Skrót wiadomości - środa, 20 marca

21-03-2013 06:00
21.03. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Deficyt budżetu od połowy tego roku zacznie się obniżać, a słabe dochody z VAT nie są zaskoczeniem - poinformowała PAP wiceminister finansów Hanna Majszczyk.

Barometr Carrefour - wskaźnik koniunktury konsumenckiej wyniósł w marcu minus 19,7 punktów i wzrósł w porównaniu z notowaniem z poprzedniego miesiąca o 2,2 punkty. Utrzymywanie się jego wartości poniżej zera oznacza niekorzystny stan koniunktury konsumenckiej - wynika z badania przeprowadzonego przez IBnGR.

Podczas przystąpienia Polski do strefy euro przy niezmienionych zasadach przekazywania rezerw, NBP przekaże do EBC z rezerw walutowych środki o wartości 5.474,2 mln euro - ocenia MF.

We wtorek, 19 marca banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 29.900,41 mln zł wobec 33.690,53 mln zł w poniedziałek - podał NBP.

Na rachunku obrotów bieżących eurolandu nadwyżka w styczniu 2013 r. wyniosła 14,8 mld euro wobec nadwyżki 16,0 mld euro miesiąc wcześniej, po korekcie - podał Europejski Bank Centralny w komunikacie.

Rezerwa Federalna zdecydowała w środę o pozostawieniu bez zmian polityki monetarnej. Amerykańscy bankierzy centralni oczekują, że gospodarka USA powróci do umiarkowanego wzrostu po słabym IV kw. 2012 r. - podał Fed w środę.

Rezerwa Federalna oczekuje poprawy kondycji amerykańskiego rynku pracy w kolejnych latach - wynika z projekcji Fedu. Amerykańscy bankierzy centralni obniżyli jednocześnie nieznacznie prognozę wzrostu gospodarczego w USA - podał Fed w środę.

W USA zanotowano spadek wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks zniżkował w tygodniu zakończonym 15 marca 2013 r. o 7,1 proc., po uwzględnieniu czynników sezonowych - podano w komunikacie.

BUDŻET, DŁUG

Ministerstwo Finansów sprzedało w środę obligacje OK0715 za 3.052,189 mln zł przy popycie 5.610,580 mln zł i rentowności 3,170 proc. oraz obligacje PS0418 za 5.028,421 mln zł przy popycie 5.630,000 mln zł i rentowności 3,432 proc. - podał resort w komunikacie.

Wyniki środowego przetargu obligacji to dowód na to, że rynki mają pełne zaufanie do polskiej gospodarki - uważa minister finansów Jacek Rostowski.

Środowy przetarg obligacji OK0715 i PS0418 potwierdził ocenę Polski przez inwestorów jako regionalnego "safe haven" - uważa Piotr Marczak, dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec stycznia 2013 r. wzrosło o 20.550,4 mln zł, tj. o 2,6 proc. mdm do 814.403,5 mln zł - podało w środę w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Zapadalność zadłużenia krajowego w 2013 roku, według stanu na 31 stycznia, wynosiła 78.046 mln zł; w 2014 roku jest to 63.020 mln zł - poinformowało w środowym komunikacie Ministerstwo Finansów.

Zapadalność długu zagranicznego w 2013 roku, według stanu na 31 stycznia 2013 roku, wynosiła 3.519 mln euro - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Zadłużenie Skarbu Państwa w PLN na koniec stycznia 2013 r. wyniosło 67,9 proc. całości wobec 68,4 proc. na koniec grudnia 2012 r. i 68,0 proc. na koniec 2011 roku - podał resort finansów w komunikacie.

Na koniec stycznia 2013 r. 71,0 proc. zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa nominowane było w euro - podał resort finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Udział inwestorów zagranicznych w długu Skarbu Państwa na koniec stycznia 2013 roku wyniósł 54,8 proc. wobec 54,5 proc. na koniec 2012 roku - podał resort finansów w środowym komunikacie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał w tym tygodniu otwartym funduszom emerytalnym (OFE) 233,23 mln zł - poinformował ZUS w komunikacie.

Wydatki na świadczenia pieniężne w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po 2012 roku wzrosły do 170,9 mld zł z 162,7 mld zł w 2011 roku - podał ZUS w opracowaniu kwartalnym.

KE przedstawiła pomysły na dalsze zacieśnianie eurolandu, m.in. kontrakty ws. reform i instrument finansowy wynagradzający ich wdrażanie, zwany budżetem strefy euro. KE podaje tym razem więcej szczegółów finansowania tego instrumentu, choć pytania pozostają.

GIEŁDA

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji spadł o 0,13 proc., do 6.432,7 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu sesji wzrósł o 1,4 proc. i wyniósł 3.830 pkt.

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji wzrósł o 0,7 proc. i wyniósł 8.002 pkt.

WIG 20 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,03 proc. i wyniósł 2422,61 pkt.

Indeks węgierskiej giełdy BUX na zamknięciu wzrósł o 1,7 proc. i wyniósł 18.311,05 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 2,7 proc. i wyniósł 2.317,38 pkt.

SPÓŁKI

Agencja Moody's obniżyła perspektywę ratingu korporacyjnego i ratingu PDR spółki TVN do negatywnej, potwierdzając ratingi na poziomie B1- podała agencja w komunikacie.

Agencja Standard&Poor's nadała rating na poziomie B+ planowanej przez TVN emisji obligacji zapadających w 2020 r. - wynika z komunikatu spółki.

Zarząd ZE PAK zamierza rekomendować wypłatę na dywidendę 30 proc. zysku jednostkowego za 2012 rok, tj. ok. 1,62 zł na akcję - poinformowała spółka w prezentacji wynikowej.

Zysk netto ZE PAK, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w czwartym kwartale 2012 roku 64,5 mln zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu rocznego spółki. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 63,5 mln zł.

Rada nadzorcza Enei rekomenduje wypłatę na dywidendę 211,9 mln zł, czyli 0,48 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Zarząd Enei zarekomendował wcześniej wypłatę dywidendy z zysku za 2012 r. w wysokości 156,8 mln zł.

TelForceOne spodziewa się utrzymania w 2013 r. ubiegłorocznej dynamiki przychodów, chce też zwiększyć rentowność i wynik netto. Grupa będzie w tym roku nadal koncentrować się na sprzedaży akcesoriów GSM, widzi też potencjał na rynku oświetlenia LED - poinformował PAP Wiesław Żywicki, wiceprezes spółki.

Budimex SA w 2012 r. wypracował 112,2 mln zł zysku wobec 132,7 mln zł rok wcześniej. Stan środków pieniężnych spółki na koniec 2012 r. wynosił 1,04 mld zł w porównaniu do 1,57 mld zł na koniec 2011 r. W 2013 r. Budimex planuje nakłady inwestycyjne na poziomie ok. 12 mln zł - podała spółka w raporcie.

Zarząd Elektrobudowy proponuje wypłatę 2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2012 rok - poinformowała spółka w komentarzu do raportu rocznego.

ING Bank Śląski, który w 2012 r. pozyskał brutto około 5 tys. klientów korporacyjnych, liczy, że w 2013 r. powtórzy ten wynik. Bank uruchomił usługi księgowo-płacowe dla średnich i dużych firm i chce, by do końca 2013 r. ok. 10 proc. klientów korzystało z tej usługi - poinformował wiceprezes banku.

Sąd Rejonowy w Gdańsku zdecydował o upadłości Wilbo z możliwością zawarcia układu - poinformowała spółka w komunikacie.

Plast-Box, chce w 2013 roku utrzymywać wskaźnik dług bankowy do poziomu zysku EBITDA na poziomie do 2x - powiedział PAP Krzysztof Pióro, prezes Plast-Boksu.

Portfel zamówień Mirbudu na 2013 r. jest wypełniony w 100 proc. i ma wartość około 600 mln zł - podała spółka w raporcie rocznym.

Action podjął decyzję o rozbudowie magazynu o 11 tys. metrów kwadratowych oraz rozpoczął rozbudowę biura. Cały koszt rozbudowy magazynu to około 80 mln zł, a początkowe nakłady szacowane są na około 20-25 mln zł. Koszt rozbudowy biura wyniesie ok. 11 mln zł.

Zarząd spółki Pragma Faktoring zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę za 2012 rok 4,31 mln zł, co daje 1,68 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Fundusze TFI PZU zmniejszyły zaangażowanie w spółkę 4Fun Media do 4,02 proc. - poinformował 4Fun Media w komunikacie.

Pioneer Pekao Investment Management zwiększył zaangażowanie w Work Service do 5,5 proc. akcji i głosów na WZ spółki - podał Work Service w komunikacie.

Firma deweloperska Dolcan w 2012 roku sprzedała 400 mieszkań, przy przychodach przekraczających 180 mln zł. W 2013 roku planuje wprowadzić do sprzedaży około 600 nowych mieszkań - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Skorygowany zysk amerykańskiej spółki FedEx Corp. w III kwartale roku fiskalnego wyniósł 1,23 USD na akcję - podała firma w komunikacie.

Zetkama spodziewa się, że w 2013 r. osiągnie skonsolidowany zysk w wysokości 23,453 mln zł, przychody wyniosą 279,173 mln zł, a EBITDA 38,948 mln zł - wynika z komunikatu spółki.

Zarząd Marvipolu odwołał prognozy wyników finansowych na 2012 r. i 2013 r., gdyż spółce nie udało się pozyskać oczekiwanych środków finansowych w ramach planowanych emisji akcji i obligacji - podała spółka w komunikacie. Jednocześnie zaznaczono, że spółka rezygnuje z pozyskiwania kapitału przez emisje.

Zarząd Benefit Systems będzie rekomendował wypłatę z zysku za 2012 r. 18,036 mln zł dywidendy, czyli 7,50 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

WALUTY

Zagranica zaczyna wyprzedawać złotego i polskie obligacje - komentują analitycy. Ich zdaniem złoty może w długim okresie osłabić się do poziomu 4,25 za euro. Dodają, że rynek polskich obligacji także może czekać wyprzedaż w najbliższym czasie.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,2169, a kurs złotego do euro na 4,1538 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,2945 USD i 123,69 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku rosną. Inwestorzy poznają dane o zapasach paliw w USA - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na kwiecień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 92,45 USD, po wzroście o 29 centów. Kontrakt ten wygasa w środę.

Cena ropy Brent w kontraktach na V 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 108,26-108,28 USD za baryłkę.

Zapasy ropy naftowej w USA spadły w ubiegłym tygodniu o 1,31 mln baryłek, czyli 0,3 proc., do 382,66 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 7604,50 USD/t.

W 2012 roku zapasy węgla wzrosły o 5,9 mln ton do 8,1 mln ton - wynika z danych Ministerstwa Gospodarki

OPINIE, PROGNOZY

Polska gospodarka zachowuje równowagę w warunkach niskiej dynamiki wzrostu. Stan zbliżony do obecnego może się utrzymać przez kilka najbliższych kwartałów - ocenia Dariusz Filar z Rady Gospodarczej przy premierze.

Zarządzający KBC TFI oczekują, że w drugiej połowie 2013 roku dojdzie do odbicia na rynkach akcji i rozpoczęcia na nich silnej hossy. Podtrzymują też swoje pozytywne nastawienie do rynku długu.

Polityka Rezerwy Federalnej utrzymywania stóp proc. na blisko zerowym poziomie szkodzi oszczędnościom amerykanów i ograniczy wydatki konsumentów. Wzrost stóp proc. zwiększyłby poziom zaufania do gospodarki USA - uważa David Kelly, główny strateg inwestycyjny w JPMorgan Funds.

Środowa sesja przebiegała pod znakiem lekkich wzrostów i analitycy oceniają, że jest szansa na ich kontynuację. Zanegowaniem takiego scenariusza byłoby zejście przez WIG 20 poniżej 2.400 pkt. Inwestorzy czekają na zakończenie posiedzenia amerykańskiego Fed.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

FM Bank i Polski Bank Przedsiębiorczości złożyły do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zgodę na połączenie obu instytucji. Fuzja banków ma zostać sfinalizowana w 2013 roku - poinformowały banki w środowym komunikacie.

Produkcja stali surowej w Polsce w lutym 2013 r. wyniosła 550 tys. ton wobec 768 tys. ton w lutym 2012 r., co oznacza spadek o 28,3 proc. rdr - wynika z danych stowarzyszenia World Steel Association.

Wolumen sprzedaży opon do samochodów ciężarowych w Polsce spadł w pierwszych dwóch miesiącach 2013 r. o 23,1 proc., a do samochodów osobowych co najmniej o ponad 20 proc. - poinformowali na konferencji przedstawiciele Continental Opony Polska (COP).

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Premier Donald Tusk powiedział w środę, że nie ma żadnych wątpliwości dotyczących trybu przyjęcia przez parlament paktu fiskalnego.

Międzynarodowa pozycja Polski jest dobra; umacniamy naszą pozycję w Unii Europejskiej, która mimo kryzysu integruje się i rozszerza - podkreślił w środę w Sejmie szef MSZ Radosław Sikorski rozpoczynając wystąpienie nt. priorytetów polskiej dyplomacji w 2013 r.

Polska popiera plan utworzenia unii bankowej - oświadczył w środę w Sejmie szef MSZ Radosław Sikorski przedstawiając priorytety polskiej dyplomacji w 2013 r. Trwałe pozostawanie poza obszarem wspólnej waluty ograniczyłoby nasze pole manewru - dodał.

Kwoty, która Polska wynegocjowała w unijnym budżecie to realizacja wyborczych obietnic PO-PSL - powiedział w środę szef MSZ Radosław Sikorski. Panie premierze, słowa danego narodowi dotrzymał pan z nawiązką - zwrócił się do Donalda Tuska.

Polska ma szansę wejść do najściślejszego kręgu decyzyjnego Unii Europejskiej - przekonywał w środę w sejmie szef MSZ Radosław Sikorski. Według niego, aby zwiększyć nasze znaczenie, powinniśmy być gotowi dołączyć do strefy euro.

Unia Europejska jest nadal w kryzysie i jej przetrwanie nie jest gwarantowane - ocenił w środę w Sejmie szef MSZ Radosław Sikorski.

Komisja Europejska stwierdziła, że nabycie obligacji stoczni Nauta w Gdyni o wartości 120 mln zł (ok. 40 mln euro) przez należącą do państwa Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) było zgodne z unijnymi przepisami w dziedzinie pomocy państwa.

Prezydenci Polski, Ukrainy i Węgier - Bronisław Komorowski, Wiktor Janukowycz i Janos Ader spotkają się w piątek w Warszawie. W planach mają m.in. obejrzenie meczu Polska-Ukraina w ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2014 roku.

W Sejmie wraca sprawa parytetów na listach wyborczych - w czwartek posłowie zajmą się projektem Ruchu Palikota w tej sprawie. W porządku obrad jest też propozycja Parlamentarnej Grupy Kobiet dotycząca wprowadzenia tzw. metody suwakowej układania list wyborczych.

SLD złożył do TK wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją tzw. ustawy śmieciowej, która nakłada na gminy obowiązek całkowitego przejęcia odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi - poinformował w środę PAP rzecznik Sojuszu Dariusz Joński.

Senat chce, aby przerwy w pracy zawodowej na skutek represji politycznych w latach 1956-1989, zostały zaliczone do kategorii okresów składkowych przy obliczaniu prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.

Administratorzy stron internetowych, zgodnie z polskim prawem wchodzącym w życie w piątek, będą zobowiązani do informowania o tym, jakie dane na temat internautów gromadzą w plikach cookies. Użytkownicy mają też otrzymywać instrukcje, jak tę funkcję wyłączyć.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Niemiecki minister finansów Wolfgang Schaeuble uznał za "poważną" sytuację po odrzuceniu przez cypryjski parlament ustawy o jednorazowym podatku od wkładów bankowych. Zapewnił jednak, że strefa euro podjęła kroki zapobiegające negatywnym skutkom tej decyzji.

Władze Cypru po odrzuceniu przez parlament tego kraju projektu ustawy o wprowadzeniu jednorazowego podatku od wkładów bankowych powinny przedstawić alternatywny plan ratowania wyspy przed bankructwem - wynika ze słów rzecznika KE Oliviera Bailly'ego.

Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy zaapelował w środę o szybkie rozwiązanie problemu zagrożonego bankructwem Cypru. "Obecna sytuacja szkodzi szczególnie narodowi cypryjskiemu" - powiedział w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Doradca prezydenta Federacji Rosyjskiej ds. gospodarczych Siergiej Głaziew zaproponował w środę Cyprowi przystąpienie do Eurazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej (ros. EwrAzES).

Banki na Cyprze, nieczynne od poniedziałku, pozostaną zamknięte w czwartek i w piątek - poinformowała w środę rzeczniczka cypryjskiego banku centralnego Aliki Stylianu. Oznacza to, że będą nieczynne do wtorku, 26 marca, ponieważ 25 marca jest na wyspie świętem.

KE przedstawiła pomysły na dalsze zacieśnianie eurolandu, m.in. kontrakty ws. reform i instrument finansowy wynagradzający ich wdrażanie, zwany budżetem strefy euro. KE podaje tym razem więcej szczegółów finansowania tego instrumentu, choć pytania pozostają.

Wzrost gospodarczy Wielkiej Brytanii w 2013 roku wyniesie 0,6 proc. PKB, czyli o połowę mniej niż zakładano jeszcze jesienią - przyznał minister finansów George Osborne w środę, przedstawiając projekt budżetu. Według ekspertów krajowi grozi kolejna recesja.

W związku z zapowiedzianym na czwartek strajkiem ostrzegawczym personelu naziemnego Lufthansy w niemieckich portach lotniczych, PLL LOT odwołuje 14 rejsów na trasach z Polski do Niemiec. Loty odwołała również niemiecka Lufthansa.

Mołdawia i Gruzja przeprowadziły w zeszłym roku dużo więcej reform zbliżających je do UE niż Ukraina uchodząca do niedawna za prymusa programu Partnerstwa Wschodniego - wynika z opublikowanych w środę raportów Komisji Europejskiej. (PAP)

pif/ ana/ osz/