Skrót wiadomości - poniedziałek, 1 lipca, 17.00

01-07-2013 17:00
01.07. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Wskaźnik PMI dla Polski w czerwcu 2013 roku wzrósł do 49,3 pkt. z 48,0 pkt. w maju - podał HSBC w poniedziałkowym komunikacie. Wartość wskaźnika PMI wzrosła drugi miesiąc z rzędu i wskazuje na niewielkie tempo pogarszania się koniunktury.

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia zmalał po raz pierwszy od kwietnia 2012 roku - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Oznacza to, że w najbliższych miesiącach stopa bezrobocia będzie się obniżać.

Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w maju 2013 roku, według metodologii Eurostatu, wyniosła w Polsce 10,7 proc. wobec 10,7 proc. w kwietniu - podał w poniedziałek Eurostat.

Baltic Dry Index w poniedziałek, 1 lipca 2013 r. wyniósł 1.179 pkt. wobec 1.062 pkt. w poniedziałek, 24 czerwca, co oznacza wzrost o 11,0 proc.

W Polsce w czerwcu tego roku upadło 85 firm wobec 77 w czerwcu 2012 roku - podała spółka Euler Hermes Collections z Grupy Allianz, powołując się na dane Monitora Sądowego i Gospodarczego. Od początku roku ogłoszono upadłość 483 przedsiębiorstw wobec 472 w tym samym okresie 2012 roku.

W I połowie 2013 r. upadły 455 polskie firmy wobec 424 upadłości w I połowie 2012 r., co oznacza wzrost o 7 proc. - wynika z raportu Coface. Autorzy raportu zaznaczają, że dynamika wzrostu w I półroczu 2013 r. może sięgnąć 10 proc., ale jednocześnie zwracają uwagę na hamowanie wzrostowej dynamiki upadłości.

W serwisie pracuj.pl w czerwcu pracodawcy opublikowali 30.045 ofert pracy, o 6,1 proc. więcej rdr i o 0,01 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu - poinformował PAP serwis pracuj.pl.

W piątek, 28 czerwca banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 17.902,22 mln zł wobec 25.571,45 mln zł w czwartek - podał NBP. Depozyt w tym czasie wyniósł 4.282,08 mln zł.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 2013 roku 48,8 pkt. wobec 48,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czewcu 2013 roku 48,4 pkt. wobec 48,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 2013 roku 48,6 pkt. wobec 48,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Indeks PMI, określający koniunkturę w przemyśle w Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł w czerwcu 2013 roku 52,5 pkt. wobec 51,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 2013 roku 51,9 pkt. wobec 52,2 pkt miesiąc wcześniej - podano w końcowym wyliczeniu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin wyniósł w czerwcu 2013 roku 50,1 pkt. wobec 50,8 pkt. w maju - podano w wyliczeniach biura statystycznego.

Stopa bezrobocia w strefie euro w maju 2013 r. po uwzględnieniu czynników sezonowych wyniosła 12,1 proc., wobec 12,0 proc. w poprzednim miesiącu po korekcie - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej.

Inflacja w strefie euro wyniosła w czerwcu 2013 r., w ujęciu rdr 1,6 proc. - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, we wstępnym wyliczeniu.

Wskaźnik aktywności w przemyśle amerykańskim wzrósł w czerwcu do 50,9 pkt. z 49,0 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM).

BUDŻET, DŁUG

Deficyt Funduszu Ubezpieczeń społecznych w 2015 roku może wynieść od 61,58 mld zł do 74,92 mld zł, czyli od 3,3 do 4,2 proc. PKB - wynika z prognozy wpływów i wydatków FUS na lata 2015-2019 opublikowanej na stronach ZUS.

Wartość gwarancji udzielonych przez BGK w ramach programu de minimis na 28 czerwca wyniosła ponad 1,64 mld zł, co pozwoliło firmom uzyskać kredyty obrotowe w wysokości ok. 2,73 mld zł - poinformował w komunikacie BGK.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 215,9 mld zł, a w części dofinansowania UE 153,1 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

GIEŁDA

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 0,8 proc. i wyniósł 1.995,24 pkt.

SPÓŁKI

Jastrzębska Spółka Węglowa otrzymała od New World Resources zaproszenie do przeprowadzenia badania wystawionych na sprzedaż aktywów górniczych i koksowniczych - poinformował PAP Jarosław Zagórowski, prezes JSW. Analizy trwają.

JSW zanotowała w drugim kwartale słabsze wyniki niż w pierwszym, gdyż spadła sprzedaż kdk, a na wynikach ciążyć będzie dodatkowo wypłata bonusu dla pracowników. Z powodu spadku cen węgla koksowego trudny będzie trzeci kwartał, spółka będzie musiała "mocno powalczyć" o wyniki - poinformował w rozmowie z PAP Jarosław Zagórowski, prezes JSW.

JSW spodziewa się spadku cen węgla koksowego w trzecim kwartale, choć ceny kontraktowe mogą być nieco wyższe od benczmarku na poziomie 145 USD/tonę - poinformował w rozmowie z PAP Jarosław Zagórowski, prezes JSW. Ocenił, że lekkiego odbicia cen można się spodziewać w czwartym kwartale.

JSW nie obawia się wpływu wprowadzenia akcji pracowniczych na kurs spółki - poinformował PAP Jarosław Zagórowski, prezes JSW.

Polimex-Mostostal chce wrócić do profilu firmy inżynieryjno-technologicznej. Planuje szerzej wejść na rynki zagraniczne. Budowlana grupa planuje wydzielenie działalności zakładu w Siedlcach i nie wyklucza jego sprzedaży - poinformował w wywiadzie dla PAP Gregor Sobisch, prezes spółki.

Polimex-Mostostal już w 2014 r. powinien zacząć generować zyski z podstawowej działalności operacyjnej, a powrót do całkowitej rentowności spodziewany jest w 2015 r. - poinformowali PAP przedstawiciele Polimeksu.

Polimex-Mostostal kontynuuje proces restrukturyzacji, a dalsze planowane działania to m.in. centralizacja i upraszczanie struktury. Przy uproszczaniu struktury możliwa jest dalsza redukcja zatrudnienia. Obecnie nie jest planowana sprzedaż Torpolu, ale taki ruch jest możliwy w przypadku braku środków finansowych.

Cena emisyjna w ofercie publicznej OT Logistics została ustalona na 200 zł. Spółka będzie oferowała do 150.000 akcji nowej emisji, dotychczasowi akcjonariusze nie będą sprzedawać swoich akcji - poinformowała spółka w komunikatu aktualizującym prospekt emisyjny.

Zakłady Automatyki Polna złożyły w Ministerstwie Skarbu Państwa ofertę wiążącą dotyczącą zakupu 85 proc. akcji Warszawskich Zakładów Mechanicznych "PZL-WZM" - poinformowała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

Przychody Grupy LPP ze sprzedaży w czerwcu 2013 roku wyniosły około 347 mln zł, czyli były o około 31 proc. wyższe niż rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie.

Rada Nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa zdecydowała o wykonywaniu przez obecnego wiceprezesa ds. handlu, Jerzego Kurellę, obowiązków prezesa do czasu wyboru nowego prezesa - podało PGNiG w komunikacie.

Hawe Telekom, spółka zależna Hawe, zawarła z Polkomtelem umowę ustalającą warunki, na których operator sieci Plus kupi od niej włókna światłowodowe o długości około 620 km. Wartość transakcji to 7,5 mln zł netto - poinformowało Hawe w komunikacie.

Konsorcjum HP Polska i Kamsoft dołączyło do tzw. krótkiej listy wykonawców w przetargu na modyfikację i rozbudowę oprogramowania Kompleksowego Systemu Informatycznego w ZUS - poinformowało PAP biuro prasowe ZUS. Wcześniej na krótkiej liście byli jedynie Asseco Poland i Capgemini.

ZWZ spółki S4E zdecydowało o przeznaczeniu 2,95 mln zł z zysku za 2012 r. na wypłatę dywidendy, co daje 1,7 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze notowanej na NewConnect spółki Verbicom zdecydowali o wypłacie 188,6 tys. zł dywidendy, co daje 0,03 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze notowanej na NewConnect spółki Terra zdecydowali o wypłacie 62,87 tys. zł dywidendy, co daje 0,04 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze notowanej na NewConnect Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap zdecydowali o wypłacie 455 tys. zł dywidendy, co daje 0,1 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie Grupy Konsultingowo-Inżynieryjnej Kompleks zdecydowało o wypłacie 0,07 zł dywidendy na akcję - podała firma w komunikacie. W sumie na dywidendę trafi 445,3 tys. zł.

Akcjonariusze notowanej na NewConnect spółki KBJ zdecydowali o przeznaczeniu z zysku za 2012 rok 200,3 tys. zł na wypłatę dywidendy, czyli 0,13 zł na jedna akcję - podała spółka w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC w czerwcu wyniosły 106,4 mln zł, czyli były o 29,8 proc. wyższe niż rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie.

WALUTY

Zdaniem analityków notowania złotego w najbliższym czasie uzależnione będą głównie od sytuacji na rynkach bazowych. W przypadku długu istotna będzie także środowa decyzja RPP oraz komunikat po posiedzeniu.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,3210 a kurs złotego do euro na 4,3323 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3037 USD i 129,99 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Ropa naftowa na giełdzie paliw w Nowym Jorku tanieje z powodu obaw o spowolnienie w gospodarce Chin - podają maklerzy. Baryłka ropy West Texas Intermediate, w dostawach na sierpień, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 96,55 USD, po spadku o 1 centa.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 6918,50 USD/t.

OPINIE, PROGNOZY

Poniedziałkowa, pierwsza wakacyjna sesja na GPW przebiega spokojnie, rynkowi pomogły spore wzrosty kursu akcji KGHM. Analitycy oceniają, że kolejne sesje na parkiecie mogą wyglądać podobnie.

Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe o 25 pb, po czym przejdzie w tryb +wait and see+ by ocenić skutki dotychczasowego łagodzenia polityki monetarnej - ocenia bank Goldman Sachs.

Rezerwa Federalna nie powinna się obecnie wycofywać z realizowanego przez siebie skupu obligacji - uważa Joseph Stiglitz, amerykański ekonomista, laureat nagrody Nobla. Kryzys zadłużenia w strefie euro jeszcze się nie zakończył i należy być przygotowanym na jego kolejną eskalację. Rozwiązaniem europejskich problemów mogłaby się okazać się polityka na wzór Japonii - ocenia Stiglitz.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Dom Maklerski Banku Handlowego był liderem obrotów na rynku akcji GPW w czerwcu 2013 roku, z udziałem na poziomie 13,84 proc. - poinformowała giełda w swoim zestawieniu udziałów domów maklerskich w obrotach.

Zdzisław Gawlik powołany został przez premiera na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa - poinformował resort skarbu w komunikacie.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Pracownicy powinni móc łączyć obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi w ramach możliwości, jakie daje elastyczny czas pracy - powiedział prezydent Bronisław Komorowski po poniedziałkowym spotkaniu z pracodawcami.

Poznańska prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie niedzielnego wypadku w trakcie pokazu motoryzacyjnego Gran Turismo w Poznaniu. Jeden z samochodów wjechał w publiczność, rannych zostało 17 osób.

Od poniedziałku ruszył Zintegrowany Informator Pacjenta - ogólnopolski serwis, dzięki któremu pacjent będzie miał dostęp do informacji o udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych i ich kosztach sfinansowanych przez NFZ od 2008 roku.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Prezydenci USA i Rosji, Barack Obama i Władimir Putin, polecili FBI i FSB uregulowanie sprawy Edwarda Snowdena, oskarżanego przez władze amerykańskie o ujawnienie tajnych danych dotyczących inwigilacji elektronicznej.

Chiński państwowy bank ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) po raz pierwszy zajął najwyższe miejsce w dorocznym rankingu sporządzanym przez londyński miesięcznik finansowy "The Banker" należący do Financial Times Ltd.

O północy z niedzieli na poniedziałek Chorwacja weszła do Unii Europejskiej, stając się jej 28. członkiem. W obecności tysięcy ludzi, chorwackich i europejskich polityków zgromadzonych na ceremonii w Zagrzebiu, zabrzmiały hymny Republiki Chorwacji i Europy - "Oda do radości".

Demonstranci w Kairze zaatakowali w poniedziałek siedzibę Bractwa Muzułmańskiego, z którego wywodzi się egipski prezydent Mohammed Mursi. Według źródeł bezpieczeństwa w kilkugodzinnych walkach wokół budynku zginęło co najmniej siedem osób.

(PAP)

pif/ jtt/