Skrót wiadomości - środa, 14 sierpnia, 17.00

14-08-2013 17:00
14.08. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu wzrosły o 1,1 proc. w stosunku do lipca 2012 r., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Nowe stawki opłat za śmieci w lipcu wywindowały wskaźnik CPI do 1,1 proc. rdr i 0,3 proc. mdm - wynika z danych GUS.

Inflacja w sierpniu rdr wyniesie 1,1 proc., tak samo jak w lipcu, a w ujęciu miesięcznym ceny spadną o 0,1 proc. - prognozują analitycy Ministerstwa Gospodarki.

Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2013 r. wzrósł o 0,8 proc. rdr oraz wzrósł o 0,4 proc. kdk - wynika z flash szacunku GUS.

W następnych kwartałach należy się liczyć umiarkowanym wychodzeniem z niskiego tempa wzrostu PKB, nie będzie ono jednak "skokowe" - ocenia wiceprezes GUS Halina Dmochowska.

W II kwartale pozytywny wkład w PKB miało m.in. spożycie indywidualne, przemysł i usługi - poinformowała Maria Jeznach, dyrektor departamentu rachunków narodowych GUS.

Podaż pieniądza (M3) w lipcu spadła o 0,2 proc. mdm, czyli o 1.696,1 mln zł i wyniosła 944.890,3 mln zł - podał w środę NBP.

Stabilizacja stóp proc. na obecnym, niskim poziomie, może się przedłużyć na cały 2014 rok - ocenia Elżbieta Chojna-Duch z Rady Polityki Pieniężnej.

Zdaniem głównego ekonomisty Ministerstwa Finansów Ludwika Koteckiego po wzroście PKB w II kwartale na poziomie 0,8 proc. rdr, w III kwartale i całym drugim półroczu tempo wzrostu gospodarczego ulegnie dalszej poprawie.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu nieznacznie wzrósł - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

We wtorek, 13 sierpnia banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 30.027,00 mln zł wobec 30.375,53 mln zł w poniedziałek - podał NBP.

Produkt Krajowy Brutto strefy euro w II kwartale 2013 r. wzrósł o 0,3 proc. kdk po spadku w I kw. o 0,3 proc. po korekcie - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat w pierwszym wyliczeniu.

Produkt Krajowy Brutto Francji w II kwartale wzrósł o 0,5 proc. w ujęciu kdk po spadku o 0,2 proc. w I kwartale - poinformował urząd statystyczny Insee we wstępnych wyliczeniach. W ujęciu rdr PKB Francji wzrósł o 0,3 proc. wobec spadku w I kwartale o 0,5 proc. po korekcie.

Produkt Krajowy Brutto Niemiec wzrósł w II kwartale 2013 r. o 0,7 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych, po tym jak w I kwartale pozostał bez zmian, po korekcie - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny we wstępnym wyliczeniu.

W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks zniżkował w tygodniu zakończonym 9 sierpnia 2013 r. o 4,7 proc., po uwzględnieniu czynników sezonowych - podano w komunikacie.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA pozostały w lipcu bez zmian miesiąc do miesiąca - poinformował Departament Pracy w komunikacie.

BUDŻET, DŁUG

Rząd na posiedzeniu we wtorek, 20 sierpnia zajmie się projektem nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 rok oraz nowelizacją tzw. ustawy okołobudżetowej - wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 na zamknięciu wzrósł o 1,3 proc. i wyniósł 14.050,16 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu spadł o 0,3 proc. i wyniósł 2.100,14 pkt.

SPÓŁKI

Jednostkowy zysk netto KGHM w drugim kwartale 2013 roku wyniósł 666 mln zł wobec 1,54 mld zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Wynik okazał się o 12 proc. gorszy od oczekiwań analityków na poziomie 758,4 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto KGHM, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, w drugim kwartale 2013 roku wyniósł 685 mln zł. Wynik okazał się gorszy od oczekiwań analityków na poziomie 819 mln zł.

KGHM International miał w II kwartale 2013 r. 7 mln zł zysku netto, 90 mln zł zysku z działalności górniczej, 213 mln zł skorygowanej EBITDA i 1.022 mln zł przychodów ze sprzedaży - podał KGHM w raporcie kwartalnym.

KGHM jest w trakcie weryfikacji opublikowanej prognozy wyników na 2013 r., w związku ze zmianą warunków makroekonomicznych, głównie pogorszeniem notowań metali - podał koncern w raporcie kwartalnym.

KGHM Polska Miedź w drugim kwartale 2013 r. nie wdrożył żadnych strategii zabezpieczających ceny miedzi oraz srebra. Spółka zanotowała ujemny wynik na instrumentach pochodnych na poziomie 55 mln zł - poinformował KGHM w raporcie kwartalnym.

Grupa PGNiG miała w drugim kwartale tego roku 352 mln zł zysku netto wobec 310,1 mln zł straty netto przed rokiem. Wynik był nieco niższy od średniej prognoz rynkowych na poziomie 393 mln zł.

Segment poszukiwanie i wydobycie PGNiG zanotował w drugim kwartale 2013 roku 652 mln zł zysku operacyjnego, a segment obrót i magazynowanie 73 mln zł zysku - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu półrocznego.

PGNiG planuje wydać w tym roku na inwestycje ponad 4 mld zł - poinformował podczas telekonferencji z analitykami Jacek Murawski, wiceprezes spółki.

PGNiG podtrzymuje plan debiutu Exalo Drilling na GPW, jednak nie przesądza, że do oferty dojdzie w tym roku - poinformował podczas telekonferencji prasowej Jacek Murawski, wiceprezes PGNiG.

PGNiG i Lotos Petrobaltic podpisały umowę o wspólnych operacjach na obszarze koncesyjnym Kamień Pomorski. Celem współpracy jest zintensyfikowanie prac poszukiwawczych na terenie Polski, których rezultatem będzie wzrost wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej - podały spółki w komunikatach prasowych.

PGNiG nie planuje przeprowadzać oferty publicznej PGNiG Technologie w tym roku. Nie wyklucza pozyskania dla tej spółki inwestora - poinformował w środę Jacek Murawski, wiceprezes PGNiG.

PGNiG czeka na oferty dotyczące współpracy przy zagospodarowaniu 19 koncesji na poszukiwanie konwencjonalnych złóż ropy i gazu, w których spółka wystawiła na sprzedaż mniejszościowe udziały. PGNiG może zdecydować się na podobny krok w przypadku złóż niekonwencjonalnych - poinformował dziennikarzy wiceprezes spółki Jacek Murawski.

Konsorcjum Rafako, PKO BP i Alstom Power podpisało list intencyjny w sprawie określenia warunków przystąpienia Alstomu do projektu budowy bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole - poinformowało Rafako w środowym komunikacie.

Serinus Energy (dawny KOV) w ciągu dwóch lat chce co najmniej podwoić produkcję w Tunezji. W pierwszym półroczu wynosiła ona, średnio, 1152 baryłek ekwiwalentu ropy dziennie.

Zysk netto Sygnity przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale roku obrotowego 2012/13 wyniósł 1,16 mln zł - poinformowała spółka w raporcie. Zysk okazał się 5,5 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się 1,1 mln zł zysku netto.

Portfel zamówień grupy Sygnity na czwarty kwartał roku obrotowego 2012/13 wynosi ponad 81 mln zł. Portfel na rok 2013/14 wynosi 245 mln zł i jest wyższy o 59 mln zł rdr - poinformowała spółka w komentarzu do wyników za trzeci kwartał.

Zarząd Komputronika proponuje wypłatę 0,10 zł dywidendy na akcję z zysku netto za rok obrotowy 2012-2013 - poinformowała spółka w komunikacie.

Comarch podpisał z Agencją Rynku Rolnego kontrakt o wartości 27,17 mln zł netto, umowę z Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych we Wrocławiu za 3,36 mln zł netto oraz z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze za około 2 mln zł netto - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE.

Oferta Qumaka za 68,63 mln zł okazała się najtańsza w przetargu na zaprojektowanie, dostawę i montaż systemu transportu i kontroli bagażu rejestrowanego w międzynarodowym terminalu lotniczym w Krakowie - Balicach - podał zamawiający.

Oferta Asseco Poland o wartości 59,4 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę i wdrożenie Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej. Podpisanie umowy spodziewane jest na przełomie sierpnia i września - poinformował PAP Konrad Łoboda z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Zarządca Energomontaż-Południe w upadłości układowej zdecydował o złożeniu do sądu wniosku o zmianę trybu postępowania upadłościowego z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na tryb postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku - poinformowała spółka w komunikacie.

Trzy fundusze Allianz: Allianz FIO, Bezpieczna Jesień SFIO oraz Fundusz Allianz Absolute Return FIZ mają łącznie 700.182 akcji Atremu, które uprawniają do wykonywania 5,04 proc. głosów na walnym Atremu - podała spółka w komunikacie.

Zysk netto grupy Banku BGŻ w drugim kwartale 2013 roku wyniósł 53 mln zł wobec 1 mln zł straty rok wcześniej - poinformował bank w raporcie półrocznym.

Grupa Agory miała w drugim kwartale 2013 roku 1,3 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 1,3 mln zł zysku netto w II kw. 2012 r. Zysk netto okazał się niższy niż oczekiwania analityków, którzy spodziewali się 2 mln zł zysku w drugim kwartale.

Agora obniżyła prognozę dla rynku reklamy w dziennikach na 2013 rok do 24-27 proc. spadku z 22-25 proc. spadku prognozowanego wcześniej - poinformowała Agora w raporcie.

W wezwaniu na akcje Elkopu ogłoszonym przez DAMF Invest zawarto transakcje na 5.935.223 akcje - poinformował w środę pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski AmerBrokers.

Orph,e pozyskało z emisji akcji 36,8 mln zł, jesienią chce wyemitować obligacje o wartości 40 mln zł - podano w komunikacie prasowym grupy Cormay. Pozyskane środki posłużą do przejęcia pozostałych 50 proc. spółki Diesse. Orph,e planuje przejście na rynek główny GPW do końca 2013 r. bez emisji akcji.

Zarząd notowanej na NewConnect spółki MEW złożył wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej - podała spółka w komunikacie.

WALUTY

Złoty powinien utrzymać się do końca tygodnia w przedziale 4,18-4,22/euro. Względem dolara może się osłabić, co będzie efektem aprecjacji amerykańskiej waluty. Po wzrostach FI powinien się ustabilizować; polskie obligacje będą podążać za zagranicznymi papierami dłużnymi - ocenia rynek

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,1643, a kurs złotego do euro na 4,1994 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3243 USD i 130,17 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali we wtorek wzrosła do 7.275,00 dolara za tonę.

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają przed danymi o zapasach ropy w USA. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na wrzesień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, potaniała o 64 centy do 106,19 USD.

Cena ropy Brent w kontraktach na IX 2013 r. na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09:00 109,68-109,70 USD za baryłkę.

OPINIE, PROGNOZY

Środowa sesja na warszawskim parkiecie upływa pod znakiem kontynuacji letniej hossy. WIG 20 zyskuje 0,9 proc., osiągając poziom 2.463 pkt. WIG rośnie o 1,2 proc. do 50.300 pkt i znajduje się blisko newralgicznego oporu, którego pokonanie może otworzyć drogę do kolejnej fali wzrostowej. Biorąc pod uwagę skalę wzrostów na GPW w ostatnim czasie, wcześniej inwestorów czekać może jednak umiarkowana korekta.

Wrzesień obfitować będzie w istotne dla rynków wydarzenia, co może przełożyć się na spadek notowań złotego do poziomu 4,30 za euro - ocenił w rozmowie z PAP Maciej Jędrzejak, dyrektor zarządzający Saxo Bank Polska. Jego zdaniem, rentowności obligacji powinny pozostać na relatywnie niskich poziomach.

W reakcji na wstępny odczyt PKB za II kw. 2013 r. i korektę wcześniejszych kwartalnych danych, bank JP Morgan podwyższył średnioroczną prognozę PKB dla Polski do 1,2 proc. rdr z wcześniejszej 1,0 proc. rdr.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Kompania Węglowa (KW) i Węglokoks zawarły w środę porozumienie w sprawie wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła, produkowanych z wykorzystaniem metanu - podała Kompania

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

W sierpniu zamiar głosowania na PiS zadeklarowało 29 proc. osób, które wyraziły chęć wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych; na PO zagłosowałoby 25 proc. - wynika z sondażu TNS Polska. Do Sejmu weszłyby też partie: SLD - 10 proc. oraz PSL i RP - po 5 proc.

Kontrakt na modernizację 115 wagonów podpisały w środę PKP Intercity z konsorcjum zakładów Pesa S.A. Bydgoszcz i ZNTK Mińsk Mazowiecki. Modernizacja będzie kosztować prawie 323,5 mln zł, a połowę kwoty uzyskano z funduszy unijnych.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Niezapowiedzianą akcję strajkową rozpoczęli w środę górnicy w największej na świecie kopalni miedzi Escondida, na północy Chile, z powodu sporu o wynagrodzenia i warunki pracy.

Przedstawiciele władz obu państw koreańskich porozumieli się w środę w sprawie ponownego otwarcia wspólnej strefy przemysłowej Kaesong - poinformował przedstawiciel południowokoreańskiego resortu ds. zjednoczenia narodowego, nie ujawniając treści porozumienia.

56 osób zginęło, a 526 odniosło obrażenia w starciach między zwolennikami obalonego islamistycznego prezydenta Mohammeda Mursiego a siłami bezpieczeństwa w Egipcie - podało w środę egipskie ministerstwo zdrowia.

Od godz. 16 w środę przez miesiąc w całym Egipcie będzie obowiązywał stan wyjątkowy - poinformował urząd prezydenta. Urząd nakazał też armii, aby udzieliła MSW wsparcia w przywracaniu w kraju porządku.

Unia Europejska jest bardzo zaniepokojona wydarzeniami w Egipcie i przypomina, że konfrontacja oraz przemoc nie są metodą na rozwiązanie problemów politycznych - powiedział w środę rzecznik KE ds. polityki sąsiedztwa Peter Stano. (PAP)

pif/ ana/