Skrót wiadomości - poniedziałek, 4 marca, 17.00

04-03-2013 17:00
04.03. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Po danych o PKB za IV kw. 2012 r. resort finansów podtrzymuje prognozę wzrostu na 2013 r. w wysokości 2,2 proc. - poinformował w poniedziałek minister finansów Jacek Rostowski.

W czwartek, 28 lutego banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 27.143,31 mln zł wobec 31.280,85 mln zł w czwartek - podał NBP.

Wskaźnik zaufania wśród inwestorów w strefie euro na marzec 2013 r. spadł do minus 10,6 pkt. z minus 3,9 pkt. miesiąc wcześniej - podała grupa badawcza Sentix w komunikacie.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro wzrosły o 0,6 proc. w styczniu 2013 r., licząc miesiąc do miesiąca, a rok do roku wzrosły o 1,9 proc. - podał w komunikacie europejski urząd statystyczny Eurostat.

W dniach 18-24 lutego drożał m.in. drób i wieprzowina, a taniały m.in. zboża i mleko - wynika z cotygodniowego raportu Agencji Rynku Rolnego.

BUDŻET, DŁUG

Przychody z prywatyzacji po lutym 2013 roku wyniosły 1.176,02 mln zł - podał resort skarbu w przysłanym PAP komunikacie.

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2012 r. spadło o 7.236,7 mln zł, tj. o 0,9 proc. mdm do 793.853,1 mln zł - podało w poniedziałek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Zapadalność zadłużenia krajowego w 2013 roku, według stanu na 31 grudnia 2012 r., wynosiła 85.243 mln zł; w 2014 roku jest to 63.021 mln zł - poinformowało w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Finansów.

Zapadalność długu zagranicznego w 2013 roku, według stanu na 31 grudnia 2012 roku, wynosiła 3.537 mln euro - poinformowało w poniedziałek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Na koniec grudnia 2012 r. 69,4 proc. zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa nominowane było w euro - podał resort finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Zadłużenie Skarbu Państwa w PLN na koniec grudnia 2012 r. wyniosło 68,4 proc. całości wobec 68,2 proc. na koniec listopada 2012 r. i 68,0 proc. na koniec 2011 roku - podał resort finansów w komunikacie.

Udział inwestorów zagranicznych w długu Skarbu Państwa na koniec grudnia 2012 roku wyniósł 54,5 proc. wobec 54,2 proc. na koniec listopada 2012 r. - podał resort finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Decyzja o zdjęciu z Polski procedury nadmiernego deficytu (EDP) będzie miała miejsce na początku maja, po wiosennych prognozach ekonomicznych Komisji Europejskiej - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo Finansów sprzedało na przetargu bony 25-tygodniowe za 2.783,50 mln zł przy popycie 6.833,50 mln zł - podał resort w poniedziałek w komunikacie. Rentowność odpowiadająca cenie minimalnej wyniosła 3,485 proc.

Ministerstwo Finansów sprzedało na przetargu uzupełniającym bony 25-tygodniowe za 300 mln zł z puli 300 mln zł przy popycie 490,0 mln zł - podał resort w komunikacie.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 197,6 mld zł, a w części dofinansowania UE 140,5 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

BGK podpisał w poniedziałek umowy z pięcioma bankami na łączną kwotę 4,2 mld zł gwarancji kredytowych - poinformował prezes BGK Dariusz Daniluk podczas inauguracji rządowego programu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw "Gwarancje de minimis".

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 0,40 proc. i wyniósł 11.652,29 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu spadł o 3,6 proc. i wyniósł 2.273,40 pkt.

Obroty sesyjne na rynku głównym GPW spadły w lutym 2013 roku o 10,6 proc. rdr do 16,1 mld zł. Od początku 2013 r. wartość obrotów sesyjnych wzrosła względem analogicznego okresu w 2012 r. z 35,7 mld zł do 37 mld zł, czyli o 3,4 proc. - poinformowała GPW w komunikacie prasowym.

SPÓŁKI

Zysk netto grupy PKO BP w czwartym kwartale 2012 roku spadł do 874,2 mln zł z 951,9 mln zł rok wcześniej - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportu rocznego. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 869,3 mln zł.

Zarząd PKO BP planuje przedstawić w kwietniu rekomendację dotyczącą podziału zysku za 2012 rok. Bank w nowej strategii planuje akwizycje na polskim rynku - poinformował Zbigniew Jagiełło, prezes banku.

PKO BP ocenia, że zysk zysk netto sektora bankowego w 2013 roku spaść może o 10-15 proc. i trudno oczekiwać, by bank zachowywał się istotnie inaczej niż rynek - poinformował Paweł Borys, dyrektor w PKO BP.

PKO BP ocenia, że kolejne miesiące przynieść mogą dalszy spadek wyniku odsetkowego, później jednak możliwa jest jego stabilizacja - poinformował Bartosz Drabikowski, wiceprezes PKO BP.

PKO BP planuje, że w 2013 roku jego koszty wzrosną w tempie zbliżonym do inflacji. Bank ocenia, że w tym roku możliwy jest jednocyfrowy spadek wyniku na działalności biznesowej, a wskaźnik kosztów do dochodów wzrosnąć może do powyżej 40 proc. - poinformował PAP Bartosz Drabikowski, wiceprezes PKO BP.

BRE Bank obserwuje w I kwartale 2013 r. koszty ryzyka na stosunkowo niskim poziomie - poinformował PAP Cezary Stypułkowski, prezes banku.

PKN Orlen, w ramach dywersyfikacji dostaw gazu, zawarł umowy na zakup surowca z pięcioma dostawcami: ENOI, Shell Energy Europe Limited, Egesa Grupa Energetyczna, Vattenfall Energy Trading oraz Mercuria EnergyTrading. Kontrakty mają charakter krótkoterminowy, obowiązują do końca 2013 roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Modelowa marża rafineryjna w lutym 2013 roku wzrosła do 4,9 USD na baryłce z 2,3 USD w styczniu. Rok wcześniej w lutym marża wynosiła 2,4 USD - poinformował PKN Orlen na stronie internetowej.

Cena emisyjna akcji serii E spółki Platinum Properties Group, spółki deweloperskiej, która planuje przenieść się z NewConnect na GPW, została ustalona na poziomie 0,35 zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Portfel zamówień grupy Asseco Poland na koniec stycznia 2013 r. miał wartość 3,32 mld zł w porównaniu do 3,04 mld zł rok wcześniej - poinformował PAP Adam Góral, prezes spółki.

Wartość robót z kontraktów podpisanych do zrealizowania Mostostalu Zabrze na koniec lutego wynosiła 665 mln zł. Wartość kontraktów możliwych do pozyskania w oparciu o złożone oferty wynosi 793 mln zł - poinformowali przedstawiciele spółki.

Grupa MNI prognozuje na 2013 rok skonsolidowane przychody na poziomie nie niższym niż 320 mln zł i co najmniej 70 mln zł EBITDA - poinformowała spółka w komunikacie.

Mostostal Zabrze spodziewa się w 2013 r. umiarkowanego wzrostu przychodów przy zachowaniu marży brutto - poinformowali przedstawiciele spółki. Nie przewidują oni, aby wynik był zaniżony odpisami jednorazowymi, tak jak to miało miejsce w 2012 r.

Bumech liczy, że w 2013 roku zanotuje 20-30-proc. dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz lepszy niż w 2012 roku poziom zysku netto - poinformowali na konferencji przedstawiciele Bumechu. Dodali, że celem spółki na ten rok jest również dalsza obniżka kosztów.

Elektrobudowa podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi dwie umowy o łącznej wartości blisko 440 mln zł netto - poinformowała spółka w komunikacie.

W przetargu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na dostawę infrastruktury wpłynęły cztery oferty, a wśród nich oferta konsorcjum z Arcusem oraz konsorcjum z Qumakiem. Budżet zmawiającego to 123,5 mln zł brutto oraz 24,7 mln zł na zamówienia dodatkowe - poinformowała PAP Ewa Okła z CSIOZ.

FB Serwis z grupy Budimeksu, spółka świadcząca m.in. usługi facility management, ma trzyletni kontrakt na obsługę techniczną Stadionu Narodowego. Wartość umowy to 4,3 mln zł - podał Budimex w komunikacie.

WALUTY

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,1837, a kurs złotego do euro na 4,1350 - poinformował NBP.

Złoty zachowuje się bardzo stabilnie przed marcową decyzją RPP. Rynek nie jest pewien czy dojdzie do kolejnej obniżki stóp procentowych. Dopiero po decyzji i komunikacie Rady można się spodziewać bardziej wyraźnego kierunku kwotowań polskiej waluty.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3007 USD i 121,67 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają i są blisko najniższych poziomów od 10 tygodni. Wstrzymano produkcję ropy w pobliżu miasta Zawara w Libii - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na kwiecień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 90,44 USD, po spadku o 24 centy.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 7741,50 USD/t.

OPINIE, PROGNOZY

RPP w marcu nie zmieni poziomu stóp procentowych - zakłada w scenariuszu bazowym bank Goldman Sachs. Ekonomiści banku zaznaczają jednak, że kluczowa będzie projekcja inflacji, i jeśli jej wydźwięk będzie gołębi, wówczas Rada może obniżyć stopy o 25 pb.

Stopniowy wzrost indeksu PMI dla Polski może sugerować, że dołek cyklu koniunkturalnego w przemyśle jest blisko i można oczekiwać ożywienia gospodarczego w dalszej części roku - uważa Maciej Reluga z Rady Gospodarczej przy premierze.

Polski Bank Przedsiębiorczości, w marcowym raporcie, podnosi prognozę wzrostu PKB w 2013 r. z 1,1 do 1,25 proc. Ekonomiści PBP spodziewają się, że inflacja "wkrótce" obniży się w kierunku 1 proc., a dynamika płac nominalnych powinna przekroczyć inflację, co wspomoże konsumpcję.

Poniedziałkowa sesja na warszawskiej GPW upływa pod znakiem lekkich spadków głównych indeksów. Zdaniem analityków na kolejnych sesjach można spodziewać się kontynuacji zniżek WIG-u 20 do poziomu w okolicach 2.400 pkt.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Konsumpcja paliw w styczniu 2013 r. spadła o 2,9 proc. rdr i była niższa niż w grudniu 2012 roku o 6 proc. - poinformował PAP Krzysztof Romaniuk, dyrektor ds. analiz rynku paliw Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Minister sprawiedliwości Jarosław Gowin pozostaje na stanowisku w rządzie - poinformował premier Donald Tusk.

34 proc. badanych uważa, że żadna z istniejących partii nie reprezentuje ich poglądów czy interesów; 21 proc. wskazuje w tym kontekście PO; 14 proc. - PiS, a po 6 proc. - PSL i SLD - wynika z sondażu CBOS.

Sekcja zwłok 2,5-letniej dziewczynki z okolic Skierniewic, która zmarła nie otrzymując na czas pomocy lekarskiej, nie wyjaśniła na razie przyczyny zgonu dziecka - poinformował PAP w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

W żadnym przypadku nikogo nie będę przepraszał - oświadczył Lech Wałęsa w poniedziałek w Gdańsku, odnosząc się do swojej piątkowej wypowiedzi nt. homoseksualistów. Jak dodał, jego poglądy popiera prawie cały naród, a przeciwko jest "paru opiniotwórczych ludzi".

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Nowy prezes węgierskiego banku centralnego Gyoergy Matolcsy rozpoczął urzędowanie w poniedziałek od ograniczenia kompetencji swoich zastępców. Zgodnie z nowymi wytycznymi zastępcy Matolcsy'ego nie mogą samodzielnie reprezentować banku.

Aż 5,8 miliarda duńskich koron (1 mld USD) żąda Dania od koncernu Microsoft tytułem zaległych podatków i karnych odsetek. Jest to jedna z największych spraw podatkowych w historii tego kraju - podkreślają w poniedziałek duńskie media.

Przed końcem roku KE ma zaproponować nowe przepisy UE wymagające, by w sprawie wynagrodzeń dla menadżerów obowiązkowo głosowali akcjonariusze firm. Ma to zwiększyć przejrzystość ustalania płac najwyższej kadry. Podobną zasadę poparli w niedzielę Szwajcarzy.

Czeski Senat zdecydował w poniedziałek o postawieniu ustępującego prezydenta Vaclava Klausa przed Trybunałem Konstytucyjnym. Trybunał miałby orzec, czy Klaus naruszył konstytucję, ogłaszając w styczniu szeroką amnestię.

Czas na rozmowy między Iranem a światowymi mocarstwami na temat irańskiego programu atomowego jest ograniczony - powiedział w poniedziałek w stolicy Arabii Saudyjskiej szef amerykańskiej dyplomacji John Kerry.

Przeciwnicy wspólnej waluty euro oraz polityki niemieckiego rządu ratowania zadłużonych krajów z południa Europy zamierzają jeszcze przed wrześniowymi wyborami do Bundestagu utworzyć własną partię - podał w poniedziałek dziennik "Die Welt".

Łotewski rząd we wtorek przedstawi KE i Europejskiemu Bankowi Centralnemu wniosek o przygotowanie nadzwyczajnego raportu konwergencji, w którym oceniona zostanie gotowość kraju do przyjęcia euro - poinformował w poniedziałek minister finansów Andris Vilks.

Rekordowa liczba 259 kandydatów, w tym 209 osób indywidualnych i 50 organizacji, będzie rywalizować w tym roku o Pokojową Nagrodę Nobla, której laureat zostanie ogłoszony w październiku w Oslo - poinformował w poniedziałek Instytut Noblowski.(PAP)

pif/ osz/