Skrót wiadomości - poniedziałek, 20 maja 21-05-2013 06:00

21-05-2013 06:00
21.05. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Przeciętne wynagrodzenie brutto w kwietniu wyniosło 3.830,89 zł, co oznacza, że rdr wzrosło o 3,0 proc., a mdm spadło o 0,1 proc. - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

Resort finansów spodziewa się jeszcze niewielkiego obniżenia inflacji w maju i czerwcu - poinformował w poniedziałek wiceminister finansów Janusz Cichoń. Dodał, że w opinii MF jest jeszcze niemałe pole do obniżenia stóp procentowych.

Jeżeli RPP na czerwcowym posiedzeniu otrzyma ponowny sygnał, że moment osiągnięcia celu inflacyjnego odsuwa się w czasie, będzie to mocny argument za rozważeniem kolejnej obniżki stóp procentowych - ocenia w wywiadzie dla PAP Jerzy Hausner z Rady Polityki Pieniężnej.

Zdaniem członka RPP Jerzego Hausnera oczekiwane odbicie tempa wzrostu PKB w Polsce będzie umiarkowane i nie będzie stwarzało zagrożeń dla wzrostu inflacji

Stopniowe przenoszenie środków z OFE do ZUS na 10 lat przed emeryturą obniżyłoby już w pierwszym roku deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o około 10 mld zł - wynika z nieoficjalnych informacji PAP.

Instrumenty polityki pieniężnej są obecnie mało skuteczne - ocenia Jan Winiecki z Rady Polityki Pieniężnej.

Sprzedaż detaliczna w Polsce spadła w kwietniu 2013 roku o ok. 1 proc. rdr, a w ujęciu mdm spadła o ok. 2-3 proc. - wynika z szacunków Polskiej Izby Handlu.

Wskaźnik Bibby MSP Index, obrazujący przyszłe tendencje i najbardziej prawdopodobny kierunek zmian w małych i średnich firmach, wzrósł w I połowie 2013 r. o 10,7 pkt. do poziomu 51,7 pkt. - wynika z opublikowanych w poniedziałek wyników badania.

Globalny Wskaźnik Apetytu na Ryzyko (Risk Appetite Index - RAI), wyliczany przez ekonomistów banku Lloyds, po mocnym wzroście w III kw. 2012 r., od listopada jest dość stabilny - wynika z poniedziałkowej noty banku. W ciągu ostatniego tygodnia RAI obniżył się.

BUDŻET, DŁUG

Zadłużenie Skarbu Państwa w PLN na koniec marca 2013 r. wyniosło 69,4 proc. całości wobec 69,2 proc. na koniec lutego 2013 r. i wobec 68,4 proc. na koniec grudnia 2012 r. - podał resort finansów w komunikacie.

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec marca 2013 roku wzrosło o 10.888,2 mln zł, tj. o 1,3 proc. mdm do 825.790,7 mln zł - podało w poniedziałek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo Finansów wymieniło w 2012 roku bezpośrednio na rynku walutowym środki o wartości 6,5 mld euro - poinformował resort w poniedziałkowym komunikacie. Zawarte w ubiegłym roku transakcje wymiany płatności odsetkowych (IRS) miały zapadalność do 10 m-cy i wartość nominalną 12,0 mld zł.

Udział inwestorów zagranicznych (nierezydentów) w długu Skarbu Państwa na koniec marca 2013 roku wyniósł 54,2 proc. wobec 54,4 proc. na koniec lutego 2013 r. i wobec 54,5 proc. na koniec 2012 roku - podał resort finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Na koniec marca 68,9 proc. zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa nominowane było w euro - podał resort finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Zapadalność długu zagranicznego w 2013 roku, według stanu na koniec marca, wynosiła 662 mln euro - poinformowało w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Finansów.

Zapadalność zadłużenia krajowego w 2013 roku, według stanu na 31 marca, wynosiła 73.954 mln zł; w 2014 roku jest to 63.017 mln zł - poinformowało w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Finansów.

Spready kredytowe CDS polskich pięcioletnich obligacji skarbowych wyniosły w piątek 80,00 punktów bazowych, wobec 72,33 punktów bazowych na koniec poprzedniego tygodnia.

GIEŁDA

WIG 20 na zamknięciu sesji spadł o 0,60 proc. i wyniósł 2376,78 pkt.

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji wzrósł o 0,69 proc. i wyniósł 8.455,83 pkt.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,48 proc., do 6.755,63 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu wzrósł o 0,54 proc. i wyniósł 4.022,85 pkt.

Indeks Nikkei 225 na zamknięciu wzrósł o 1,5 proc. i wyniósł 15.360,81 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 0,8 proc. i wyniósł 2.299,99 pkt.

SPÓŁKI

Sygnity nie planuje w 2013 r. uruchomienia skupu akcji własnych. Poprawa wskaźników efektywności widoczna w wynikach II kw. to trwała tendencja. W przyszłym roku obrotowym spółka zakłada osiągnięcie pozytywnych przepływów netto z kontraktu e-Podatki. Do końca 2015 r. ma rozpoznać ponad 60 proc. przychodów z tego projektu.

W ocenie prezesa Sygnity Janusza R. Guya cel wynikający z programu motywacyjnego jakim jest wypracowanie w tym roku obrotowym 15 mln zl zysku netto wydaje się obecnie agresywny. Informatyczna grupa spodziewa się w bieżącym roku obrotowym znaczącej poprawy rentowności i nieznacznego spadku przychodów.

Choć inwestorzy, w tym zagraniczni, okazują zainteresowanie Sygnity, spółka na razie nie planuje dopuścić kogokolwiek do due diligence. Obecnie informatyczna firma skupia się na wdrażaniu procesów i systemów, które pozwolą jej być spółką przewidywalną - wynika z wypowiedzi prezesa Sygnity Janusza R. Guya.

Gant spodziewa się, że dzięki uzyskaniu do końca II kwartału pozwolenia na użytkowanie wrocławskiej inwestycji Odra Tower, w I półroczu wyjdzie na plus. Realizacja nowych projektów wspólnie z węgierską spółką Futureal jest mało prawdopodobna. Gant rozmawia z innymi potencjalnymi partnerami.

Gant uzgodnił z obligatariuszami warunki, terminy i zabezpieczenia emisji obligacji skonsolidowanej, która ma pozwolić spółce dostosować harmonogram zapadalności do przepływów operacyjnych. Deweloperowi nie uda się do 23 maja wykupić obligacji na 10 mln zł, które zapadały na początku maja.

Zarząd Atende (wcześniej ATM Systemy Informatyczne) rekomenduje, by z zysku za 2012 rok dywidenda na akcję wynosiła 0,08 zł - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

Cinema City monitoruje rynek kinowy w Europie Zachodniej, a ewentualną ekspansję w tym regionie będzie realizować poprzez akwizycje. Spółka podtrzymuje plany uruchomienia w tym roku multipleksów na łącznie 30-40 ekranów, głównie w Rumunii. CAPEX wyniesie 15-20 mln euro.

Gamrat, spółka zależna Zakładów Lentex, podpisał list intencyjny z francuską spółką Gerflor dotyczący zakupu przez Gerflor udziałów w spółce zależnej Gamrat, do której zostanie wniesiona zorganizowana część przedsiębiorstwa odpowiedzialna za produkcję oraz dystrybucję wykładzin podłogowych - podał Lentex w komunikacie.

ZUE chce powtórzyć w 2013 roku ubiegłoroczne przychody. Wartość portfela zamówień grupy wynosi obecnie ok. 900 mln zł - poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki.

Podczas poniedziałkowej sesji mocne, bo ponad 6 proc., zwyżki notują walory Integera. Zdaniem analityków kluczowa dla wyceny spółki będzie nowa strategia dla easyPack, którą spółka planuje podać za dwa-trzy tygodnie.

Grupa Azoty spodziewa się w 2013 roku stagnacji na rynku tworzyw sztucznych. Poprawy na rynku należy spodziewać się na przełomie 2013 i 2014 roku - poinformowała PAP Małgorzata Malec, dyrektor handlowy Centrum Tworzyw Sztucznych Grupy Azoty.

Fundusze zarządzane przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne po zamianie praw do akcji na akcje będą miały 14,68 proc. kapitału i głosów na WZ Feerum, producenta kompleksowych elewatorów zbożowych - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

Libet, producent kostki brukowej, w ciągu trzech-czterech lat chce zwiększyć udział sprzedaży zagranicznej w obrotach ogółem do 10 proc. z 1-2 proc. planowanych na ten rok - poinformowali na konferencji prasowej przedstawiciele firmy. Spółka ocenia, że realne jest powtórzenie w tym roku wyników ubiegłorocznych, mimo spowolnienia gospodarczego i długiej zimy, która obciążyła rezultaty pierwszego kwartału.

Firma informatyczna OPTeam planuje emisję akcji o wartości co najmniej 10-15 mln zł. Zamierza wyemitować od 1 mln do 1,5 mln akcji po cenie emisyjnej nie niższej niż 10 zł za sztukę. Pieniądze miałyby zostać przeznaczone m.in. na akwizycje - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

NTT System kończy prace nad strategią rozwoju spółki na najbliższe trzy lata. Chce ją przedstawić rynkowi za około dwa miesiące - poinformował PAP Tadeusz Kurek, prezes spółki.

Tarczyński, producent wyrobów wędliniarskich, oczekuje że z nowej emisji 5 mln akcji serii F pozyska 57 mln zł netto. Środki przeznaczy głównie na inwestycje w rozbudowę zakładu produkcyjnego w Ujeźdźcu Małym - podano w prospekcie emisyjnym.

Portfel zamówień Mirbudu ma obecnie wartość ponad 780 mln zł, z czego na 2013 r. przypada 450 mln zł - poinformował PAP Jerzy Mirgos, prezes spółki.

Bank Polskiej Spółdzielczości chce do końca czerwca przygotować nową strategię na lata 2013-2017, w której założono zwiększenie udziałów w rynku i wzmocnienie współpracy z bankami spółdzielczymi w zakresie udzielania kredytów w konsorcjach. Bank chce utrzymać klientów przeprowadzających się do miast - poinformował PAP prezes bankuTomasz Mironczuk.

Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating podmiotu (IDR) Banku Millennium na poziomie "BBB-", perspektywa ratingu jest stabilna - poinformowała agencja w poniedziałkowym komunikacie.

Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating podmiotu (IDR) w walucie obcej dla Getin Noble Banku na poziomie "BB", perspektywa ratingu jest stabilna - poinformowała agencja w poniedziałkowym komunikacie.

Sescom zadebiutuje na NewConnect w środę, 22 maja - podała giełda w komunikacie.

Zarząd Kruszwicy rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2012 rok w wysokości prawie 2,53 mln zł, co daje 0,11 zł na jedną akcję - podała spółka w komunikacie.

WALUTY

Dane GUS o produkcji przemysłowej wyznaczą kierunek, w którym złoty i rentowności obligacji będą podążały w krótkim okresie - oceniają ekonomiści. W bieżącym tygodniu złoty powinien być handlowany w przedziale 4,16-4,20 za euro. Pogarszający się sentyment światowy może w dalszym ciągu wpływać na wzrost rentowności na krajowym rynku obligacji.

W piątek, 17 maja banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 29.427,40 mln zł wobec 26.444,83 mln zł w czwartek - podał NBP.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,2380, a kurs złotego do euro na 4,1683 - poinformował NBP.

TOWARY

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku lekko spadają. Zaostrza się sytuacja związana z Syrią - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 95,93 USD, po spadku o 9 centów.

Cena ropy Brent w kontraktach na VII 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 104,41-104,43 USD za baryłkę.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie spadają z powodu obaw, że w Chinach będą ograniczenia w sektorze nieruchomości - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana na 7.260,00 USD za tonę, po spadku o 0,6 proc.

OPINIE, PROGNOZY

WIG 20 testował w poniedziałek ważny opór 2.408 pkt. i nawet chwilowo go sforsował, mimo że brakowało ku temu istotnych impulsów. Indeks szybko jednak osłabł i wrócił do strefy konsolidacji. W tygodniu pojawią się dane makro, które będą dla niego podstawą do mocniejszych ruchów.

W maju i czerwcu wskaźnik CPI ukształtuje się w przedziale 0,6 proc. - 0,7 proc. rdr, osiągając w tym okresie lokalne minimum - oceniają ekonomiści z Banku Ochrony Środowiska. Ich zdaniem na koniec roku wskaźnik CPI znajdzie się powyżej 1,5 proc. rdr.

Średnio w miesiącu kurs euro-złotego wyniesie w maju 4,16, zaś na koniec miesiąca będzie wynosił 4,15 - uważają ekonomiści z BZ WBK.

W rezultatach Sygnity za II kw. 2012/13 r. widać pozytywne tendencje wynikające z porządkowania działalności: spadek niskomarżowej sprzedaży, redukcję kosztów i poprawę marż. Choć całoroczny cel 15 mln zł zysku najprawdopodobniej nie zostanie osiągnięty, to kierunek zmian w spółce jest dobry i wyniki powinny być pozytywnie przyjęte.

Rynek reklamy w całym 2013 roku zanotuje spadek o 4,5 proc. w ujęciu rok do roku - podał Starlink w raporcie o rynku reklamowym w I kw. 2013 r. Dodano, że dynamika spadku rynku reklamy w I kw. wyniosła 6,9 proc.

Amerykańska Rezerwa Federalna sztucznie wspiera wzrost gospodarczy poprzez masywne łagodzenie polityki monetarnej, ale to się źle skończy - ocenia legendarny inwestor Jim Rogers, prezes Rogers Holdings.

Analitycy banków zachodnich spodziewają się poprawy danych produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Polsce w kwietniu w ujęciu rdr, ale ogólna dynamika jest ich zdaniem słaba, m. in. z powodu złej kondycji eurostrefy.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 209 mld zł, a w części dofinansowania UE 148,3 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Saldo napływu i umorzeń środków do funduszy inwestycyjnych wyniosło w kwietniu plus 2,38 mld zł - wynika z raportu Izby Zarządzający Funduszami i Aktywami.

Od początku uruchomienia programu wypłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli od połowy stycznia 2010 roku, do 20 maja 2013 roku bank wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 138.491,06 mln zł - poinformował BGK w komunikacie.

Prezes UOKiK wyraziła zgodę na przejęcie przez Roust Trading kontroli nad firmą Central European Distribution Corporation - producenta m.in. wódek Bols, Żubrówka i Soplica. Roust Trading należy do grupy kapitałowej Russian Standard Group.

Przedsiębiorstwa sprzedające prąd chcą utrzymania cen w drugiej połowie roku na niezmienionym poziomie, jednak Urząd Regulacji Energetyki widzi przestrzeń do obniżek.

Gazprom, rosyjski monopolista gazowy, w czerwcu tego roku planuje uruchomić projekt pilotażowy dotyczący wykorzystania sprężonego gazu ziemnego (NGV) w transporcie publicznym - podaje rosyjska agencja informacji gospodarczej Prime.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Gdyby wybory odbyły się w pierwszej połowie maja, wygrałoby je PiS; zamiar głosowania na tę partię wyraziło 28 proc. osób deklarujących udział w wyborach. Na drugim miejscu znalazła się PO z 25 proc. głosów. Do Sejmu weszłyby jeszcze: SLD (12 proc.) oraz Ruch Palikota (8 proc.).

Gen. dyw. Marek Tomaszycki objął w poniedziałek obowiązki dowódcy operacyjnego sił zbrojnych, zastępując gen. broni Edwarda Gruszkę. Zdaniem prezydenta Bronisława Komorowskiego to nie tylko zmiana personalna, ale systemowa - związana z planem reformy dowództw.

71 proc. badanych źle ocenia pracę Sejmu, a 55 proc. - Senatu - wynika z sondażu CBOS. Pozytywnie o działalności Sejmu mówi 19 proc. Polaków, a Senatu - 25 proc. Z kolei pracę Bronisława Komorowskiego dobrze ocenia 68 proc. badanych, a negatywnie - 21 proc.

Śledztwo dotyczące połączeń z telefonu prezydenta Lecha Kaczyńskiego po katastrofie w Smoleńsku zostało zawieszone - poinformowała w poniedziałek PAP warszawska prokuratura. Powodem zawieszenia jest wydłużające się oczekiwanie na pomoc prawną z Rosji.

W 2007 r. ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro musiał wiedzieć o planach zatrzymania Barbary Blidy - zeznał w sądzie poseł Ryszard Kalisz, b. szef sejmowej komisji śledczej ds. śmierci Blidy.

Liderzy trzech central związkowych Solidarności, OPZZ i Forum Związków Zawodowych ustalili w poniedziałek, że będą razem koordynować akcje protestacyjne. Zapowiedzieli, że do takiego protestu może dojść we wrześniu w Warszawie.

Wymogi formalne spełniają tylko dwie z 37 klinik zgłoszonych do konkursu, w którym zostaną wyłonione placówki wykonujące refundowane zapłodnienia in vitro - wynika z informacji opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia.

Uproszczenie procesu wnioskowania o ponowne objęcie refundacją leku - zakłada projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej, zgłoszony przez posłów PO. W środę zajmie się nim sejmowa komisja zdrowia.

30 spośród 47 placówek ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa śląskiego, zakończyło ubiegły rok dodatnim wynikiem finansowym. Jednocześnie zobowiązania wymagalne wszystkich placówek samorządu wyniosły 193 mln zł.

Agencja Rozwoju Przemysłu podpisała w poniedziałek umowę z chińską firmą Xiangyang Automobile Bearing o sprzedaży Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik. To jedna z największych inwestycji chińskich w naszym kraju. Inwestor deklaruje, że chce zwiększać produkcję.

Minister rolnictwa Stanisław Kalemba uważa, że nie ma podstaw do zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa Kółek Rolniczych Władysława Serafina ws. rozliczenia dotacji dla tej organizacji. Prokuraturę zawiadomiła Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Krajowa Rada Izb Rolniczych złożyła w poniedziałek wniosek do prokuratury o wszczęcie postępowania w sprawie domniemanego popełnienia przestępstwa przez prezesa Kółek Rolniczych Władysława Serafina.

Powołanie krajowego urzędu ds. bezpieczeństwa żywności, który miałby koordynować działalność istniejących obecnie służb kontrolnych, to główny postulat uczestników konferencji o przestępczości żywnościowej, zorganizowanej w poniedziałek w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Stowarzyszenie Program dla Polski powołał w poniedziałek prof. Piotr Gliński i współpracujący z nim eksperci; cel to opracowanie kompleksowego programu dla kraju i odbudowanie debaty publicznej - poinformował PAP jeden ze współzałożycieli stowarzyszenia Maciej Świrski.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Minister spraw zagranicznych W. Brytanii William Hague ostrzegł w poniedziałek prezydenta Syrii Baszara el-Asada, że jeśli Damaszek nie przystąpi do negocjacji pokojowych, to w kwestii uzbrojenia syryjskich powstańców "żadna opcja nie jest wykluczona".

Eurosceptycy domagający się wyjścia Wlk. Brytanii z UE "stawiają politykę przed gospodarką" - oznajmili w liście otwartym szefowie brytyjskich koncernów, m.in. BT, Deloitte i Virgin Group. Jak oceniają, członkostwo w UE daje krajowi rocznie do 92 mld funtów.

Prezydent Rosji Władimir Putin w poniedziałek polecił Federalnej Służbie Bezpieczeństwa (FSB), by zawarła porozumienie o współpracy w sferze kontrwywiadu wojskowego ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego RP.

Francja prowadzi rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem o zakupie bezzałogowych samolotów do zbierania informacji wywiadowczych - powiedział minister obrony Jean-Yves Le Drian. Dodał, że Francja chce zapewnić sobie nowoczesną flotę tych maszyn.

Chiński premier Li Keqiang, który ze swą pierwszą wizytą zagraniczną przybył do Delhi, oświadczył w poniedziałek, że wzajemne zaufanie między Chinami a Indiami i ich współpraca to sprawa kluczowa dla światowej i regionalnej stabilności i pokoju.

Korea Północna odpaliła w poniedziałek kolejne dwa pociski rakietowe krótkiego zasięgu. W sumie w ciągu trzech dni wystrzeliła ich już sześć ze swego wschodniego wybrzeża.

Władze Iranu ogłosiły w poniedziałek rozpoczęcie produkcji nowoczesnego rakietowego systemu obrony przeciwlotniczej, który jest zdolny do niszczenia samolotów lecących na małej wysokości.

Pochodzący z Syrii ostrzał odnotowano w poniedziałek w okupowanej przez Izrael strefie Wzgórz Golan. Nie ma rannych ani szkód materialnych - poinformowała rzeczniczka izraelskiej armii.

Chiński sąd skazał bizneswoman na karę śmierci za sprzeniewierzenie pieniędzy, które zebrała od inwestorów z obietnicą pomnożenia - podała w poniedziałek AP. Wyrok zbiega się ze staraniami władz, by zacieśnić kontrolę nad nieformalnymi usługami bankowymi.

Irańska Rada Strażników Rewolucji zapowiedziała w poniedziałek, że zabroni ubiegania się o urząd prezydenta kandydatom "słabym fizycznie". Może to być sygnałem, że zdyskwalifikowana zostanie kandydatura 78-letniego byłego prezydenta Haszemiego Rafsandżaniego.

W zamachach bombowych w Iraku zginęło w poniedziałek co najmniej 70 osób, a ponad 190 osób zostało rannych. Wobec rosnącej fali przemocy premier Nuri al-Maliki zapowiedział głęboką rewizję strategii bezpieczeństwa i zmiany w siłach bezpieczeństwa.

(PAP)

zdz/ asa/