Skrót wiadomości - piątek, 28 czerwca

29-06-2013 06:00
29.06. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Deficyt w obrotach bieżących w I kwartale 2013 roku wyniósł 2.055 mln euro wobec 3.329 mln euro deficytu w IV kwartale 2012 r. i wobec 4.515 mln euro deficytu w I kwartale 2012 r. - podał w piątek NBP. Relacja deficytu rachunku bieżącego do PKB w I kwartale 2013 r. wyniosła minus 2,3 proc.

Wyniki bilansu płatniczego za I kw. są pozytywne, z podobnymi tendencjami należy liczyć się w kolejnych okresach - uważa Józef Sobota, dyrektor Departamentu Statystyki NBP.

Oczekiwana przez osoby prywatne średnia stopa inflacji w ciągu najbliższych 12 miesięcy wyniosła w czerwcu 0,4 proc. wobec 0,9 proc. w maju - podał w piątek Narodowy Bank Polski.

Uwzględniając 1 mld EUR kredytu od Banku Światowego w lipcu, resort finansów ma sfinansowane 91 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych - poinformował Piotr Marczak, dyrektor Departamentu Długu Publicznego w MF. MF obserwuje w czerwcu zmniejszenie się portfela inwestorów zagranicznych o ok. 2 proc.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski netto po I kwartale 2013 r. wyniosła minus 251.275 mln euro wobec minus 258.558 mln euro po IV kwartale 2012 r. i minus 243.836 mln euro po I kwartale 2012 r. - podał w piątek Narodowy Bank Polski.

Zadłużenie zagraniczne Polski ogółem wzrosło w I kwartale 2013 roku do 278.420 mln euro z 276.716 mln euro w IV kwartale 2012 roku - podał w piątek NBP.

Ministerstwo Gospodarki po serii danych makro za maj podtrzymuje prognozę wzrostu PKB w 2013 roku na poziomie 1,5 proc.

Badanie konstytucyjności zmian w OFE nastąpi po wybraniu konkretnego wariantu - powiedział premier Donald Tusk.

Polska otrzyma w latach 2014 i 2015 ok. 2 mld zł na walkę z bezrobociem wśród młodych oraz dodatkowe środki na ten cel w 2016 roku - poinformował w piątek premier Donald Tusk w Brukseli. Jak ocenił, środki te to dla Polski "konkretne wzmocnienie".

We wszystkich rekomendowanych wariantach zmian w systemie emerytalnym pozostanie zasada dziedziczenia środków - poinformował Jacek Rostowski, wicepremier i minister finansów.

W czerwcu 2013 r. nastroje brytyjskich konsumentów poprawiły się wobec poprzedniego miesiąca. Wskaźnik zaufania wyniósł w tym miesiącu minus 21 pkt. wobec minus 22 pkt. w poprzednim miesiącu - podał GfK NOP Ltd. w komunikacie.

Sprzedaż detaliczna w Niemczech w maju 2013 r. wzrosła o 0,8 proc. mdm, po spadku miesiąc wcześniej o 0,1 proc., po korekcie - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden.

Wydatki konsumentów we Francji w maju 2013 r. w ujęciu mdm wzrosły o 0,5 proc., podczas gdy w poprzednim miesiącu spadły 0,5 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Insee w Paryżu.

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan wyniósł w czerwcu 84,1 pkt., wobec 84,5 pkt. zanotowanych w maju - podano w piątek w końcowym wyliczeniu.

Indeks aktywności przemysłowej w okręgu Milwaukee wzrósł w maju do 51,55 pkt., wobec 40,67 pkt. miesiąc wcześniej - napisano w raporcie NAPM.

Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago spadł w czerwcu 2013 roku do 51,6 pkt. z 58,7 pkt. w poprzednim miesiącu po korekcie - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM).

W Japonii stopa bezrobocia w maju 2013 r. wyniosła 4,1 proc. wobec 4,1 proc. miesiąc wcześniej - poinformowało w komunikacie biuro rządowe.

Produkcja przemysłowa w Japonii w maju 2013 r. wzrosła mdm o 2,0 proc., po wzroście miesiąc wcześniej o 0,9 proc. - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w komunikacie, we wstępnych wyliczeniach.

Sprzedaż detaliczna w Japonii wzrosła w maju 2013 r. o 1,5 proc. mdm, podczas gdy poprzednio wzrosła o 0,6 proc., po korekcie - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu.

Dynamika chińskiego PKB w tym i przyszłym roku wyniesie 7,4 proc., a przyspieszenia wzrostu można się spodziewać od 2015 r. - prognozuje w kwartalnym raporcie bank HSBC.

BUDŻET, DŁUG

Zaangażowanie inwestorów zagranicznych w obligacje na koniec maja wyniosło 207.045,61 mln zł wobec 207.066,46 mln zł w kwietniu - podało ministerstwo finansów w komunikacie.

W lipcu i sierpniu warunkowo mogą odbyć się dwa przetargi obligacji, zaś oferta na przetarg we wrześniu uzależniona jest od sytuacji rynkowej - podał w piątek resort w komunikacie.

GIEŁDA

WIG 20 na zamknięciu sesji wzrósł o 3,15 proc. i wyniósł 2245,64 pkt.

Indeks węgierskiej giełdy BUX na zamknięciu wzrósł o 2,1 proc. i wyniósł 19.023,96 pkt.

Indeks Nikkei 225 na zamknięciu wzrósł o 3,5 proc. i wyniósł 13.677,32 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 1,5 proc. i wyniósł 1.979,21 pkt.

SPÓŁKI

Potencjalne zasoby na licencjach należących do PGNiG w Pakistanie mogą przekraczać 20 mld m sześc. - poinformował PAP pełniący obowiązki prezesa PGNiG Mirosław Szkałuba. Na razie spółka zawiesiła decyzję o sprzedaży tamtejszych licencji.

PGNiG w trzecim kwartale tego roku wykona odwiert 3H w Lubocinie - poinformował PAP Mirosław Szkałuba, pełniący obowiązki prezesa PGNiG.

PGNiG liczy, że szybciej przystąpi do eksploatacji tzw. tight gazu, czyli gazu ściśniętego, niż gazu z łupków. Pełniący obowiązki prezesa Mirosław Szkałuba ocenia, że w przypadku tight gazu technologia jest prostsza.

Akcjonariusze Grupy Lotos zgodzili się na pozostawienie zeszłorocznego zysku w spółce, tak jak wcześniej proponował zarząd - poinformował PAP jeden z akcjonariuszy spółki obecny na piątkowym walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusze spółki Ronson Europe zdecydowali o wypłacie przez spółkę 0,03 zł dywidendy na akcję z zeszłorocznego zysku - poinformowała spółka w komunikacie.

Radpol kupił od Dalkii Warszawa 100 proc. udziałów w spółce Finpol Rohr za 10 mln zł. Grupa ocenia, że planowane 300 mln zł przychodów do końca 2015 roku osiągnie bez kolejnych akwizycji - poinformowali w piątek przedstawiciele Radpolu.

Kurs akcji AviaAM Leasing, litewskiej grupy zajmująca się leasingiem, obrotem i zarządzaniem używanymi samolotami komercyjnymi, wzrósł w debiucie na rynku regulowanym GPW o 3,62 proc. do 8,29 zł.

Silvano Fashion Group wypłaci 0,1 euro dywidendy na akcję z ubiegłorocznego zysku, który wyniósł 14,15 mln euro - podała spółka w treści uchwał podjętych przez walne 28 czerwca.

Akcjonariusze Silvano Fashion Group zdecydowali o upoważnieniu zarządu do nabycia do 400 tys. akcji spółki - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie.

Akcjonariusze Global Energy zgodzili się na przeznaczenie przez spółkę 6 mln zł na skup akcji własnych, po cenie nie przekraczającej 3 zł za papier - poinformowała firma w komunikacie.

Netia przekroczyła w piątek, 28 czerwca, próg 100 tys. świadczonych usług telewizyjnych - poinformował PAP prezes Mirosław Godlewski.

Gino Rossi spłaciło część zadłużenia wobec banków w wysokości 20 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Portfel zleceń grupy Erbud w segmencie budownictwa dla energetyki wynosi 154 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Józef Wolski, dotychczasowy wiceprezes i dyrektor finansowy Kopeksu, został w piątek nowym prezesem tej giełdowej spółki - zdecydowała jej rada nadzorcza. Wolski faktycznie kierował firmą od maja, gdy odwołano poprzedniego prezesa.

Cyfrowy Polsat dokonał wcześniejszej spłaty części kredytu terminowego zaciągniętego w 2011 roku na zakup Telewizji Polsat. Wysokość przedterminowo spłaconej raty to 100 mln zł - poinformował Cyfrowy Polsat w komunikacie.

Walne Oponeo.pl zdecydowało o wypłacie dywidendy za 2012 rok w kwocie 0,42 mln zł tj. 0,03 zł na jedną akcję - podała Oponeo.pl w komunikacie.

Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych, notowana na NewConnect spółka zajmująca się działalnością szkoleniowo-badawczą, wypłaci w formie dywidendy 136 tys. zł z zysku za 2012 r., czyli 0,02 zł na akcję - podała spółka w treści uchwał podjętych przez walne 28 czerwca.

Rada nadzorcza BGŻ uchyliła uchwałę z marca tego roku w sprawie powołania Moniki Nachyła na stanowisko prezesa banku. Nie podano uzasadnienia takiej decyzji - podał BGŻ w komunikacie. Monika Nachyła pozostaje wiceprezesem i pełni nadal obowiązki prezesa spółki.

Benefit Systems zawarł umowę inwestycyjną związaną z otwarciem do pięciu klubów fitness nowej sieci. Strony umowy zamierzają do końca września 2013 r. powołać spółkę, w której będą miały po 50 proc. udziałów - podał Benefit Systems w komunikacie.

MakoLab wypłaci z zysku za 2012 r. 212,2 tys. zł dywidendy, czyli 0,03 zł na akcje - podała spółka w komunikacie.

Hygienika rozpoczęła negocjacje mające na celu odkupienie pozostałych 50 proc. udziałów w Dayli Polska od TAP - podała Hygienika w komunikacie. Spółka nie jest już zainteresowana zakupem 50 proc. udziałów w innych spółkach Grupy Dayli.

Rada dyrektorów Automotive Components Europe zgodziła się na rozpoczęcie skupu akcji własnych spółki - poinformowała ACE w komunikacie. ACE chce przeznaczyć na skup do 5 mln euro.

Wierzyciel wypłaci 0,06 zł dywidendy na akcję za 2012 r. - poinformowała spółka w treści uchwał podjętych przez ZWZ 28 czerwca.

Wanda Rapaczynski została powołana na fukcję prezesa Agory - podała spółka w komunikacie.

ABC Data zawarła umowę z doradcą Jefferies International Limited w celu analizy strategicznych opcji dalszego rozwoju i ekspansji spółki oraz, gdy będzie to uzasadnione, dokonania transakcji pozyskania inwestora strategicznego dla spółki - podała ABC Data w komunikacie.

Polnord domaga się od m. st. Warszawa ponad 322 mln zł odszkodowania - podał deweloper w komunikacie.

Tauron Dystrybucja podpisał list intencyjny z amerykańską firmą Altairnano w sprawie współpracy w obszarze stacjonarnych systemów magazynowania energii oraz systemów stabilizacji mocy opartych o baterie litowo-tytanowe - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Grzegorz Hajdarowicz złożył rezygnację z funkcji prezesa Gremi Media oraz z udziału w zarządzie spółki z dniem 30 czerwca 2013 roku. Na stanowisko prezesa powołano od1 lipca 2013 roku Artura Łopuszko - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie.

Akcjonariusze Vistuli zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o nie więcej niż 8 mln zł, poprzez emisję do 40 mln akcji serii M, bez prawa poboru - poinformowała spółka w uchwałach WZA.

WALUTY

Notowania złotego w przyszłym tygodniu uzależnione będą przede wszystkim od informacji z rynków bazowych - oceniają ekonomiści. Nie bez wpływu na wartość złotego pozostanie także posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, w tym przede wszystkim wydźwięk komunikatu po posiedzeniu. Także rynek długu skoncentrowany będzie na RPP oraz na danych z USA.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,3175 a kurs złotego do euro na 4,3292 - poinformował NBP.

TOWARY

Średnia cena benzyny bezołowiowej PB95 w handlu detalicznym w ciągu ostatniego miesiąca wzrosła o 10 groszy - wynika z analiz Polskiej Izby Paliw Płynnych.

Cena ropy Brent w kontraktach na VIII 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09:00 103,11-103,13 USD za baryłkę.

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku rosną piąty dzień z rzędu po sygnałach odbicia gospodarczego w USA - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na sierpień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 97,53 USD, po wzroście o 1,55 USD.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie spadają z powodu obaw o wolniejszy wzrost gospodarczy w Chinach - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME kosztuje 6.660,50 USD za tonę, po spadku notowań o 1,3 proc.

OPINIE, PROGNOZY

Proponowane zmiany w OFE mogą zwiększyć zmienność na polskim rynku długu i przyspieszyć przyjęcie przez Polskę euro - ocenia BNP Paribas.

Średnia cena baryłki gatunkowej ropy Brent crude wyniesie w II połowie tego roku 103 USD - przewiduje Bank of America Merrill Lynch, który obniżył nieznacznie swoje szacunki w reakcji na wolniejsze tempo wzrostu wschodzących rynków.

Sytuacja na warszawskiej giełdzie na początku lipca może się ustabilizować - oceniają analitycy. Najważniejszym tematem nadal pozostaje kwestia zmian w systemie emerytalnym, ale ważny będzie też sentyment do rynków wschodzących.

Fed może wprowadzić pierwsze ograniczenia skali programu skupu obligacji na wrześniowym posiedzeniu - ocenił Jeremy Stein, członek zarządu Rezerwy Federalnej i dodał, że Fed przy ocenie programu luzowania ilościowego bierze pod uwagę jego efekty od momentu wprowadzenia, a nie tylko słabsze w ostatnim czasie dane makroekonomiczne z gospodarki USA.

RPP obniży stopy procentowe o kolejne 50 pb, a pierwszych podwyżek stóp dokona w II kwartale 2014 r. - prognozuje bank HSBC w kwartalnym raporcie.

Rada Polityki Pieniężnej na lipcowym posiedzeniu obniży stopy procentowe o 25 pb, na czym zakończy cykl łagodzenia polityki monetarnej - ocenia bank Nomura.

Indeks PMI w Polsce wzrośnie w czerwcu do 49,0 pkt z 48,0 pkt w maju - ocenia BNP Paribas. Według analityków banku poprawa klimatu gospodarczego w Niemczech będzie wsparciem dla odczytu indeksu logistyki przemysłu PMI w Polsce za czerwiec, ponieważ pomoże eksportowi.

W III kwartale PKO BP zakłada obniżkę stopy referencyjnej NBP o 25 pb do 2,50 proc., spadek rentowności obligacji skarbowych w sektorze 2-letnim do 2,75 proc., a także utrzymanie się kwotowań 10-letnich papierów na poziomie 4,30 proc. - wynika z kwartalnego raportu rynkowego banku.

Kurs akcji Polimeksu-Mostostalu podczas piątkowej sesji spadł o ok. 40 proc., po czym zostało wprowadzone równoważenie. Zachowanie kursu budowlanej spółki wynika z dużej podaży akcji spowodowanej wprowadzeniem do obrotu akcji serii M i N1, a stroną sprzedającą są fundusze obligacji. Ryzyko podaży akcji może się utrzymywać na kolejnych sesjach.

Początek lipca przyniesie dalsze niewielkie wzrosty cen paliw na stacjach benzynowych - oceniają analitycy portalu e-petrol.pl w cotygodniowym raporcie.

Ostatnie dni czerwca przyniosły wzrost hurtowych i detalicznych cen paliw, a ta tendencja może się utrzymać w pierwszych dniach lipca - wynika z cotygodniowego raportu BM Reflex.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

W czwartek, 27 czerwca banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 25.571,45 mln zł wobec 28.133,25 mln zł w środę - podał NBP. Depozyt w tym czasie wyniósł 1.719,15 mln zł.

W pierwszym półroczu 2013 roku Gazprom zwiększył dostawy gazu ziemnego do Europy o 10 proc. - poinformował w piątek prezes rosyjskiego koncernu Aleksiej Miller, występując w Moskwie podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy Gazpromu.

Trzy oferty złożyły Kompanii Węglowej (KW) firmy zainteresowane wspólną budową elektrowni opalanej węglem. Według zamierzeń Kompanii spółka celowa do tego przedsięwzięcia powinna powstać jeszcze w tym roku.

Jako "bardzo, bardzo wysokie" ocenił w piątek prezes Gazpromu Aleksiej Miller prawdopodobieństwo ułożenia na terytorium Polski gazociągu, który rosyjski koncern przedstawia jako drugą nitkę biegnącej już przez polskie terytorium magistrali Jamał-Europa. Efektywność tego projektu szef Gazpromu ocenił jako "nadzwyczaj wysoką".

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Premier Donald Tusk cieszy się, że będzie miał konkurenta - Jarosława Gowina - w wyborach na szefa PO. Konkurencja sprawia, że wybory są bardziej mobilizujące - ocenił w piątek. Dodał, że dla jakości przywództwa w PO byłoby dobrze, gdyby do wyścigu stanął też Grzegorz Schetyna.

Chrześcijańska ocena zbrodni wołyńskiej domaga się od nas jednoznacznego potępienia i przeproszenia za nią - napisali zwierzchnicy Kościołów z Polski i Ukrainy we wspólnej deklaracji. Metropolici zaapelowali o wzajemne przebaczenie win i pojednanie obu narodów.

Bronisław Komorowski podpisał w piątek w Charzykowach (Pomorskie) dokument o skierowaniu do Sejmu prezydenckiego projektu tzw. ustawy krajobrazowej. Propozycja ma na celu rozpoczęcie porządkowania prawa pod kątem ochrony krajobrazu, który jest wartością ogromną - podkreślił prezydent.

Ok. 19 mln Polaków dostanie informację o stanie swojego konta w ZUS i prognozowanej wysokości przyszłej emerytury. W poniedziałek ZUS po dwóch latach przerwy wznawia wysyłkę listów do ubezpieczonych.

Warszawa sprzedała swoje ostatnie 23,15 proc. udziałów w spółce Złote Tarasy za 217,6 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu miasta - poinformowała w piątek prezydent miasta Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Polscy prokuratorzy otrzymali w piątek nadesłany z Rosji materiał dowodowy pobrany i zabezpieczony podczas dokonanych na przełomie lutego i marca oględzin fragmentów brzozy, w którą uderzył Tu-154M - poinformowała PAP Naczelna Prokuratura Wojskowa.

W piątek w Katowicach rozpoczął się IV Kongres Prawa Sprawiedliwości. Pierwszy dzień obrad, z udziałem parlamentarzystów PiS, poświęcony został przede wszystkim sprawom Śląska. Inauguracja odbyła się bez dotkniętego infekcją Jarosława Kaczyńskiego.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał w piątek uniewinniający wyrok dla prezydenta Poznania Ryszarda Grobelnego i czterech innych urzędników w procesie o narażenie miasta na dużą szkodę majątkową.

Ponad 80 proc. Polaków ma poczucie, że - przynajmniej w pewnej mierze - odniosło w życiu sukces; najczęściej jest on kojarzony z udanym życiem rodzinnym, a jego osiągnięcie częściej deklarują kobiety - wynika z sondażu CBOS przekazanego w piątek PAP.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Przywódcy UE uzgodnili w czwartek zwiększenie środków na walkę z bezrobociem młodych Europejczyków i zmobilizowali EBI do udzielania kredytów firmom. Podczas szczytu nie obyło się bez ponownego zamieszania wokół brytyjskiego rabatu.

W świetle porażki gazociągu Nabucco-West, który miał dostarczać azerski gaz do Europy poprzez Bałkany do Austrii, rośnie znaczenie w regionie polskiego terminala LNG w Świnoujściu - podało podczas szczytu UE źródło zbliżone do polskiej dyplomacji.

Amerykański Senat uchwalił w czwartek ustawę o reformie prawa imigracyjnego, której częścią są zapisy prowadzące do zniesienia wiz dla Polaków. Ustawę, by mogła wejść w życie, musi jeszcze zatwierdzić Izba Reprezentantów, a tam jej losy są bardzo niepewne.

Przewodniczący KE Jose Barroso zapowiedział, że w ciągu dwóch tygodni zaproponuje wspólny system kontrolowanej likwidacji banków w UE. Ma ona zakładać m.in. utworzenie agencji, która będzie współdecydować o tym, czy dany bank w UE powinien być zlikwidowany.

Oddziały prewencji tureckiej policji rozpędziły w nocy z czwartku na piątek armatkami wodnymi i gazem łzawiącym kilkuset antyrządowych demonstrantów w Ankarze - poinformowały tureckie media i świadkowie. Aresztowano czterech uczestników zajść.

Polska protestuje przeciwko projektowi Komisji Europejskiej dotyczącemu pomocy publicznej. Gdyby wszedł w życie, roczne wsparcie finansowe z budżetu na zatrudnianie niepełnosprawnych spadłoby z 3 mld zł do 200 mln zł.

Obradujący w piątek w Brukseli przywódcy państw UE zgodzili się na rozpoczęcie najpóźniej w styczniu 2014 r. negocjacji w sprawie przystąpienia Serbii do Unii - poinformował przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy.

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski i były szef Parlamentu Europejskiego Pat Cox spotkali się w czwartek w szpitalu w Charkowie z odbywającą wyrok więzienia byłą premier Ukrainy Julią Tymoszenko - podał portal Interfax-Ukraina.

W środę kraje UE odbędą decydujące rozmowy ws. oszczędności w unijnej administracji. Choć cięcia wzrosły z 1 do 2,7 mld euro do 2020 r., projekt ugody zawiera korzystne zapisy o awansach urzędników niższego szczebla, wśród których jest wielu Polaków.

W ramach śledztwa w sprawie watykańskiego banku aresztowano w piątek biskupa, członka włoskich tajnych służb i pośrednika finansowego - poinformowały włoskie media. Wszyscy trzej są podejrzani o oszustwo i korupcję - twierdzi telewizja Sky TG-24. (PAP)

zdz/ ana/