warunków zatrudnienia - wyjaśnia spółka.

Przyspieszona budowa księgi popytu na 4,2 mln akcji Kruka, oferowane przez fundusz Enterprise Investors, została zakończona przy cenie 60 zł za walor - poinformowało PAP kilka niezależnych źródeł rynkowych.

Alchemia przeznaczy w 2013 r. ok. 23 mln zł na inwestycje, które mają przynieść ok. 8 mln zł oszczędności w skali roku - poinformowała spółka w komunikacie przesłanym PAP. Alchemia planuje zwiększenie sprzedaży rur wiertniczych bez szwu w I półroczu 2013 r. o 40-50 proc.

Konsorcjum z Przedsiębiorstwem Robót Kolejowych i Inżynieryjnych (PRKiI), spółką zależną Trakcji, ma umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe o wartości 88,86 mln zł netto (109,3 mln zł brutto) - poinformowała Trakcja w komunikacie.

Ideon, zgodnie z zapowiedziami, złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu - poinformowała spółka w komunikacie.

Oferta TP SA została uznana za najkorzystniejszą w jednej z trzech części przetargu na dostawę i wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia. W drugiej części zwyciężyła oferta konsorcjum TP SA, Integrated Solutions i Compu, a w trzeciej Sygnity - podało CRZL.

Zysk netto Neuki w I kw. 2013 r. będzie wyższy o 4,68 mln zł z powodu zdarzenia jednorazowego związanego z rozliczeniem transakcji nabycia udziałów w Oktogon Investment Aps - podała Neuca w komunikacie.

Karol Antkowiak złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Gant Development z dniem 3 kwietnia 2013 r., w związku ze zgłoszeniem kandydatury na członka rady nadzorczej spółki - podał deweloper w komunikacie.

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Feerum w związku z ofertą publiczną akcji serii C, D i E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E oraz praw do akcji serii E - podała KNF na stronie internetowej.

Środowe ZWZ Synthosu uchwaliło wypłatę dywidendy za 2012 r. w wysokości 1 mld zł, czyli 0,76 zł na akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 11 kwietnia. Wypłata nastapi w dwóch transzach 0,5 zł oraz 0,26 zł - podała spółka w komunikacie.

Zarząd Dom Development przyjął politykę dywidendową, która zakłada w najbliższych latach zwiększenie wysokości dywidendy w stosunku do lat ubiegłych. Z zysku za 2012 r. zarząd rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 91,05 mln zł, czyli 3,68 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Polimex-Mostostal wypowiedział w całości w dniu 2 kwietnia Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, upływającego z dniem 31 lipca - podała spółka w komunikacie.

Harbin B.V. sprzedaje 340 tys. akcji Grupy Żywiec w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu. Book-building powinien zakończyć się w czwartek - poinformowały PAP źródła rynkowe.

WALUTY

Wskaźnik zmienności kursu złotego ERV względem euro spadł w marcu 2013 r. w ujęciu miesięcznym do 4,2 z 5,7 w lutym 2013 r., a w ujęciu kwartalnym do 5,3 z 5,5 - wynika z kwietniowego numeru "Monitora konwergencji nominalnej", opracowanego przez Ministerstwo Finansów.

W najbliższych tygodniach złoty będzie miał tendencję do osłabiania, natomiast rynek długu będzie wspierany przez napływ środków spowodowany wykupem obligacji w kwietniu - oceniają dilerzy. Na ruchy na obu rynkach wciąż wpływ będzie mieć sytuacja za granicą, a także krajowe dane makro i decyzja RPP.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,2693, a kurs złotego do euro na 4,1898 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,2828 USD i 119,96 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

Stawka referencyjna Polonia wzrosła w środę do 3,18 proc. z 3,17 proc. we wtorek - podał NBP.

TOWARY

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają, bo rosną zapasy tego surowca - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na maj na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 96,55 USD, po spadku o 64 centy.

Cena ropy Brent w kontraktach na V 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 110,39-110,41 USD za baryłkę.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie są niemal bez zmian - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana na 7.471,75 USD za tonę.

Zapasy ropy naftowej w USA wzrosły w ubiegłym tygodniu o 2,71 mln baryłek, czyli 0,7 proc., do 388,62 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

OPINIE, PROGNOZY

Środowa sesja na warszawskiej GPW upływa pod znakiem spadków, będących efektem słabszych od oczekiwanych danych ze Stanów Zjednoczonych. Zdaniem analityków w dłuższym terminie można jednak oczekiwać odwrócenia spadków i powrotu wzrostów.

Nadzieje na ożywienie gospodarcze w Europie z jednej strony oraz obawy o nawrót kryzysu zadłużenia z drugiej strony, sprawiają, że inwestorzy powinni być przygotowani na podwyższoną zmienność na europejskich rynkach akcji w II kwartale. Spośród rynków w regionie CEE najciekawszymi inwestycjami w kolejnych trzech miesiącach okazać się mogą akcje spółek tureckich i polskich - oceniają analitycy Erste.

Efekty zacieśniania polityki fiskalnej obecnie będą dużo dotkliwsze dla gospodarki, ponieważ jest ona w stanie spowolnienia. Ograniczenie wydatków powinno mieć miejsce w okresie dobrej koniunktury, a nie, gdy odbicie gospodarcze jest bardzo wątpliwe - uważa Stanisław Kubielas z INE PAN.

Katastrofa bankowa, taka jak obecnie na Cyprze, może nastąpić wszędzie, także w USA - ocenia Marc Faber, wydawca "Gloom Boom & Doom Report".

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Obroty sesyjne na rynku głównym GPW spadły w marcu 2013 r. o 2,2 proc. rdr do 18,8 mld zł. Wartość obrotów sesyjnych w I kwartale 2013 r. wzrosła względem analogicznego okresu w 2012 r. z 54,9 mld zł do 55,7 mld zł, tj. o 1,5 proc. - poinformowała GPW w komunikacie prasowym.

Dom Maklerski Banku Handlowego był liderem obrotów na rynku akcji GPW w marcu 2013 roku, z udziałem na poziomie 11,02 proc. - poinformowała giełda w swoim zestawieniu udziałów domów maklerskich w obrotach.

Aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych wzrosły w marcu 2013 roku miesiąc do miesiąca łącznie o 0,40 proc., do 269,613 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportów przesłanych przez OFE.

Ministerstwo Skarbu Państwa proponuje nowe zasady ustalania wynagrodzeń menedżerów spółek Skarbu Państwa zatrudnionych na podstawie kontraktów menedżerskich. Chce, by część wynagrodzenia była zmienna i zależała od realizacji celów, w tym wyników finansowych i realizowanych inwestycji - poinformowało MSP w komunikacie na stronie internetowej.

Wariant trwającej konsolidacji sektora przemysłu chemicznego jest najbezpieczniejszy z możliwych - oświadczył w Senacie wiceminister skarbu Rafał Baniak. Zapewnił, że konsolidowane spółki są zabezpieczone przed wrogim przejęciem.

Prezydent Rosji Władimir Putin zlecił koncernowi Gazprom powrócić do projektu budowy drugiej nitki gazociągu Jamał-Europa z myślą o dostawach dla Polski, Słowacji i Węgier. Putin spotkał się w środę z szefem Gazpromu Aleksiejem Millerem.

Do doniesień medialnych na temat drugiej nitki gazociągu jamalskiego podchodzę z dużą ostrożnością - powiedział minister skarbu Mikołaj Budzanowski. Jak podały media, prezydent Rosji Władimir Putin zlecił Gazpromowi powrócić do projektu budowy gazociągu Jamał-Europa II.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała z włosko-polskim konsorcjum, którego liderem jest firma Salini Polska umowy na dokończenie dwóch odcinków A1 z Czerniewic do Kowala. Konsorcjum dokończy odcinek A1 w woj. kujawsko-pomorskim za 1,05 mld zł.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

84 proc. Polaków źle ocenia sytuację na rynku pracy, prawie połowa uważa, że w najbliższym roku sytuacja ta się pogorszy, a 40 proc. zatrudnionych obawia się utraty pracy - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała w środę Telewizji Republika koncesję na nadawanie programu telewizyjnego drogą satelitarną i kablową. Informację potwierdziła PAP rzeczniczka Rady Katarzyna Twardowska.

Obywatelski projekt ustawy ws. sądów, wspierany przez PSL to - w ocenie Kancelarii Prezydenta - próba psucia systemu. Według prezydenta tego typu działania to leczenie dżumy cholerą - mówi PAP szefowa prezydenckiego biura prasowego Joanna Trzaska-Wieczorek.

W kraju nie ma obecnie zagrożenia powodziowego, a zbiorniki retencyjne posiadają odpowiednie rezerwy - zapewnił w środę resort administracji i cyfryzacji po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Wszystkie kluby sejmowe opowiedziały się w środowej debacie za skierowaniem do dalszych prac projektu, który ma umożliwić karanie m.in. posłów i senatorów za wykroczenia drogowe bez konieczności uchylania im immunitetu.

Ministerstwo Finansów skierowało do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie - poinformowała PAP rzecznik resortu Wiesława Dróżdż.

Naprawa pasa startowego na lotnisku w Modlinie zakończy się w terminie, czyli do końca maja, mimo złych warunków atmosferycznych - poinformowała PAP doradca zarządu lotniska w Modlinie Edyta Mikołajczyk. Dodała, że prace cały czas trwają.

Wszystkie kluby poparły w środę poselski projekt nowelizacji ustawy o podatku rolnym. Zakłada on zmianę obliczania tego podatku tak, by jego wysokość nie była uzależniona od wahań cen żyta. Ma to stabilizować wydatki gospodarstwa rolnego, a także dochody gmin.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zamierza udzielić Cyprowi pożyczki wysokości miliarda euro w ramach międzynarodowej pomocy opiewającej na 10 miliardów euro - poinformowała w środę szefowa MFW Christine Lagarde.

Cypr przyjął plan stabilizacji systemu bankowego i finansów rządowych, aby móc skorzystać z pakietu międzynarodowej pomocy finansowej wysokości 10 mld euro. Dla wyspy oznacza to m.in. wzrost podatków, restrukturyzację banków i prywatyzację.

Akcjonariusze brytyjskiego banku Royal Bank of Scotland (RBS) poinformowali w środę o wystąpieniu przeciwko niemu ze zbiorowym pozwem o odszkodowanie w łącznej kwocie do 4 mld funtów za umyślne sprzedanie im akcji po zawyżonej cenie.

Korea Północna nie wpuściła w środę rano pracowników z Południa do znajdującego się na jej terytorium kompleksu przemysłowego Kaesong, zgodziła się natomiast na wyjazd przebywających już tam obywateli Korei Południowej - poinformowały władze w Seulu.

Korea Północna, zakazując w środę wjazdu do prowadzonej wspólnie z Koreą Południową strefy przemysłowej Kaesong, podjęła bezprecedensową decyzję. Od utworzenia strefy w 2004 roku była ona odporna na kryzysy na Półwyspie Koreańskim - odnotowuje agencja AFP.

Przedstawiciel władz Chin spotkał się z ambasadorami USA i obu Korei w Pekinie, by wyrazić "poważne zaniepokojenie" sytuacją na Półwyspie Koreańskim - poinformował w środę rzecznik chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

W Wenezueli rozpoczęła się we wtorek kampania przed zaplanowanymi na 14 kwietnia wyborami prezydenckimi. Według sondaży, największe szanse na zwycięstwo ma namaszczony przez zmarłego prezydenta Hugo Chaveza tymczasowy szef państwa Nicolas Maduro.

Adwokat rodzin osób, które zginęły w moskiewskim Teatrze na Dubrowce, Igor Trunow, zapowiedział w środę skargę do Rady Europy (RE) w związku z odmową wszczęcia przez wymiar sprawiedliwości postępowania wobec osób odpowiedzialnych za śmierć 130 zakładników.

Co najmniej 25 osób zginęło w nocy z wtorku na środę w wyniku powodzi w argentyńskim mieście La Plata, 60 km na południe od Buenos Aires. Ewakuowano ponad 2 tys. osób - poinformował gubernator prowincji. Bilans ofiar powodzi w Argentynie wzrósł do 33 osób.

Linie lotnicze Samoa Air wprowadziły nową taryfę - informuje "Le Figaro". Cena biletu lotniczego zależna jest od ... masy ciała podróżnego. Motywuje to do tracenia zbędnych kilogramów oraz zapewnia oszczędności rodzinom z dziećmi.

(PAP)

pif/ ana/ asa/