Skrót wiadomości - środa, 29 maja, 17.00

29-05-2013 17:00
29.05. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Produkt Krajowy Brutto wzrósł w I kwartale 2013 roku o 0,5 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 0,7 proc. rdr w IV kwartale - wynika z komunikatu GUS. W ujęciu kwartalnym, PKB w I kwartale wzrósł o 0,1 proc.

Wzrost gospodarczy w 2013 roku może wynieść około 1 proc. rdr, ale będzie to możliwe jeśli gospodarka przyspieszy w kolejnych kwartałach - ocenia Elżbieta Chojna-Duch, członek Rady Polityki Pieniężnej.

Wzrost PKB w Polsce przyspieszy z 0,9 proc. w 2013 r. do 2,2 proc. w 2014 r. - wynika z majowych prognoz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Poprzednio OECD prognozowała, że w tym roku wzrost PKB wyniesie 1,6 proc. OECD rekomenduje dalsze obniżki stóp procentowych.

Są silne podstawy, aby sądzić, że wzrost PKB w II kwartale będzie wyższy niż w I kwartale - powiedział Ludwik Kotecki, główny ekonomista resortu finansów. Dodał, że prawdopodobieństwo nowelizacji budżetu na 2013 r. wynosi 50 proc.

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-kwiecień wzrosła o 0,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku przy mniejszym o 1,2 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 2,6 proc.- podał GUS w komunikacie.

Z danych na koniec kwietnia 2013 roku wynika, że 435 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 34,0 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 6,9 tys. osób - podał w środowym komunikacie GUS.

Za wyższy niż oczekiwano wzrost wynagrodzenia w kwietniu odpowiada w dużej mierze wzrost płac w górnictwie - wynika z opracowania GUS.

Straty zimowe i wiosenne w powierzchni zasiewów zbóż ozimych w bieżącym roku były niewielkie - podał w środę w komunikacie GUS.

Siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w przedsiębiorstwach w kwietniu wzrosła w skali roku o 2,2 proc., wobec spadku o 0,5 w I kwietniu 2012 roku - podał w środę GUS.

W kwietniu sprzedaż usług w transporcie wzrosła o 6,3 proc. rdr wobec 9,2 proc. przed rokiem - podał GUS.

W końcu marca 2013 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 10.926,4 tys. sztuk, co oznacza spadek o 4,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku - podał GUS.

We wtorek, 28 maja banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 33.831,13 mln zł wobec 33.115,28 mln zł w poniedziałek - podał NBP.

FootFall Indeks Polska w tygodniu 20-26.05 2013 roku wzrósł o 0,8 proc. rok do roku oraz spadł 4,1 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem i wyniósł 67,91 pkt. - podała firma Experian.

Stopa bezrobocia w Niemczech w maju 2013 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,9 proc. wobec również 6,9 proc. w kwietniu - poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie.

W USA zanotowano spadek wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks zniżkował w tygodniu zakończonym 24 maja 2013 r. o 8,8 proc., po uwzględnieniu czynników sezonowych - podano w komunikacie.

Sprzedaż detaliczna w Japonii wzrosła w kwietniu 2013 r. o 0,7 proc. mdm, podczas gdy poprzednio spadła o 1,5 proc., po korekcie - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu.

Stopa bezrobocia na Węgrzech w okresie luty-kwiecień 2013 r. wyniosła średnio 11,0 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny w Budapeszcie.

BUDŻET, DŁUG

W czerwcu będzie miał miejsce przegląd budżetu i zostanie podjęta decyzja, czy jest konieczność jego nowelizacji - poinformował premier Donald Tusk.

Ministerstwo Finansów zaoferuje 6 czerwca obligacje PS0718/WZ0119 za 2-6 mld zł - podał resort finansów w komunikacie.

Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w obligacje w kwietniu wzrosło do 207,06 mld zł z 205,26 mld zł po marcu - podało ministerstwo finansów w komunikacie.

Po maju Ministerstwo Finansów sfinansowało 80 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych i latem planuje wyraźnie ograniczyć podaż SPW. W dobrej sytuacji rynkowej miesięcznie organizowane będzie po jednym przetargu - poinformował Piotr Marczak, dyrektor Departamentu Długu Publicznego w MF.

Komisja Europejska w opublikowanych w środę zaleceniach dla krajów członkowskich, wydłużyła o dwa lata czas na zejście z deficytem sektora finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB, co oznacza, że Polska powinna zlikwidować nadmierny deficyt najpóźniej do końca 2014 roku.

Środowa decyzja Komisji Europejskiej odnośnie wydłużenia Polsce czasu na redukcję nadmiernego deficytu o dwa lata jest właściwa i sprzyjająca gospodarce, bo umożliwia zachowanie równowagi: wzrost gospodarczy versus dyscyplina fiskalna - ocenia Ludwik Kotecki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów.

Wartość transakcji zawartych na rynku wtórnym obligacji w kwietniu 2013 roku zwiększyła się o 11,6 proc. mdm do 1.022,6 mld zł - podało Ministerstwo Finansów w środowym komunikacie.

W przeglądzie OFE zaprezentowane będą wszystkie warianty - powiedział podczas debaty PAP Biznes "Wpływ zmian w OFE na rynki finansowe", główny ekonomista MF Ludwik Kotecki.

Po ewentualnych zmianach w OFE ryzyko korekty na obligacjach jest niewielkie - powiedział podczas debaty PAP Biznes "Wpływ zmian w OFE na rynki finansowe", główny ekonomista MF Ludwik Kotecki.

Dobrowolność wejścia do OFE byłaby dobrym rozwiązaniem - powiedział podczas debaty PAP Biznes "Wpływ zmian w OFE na rynki finansowe", członek RPP Andrzej Bratkowski.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 na zamknięciu wzrósł o 0,1 proc. i wyniósł 14.326,46 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 0,1 proc. i wyniósł 2.324,02 pkt.

SPÓŁKI

Cena w wezwaniu na EMC Instytut Medyczny jest rozsądna, choć jest miejsce do jej niewielkiego podniesienia - ocenia Piotr Osiecki, prezes Altus TFI, które posiada 7,22 proc. akcji spółki.

Pioneer Pekao Investment Management, który ma 25,3 proc. akcji i ok. 15 proc. głosów na WZ spółki Yawal, uważa, że cena w wezwaniu na akcje tej firmy powinna zostać podwyższona - poinformował PPIM w komunikacie prasowym.

ZE PAK planuje z zysku osiągniętego w 2012 roku przeznaczyć na dywidendę 54,89 mln zł, co daje 1,08 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w projektach uchwał na WZ, zwołane na 26 czerwca.

Skarb Państwa złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad WZ KGHM o punkt dotyczący zmian w składzie rady nadzorczej - poinformowała spółka w projektach uchwał na WZ, zwołane na 19 czerwca.

PKN Orlen złożył do Wysokiego Sądu Sprawiedliwości w Londynie skargę o uchylenie wyroku Trybunału Arbitrażowego w sprawie pozwu przeciwko Yukos International. Sprawa dotyczy transakcji nabycia akcji rafinerii w Możejkach - podała spółka w komunikacie.

Wśród pięciu wykonawców, którzy znaleźli się na tzw. krótkiej liście w przetargu na rozwój Nowego Portalu Informacyjnego, w ramach Platformy Usług Elektronicznych w ZUS znalazły się: Asseco Poland, Comarch i Sygnity. Poza listą znalazło się konsorcjum Infovide-Matrix - poinformowało PAP biuro prasowe ZUS.

Elektrobudowa podpisała z PKN Orlen umowę ws. wykonania w systemie "pod klucz" obiektów infrastruktury, przeznaczonej dla potrzeb budowanej Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) w elektrociepłowni zlokalizowanej w zakładzie w Płocku. Wartość kontraktu to 74,45 mln zł netto - podała spółka w komunikacie.

Walne Zgromadzenie Projprzemu zdecydowało, że z zysku za 2012 r. dywidenda na akcję będzie wynosiła 0,40 zł, czyli więcej niż proponował wcześniej zarząd spółki - poinformował Projprzem w środowym komunikacie.

Fundusze zarządzane przez Quercus TFI zwiększyły swoje zaangażowanie w City Interactive do 5,74 proc. udziałów w kapitale i głosów na WZ - poinformowała City Interactive w komunikacie.

Fundusze zarządzane przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zwiększyły zaangażowanie w Zamet Industry do 8,9 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZ spółki - podał Zamet Industry w środowym komunikacie.

Fundusze zarządzane przez Aviva Investors Poland zmniejszyły zaangażowanie w Elektrotim i obecnie mają 316.104 akcji spółki, które uprawniają do wykonywania 3,17 proc. ogólnej liczby głosów - podał Elektrotim w komunikacie.

Zarząd spółki Pani Teresa Medica zarekomenduje akcjonariuszom spółki wypłatę 1 zł dywidendy na akcję z zysku osiągniętego w 2012 roku - poinformowała spółka w środowym komunikacie.

Introl planuje przeznaczyć na dywidendę 9,86 mln zł, co daje 0,37 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w projektach uchwał na WZ, zwołane na 27 czerwca.

Gwarant planuje z zysku netto osiągniętego w 2012 roku przeznaczyć na dywidendę 1,5 mln zł - poinformowała spółka w projektach uchwał na WZ, zwołane na 24 czerwca.

ABC Data podpisała umowę dotyczącą dystrybucji produktów Huawei Enterprise w Polsce i krajach Bałtyckich - podała spółka w komunikacie prasowym.

W związku z przekazaniem przez STI Group raportu za I kw. 2013 r. GPW zdecydowała o wznowieniu obrotu akcjami tej spółki na NewConnect począwszy od 31 maja - podała GPW w komunikacie.

Kompania Węglowa planuje restrukturyzację kopalń Brzeszcze i Piekary, zakładającą m.in. przeniesienie części załogi tych zakładów oraz niektórych urządzeń do innych kopalń. Szczegółowe plany alokacji załogi mają powstać do połowy czerwca.

Sieć drogerii Rossmann, licząca obecnie 730 punktów, ma w najbliższych latach rosnąć w tempie 150 sklepów rocznie - poinformował w rozmowie z PAP Marek Maruszak, prezes Rossmann Polska. Na koniec 2018 roku spółka chce mieć 1600 sklepów i przychody na poziomie ponad 9 mld zł.

WALUTY

Słabe dane o PKB zepchnęły złotego poza poziom wsparcia 4,22 za euro. Korekta również dotyczyła rynku długu.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,2831 a kurs złotego do euro na 4,2315 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,2952 USD i 130,90 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają. Spodziewany jest też spadek jej zapasów w USA - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na lipiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 94,74 USD, po spadku o 27 centów.

Cena ropy Brent w kontraktach na VII 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 104,28-104,30 USD za baryłkę.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7.235,25 dolara za tonę.

OPINIE, PROGNOZY

Na GPW w środę doszło do niewielkiej korekty, choć WIG 20 pod koniec sesji znalazł się na plusie. Zdaniem analityków, jeśli w czwartek zakończy się realizacja zysków w Europie Zachodniej i USA, w piątek na GPW mogą powrócić wzrosty. Z WIG 20 najwięcej zyskuje GTC i TP SA, a traci BRE Bank i PGNiG.

W Polsce oraz w Czechach, Rumunii i na Węgrzech nadal nie ma sygnałów świadczących o ożywieniu gospodarczym w ciągu najbliższych 6 miesięcy - wynika z majowego raportu World Economic Survey (WES), przygotowanego przez instytut Ifo. W całym regionie Europy Wschodniej perspektywy są znacznie lepsze niż obecna sytuacja.

Struktura polskiego PKB za I kw. 2013 r. sugeruje, że polska gospodarka może mieć najgorsze za sobą, ale ożywienie będzie stopniowe i powolne - uważają analitycy Capital Economics (CE) zakładający dla Polski średnioroczny wzrost PKB w 2013 r. na poziomie 1,0 proc.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę wzrostu gospodarczego Chin. Eksperci MFW po wizycie w Pekinie zarekomendowali tamtejszym władzom kontrolowanie szybkiej ekspansji kredytów i walkę z nierównościami w dochodach. Radzą też zmianę modelu wzrostu.

HSBC obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2013 r. do 0,9 proc. wobec 1,5 proc. prognozowanych wcześniej - wynika z raportu banku.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-kwiecień 2013 roku wyniósł 5,68 mld zł, czyli wzrósł o 5,3 proc. rdr - podał na stronie internetowej Narodowy Bank Polski.

Wartość kredytów z utratą wartości od sektora niefinansowego w kwietniu 2013 roku wzrosła do 72.865 mln zł z 72.842 mln zł w marcu 2013 roku i wobec 67.290 mln zł na koniec kwietnia 2012 roku - podał NBP.

Urząd Regulacji Energetyki wezwał w środę po raz kolejny wszystkich sprzedawców energii do złożenia wniosków taryfowych z obniżonymi cenami - poinformowała PAP Agnieszka Głośniewska, rzecznik prasowy URE.

Emisje CO2 w 2012 w Polsce spadły o 5,1 proc. w porównaniu do 2011 roku - podał w środę Eurostat.

Osiągnięcie 6 GW mocy morskich farm wiatrowych w 2025 r. może oznaczać 73,8 mld zł wartości dodanej dla polskiej gospodarki, z czego 14,9 mld zł to bezpośrednie przychody sektora finansów publicznych - wynika z raportu Ernst&Young.

Przewozy ładunków kolejami w kwietniu 2013 roku wzrosły rdr o 0,01 proc. do 18,56 mln ton, a praca przewozowa spadła o 0,93 proc. do 3,99 mln tonokilometrów - podał Urząd Transportu Kolejowego.

Przewozy osób kolejami w kwietniu wzrosły rdr o 4,36 proc. do 23,35 mln osób - podał Urząd Transportu Kolejowego.

Do połowy maja wykonano 44 otwory w poszukiwaniu gazu z łupków, w toku jest pięć kolejnych - podał resort środowiska w komunikacie.

Maksymalna cena arkusza blachy gorącowalcowanej spadła o 10,2 proc. w ujęciu rok do roku, a cena maksymalna pręta żebrowanego spadła o 3,6 proc. rdr - wynika z analiz Polskiej Unii Dystrybutorów Stali.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Dwaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości wycofają się z delegacji Sejmu, która na początku czerwca udaje się do Chin - poinformował szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Do Chin nie wybierają się też posłowie PSL i SP. Będą natomiast politycy z klubów PO, SLD i RP.

Klub PiS deklaruje poparcie dla inicjatywy obywatelskiej referendum w sprawie obowiązku szkolnego dla 6-latów. Rodzice powinni mieć wybór, czy posłać swojego 6-latka do szkoły - podkreślił szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

W Polsce jest kryzys finansowy, nie ma jednak potencjalnie groźniejszego kryzysu finansów gospodarstw domowych - uważa prof. Janusz Czapiński. Prof. Jacek Raciborski namawiał podczas środowej debaty w Pałacu Prezydenckim, by uważniej przyjrzeć się wskaźnikom biedy.

Możliwość dochodzenia w e-sądzie wyłącznie roszczeń powstałych do trzech lat przed wniesieniem sprawy oraz zabezpieczenie prawidłowości egzekucji komorniczych przewiduje zmiana kodeksu postępowania cywilnego, którą podpisał prezydent Bronisław Komorowski.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Unijny komisarz ds. energii Guenther Oettinger ostro skrytykował UE mówiąc, że wymaga ona remontu. Jego niepokój wzbudza przede wszystkim sytuacja we Francji, zaś Bułgaria, Rumunia i Włochy są krajami, którymi "niemal nie da się rządzić".

Szwajcaria zgodziła się w środę na amerykańskie żądania w sprawie ujawnienia aktywów obywateli USA w szwajcarskich bankach. Ułatwi to fiskusowi w USA ściąganie należności, a bankom da szansę na uniknięcie gigantycznych kar za pomoc w ukrywaniu podatków.

Prezydent Litwy Dalia Grybauskaite zdymisjonowała w środę minister gospodarki Birute Vesaite. Minister zarzuca się działania korupcyjne.

Ukraina może otrzymać status obserwatora przy Unii Celnej (UC), Jednolitym Obszarze Gospodarczym (JOG) i Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG) - ogłosił w środę prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew.

Parlament Bułgarii zatwierdził w środę rząd eksperta finansowego Płamena Oreszarskiego. Gabinet powstał w wyniku porozumienia między lewicową Koalicją na rzecz Bułgarii i zrzeszającym mniejszość turecką Ruchem na rzecz Praw i Swobód.

(PAP)

pif/