Skrót wiadomości - piątek, 24 maja, 17.00

25-05-2013 06:00
25.05. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Wartość udzielonych przez banki kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych w kwietniu spadła o 1.578,4 mln zł w porównaniu z marcem - podał NBP.

Wartość udzielonych przez banki kredytów konsumpcyjnych w kwietniu 2013 roku wzrosła mdm o 441,5 mln zł po wzroście o 400,4 mln zł w marcu i wyniosła 131.899,1 mln zł - podał NBP.

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych wzrosła w kwietniu o 5,2 proc. rdr, a mdm spadła o 0,2 proc. - podał GUS.

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw hurtowych wzrosła w kwietniu o 4,3 proc. rdr, a mdm spadła o 0,1 proc.

Nowe zamówienia w przemyśle w Polsce wzrosły w kwietniu w ujęciu rdr o 0,5 proc., po spadku o 5,1 proc. w poprzednim miesiącu - podał GUS.

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport wzrosły w kwietniu w ujęciu rdr o 3,0 proc., po spadku o 5,2 proc. w poprzednim miesiącu - podał GUS.

W końcu kwietnia 2013 roku w budowie było 700,5 tys. mieszkań, o 3,8 proc. mniej niż w końcu kwietnia 2012 roku - podał w piątek GUS.

Przewozy ładunków w kwietniu 2013 roku spadły rdr o 4,6 proc. do 35,876 mln ton - podał w piątek GUS.

Sprzedaż detaliczna w kwietniu spadła o 0,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku, a mdm spadła o 2,7 proc. - podał GUS. Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła o 0,1 proc. rdr.

Obroty w handlu detalicznym w kwietniu 2013 roku wzrosły o 1,2 proc. rdr wobec wzrostu o 2,2 proc. w marcu - podał w piątek GUS.

Z danych na koniec kwietnia 2013 roku wynika, że pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 85,0 tys. ofert pracy wobec 89,0 tys. przed miesiącem i 74,6 tys. przed rokiem - podał GUS w piątek w komunikacie.

Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 14,0 proc. wobec 14,3 proc. w marcu - podał GUS. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu kwietnia wyniosła 2.255,7 tys. osób.

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w I kwartale 2013 r. 11,3 proc. wobec 10,1 proc. w IV kwartale 2012 r. - podał GUS.

W maju spodziewany jest niewielki spadek bezrobocia - powiedział podczas briefingu premier Donald Tusk.

Z danych GUS na koniec kwietnia 2013 roku wynika, że do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 200,7 tys. osób poszukujących zatrudnienia, o 17,8 proc. więcej rdr i 6,2 proc. mniej mdm - podał w piątek GUS.

Dane o sprzedaży wspierają ostrożną obniżkę stóp w czerwcu, z głębszą obniżką należy poczekać do lipcowej projekcji - powiedziała dziennikarzom Elżbieta Chojna-Duch z RPP.

Jeśli będą się pojawiać słabsze dane z gospodarki, to stopy procentowe powinny spaść do 2 proc. Obecny poziom stóp procentowych jest zbyt wysoki przy perspektywie bardzo powolnego ożywienia gospodarczego - uważa Andrzej Bratkowski, członek RPP.

Ustawa węglowodorowa, która ma wejść w życie w 2015 r. będzie dotyczyła zarówno węglowodorów ze złóż konwencjonalnych, jak i niekonwencjonalnych - poinformował wiceminister finansów Maciej Grabowski.

Produkt Krajowy Brutto Niemiec wzrósł w I kw. 2013 r. o 0,1 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych, po spadku w IV kw. o 0,7 proc. - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden w końcowym wyliczeniu.

Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na czerwiec 2013 r. wyniósł 6,5 pkt. wobec 6,2 pkt. poprzednio - podała niemiecka grupa badań rynkowych GfK.

Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wzrósł w maju 2013 r. do 105,7 pkt. ze 104,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podała firma Ifo w komunikacie.

Wskaźnik zaufania przedsiębiorców we Francji wyniósł w maju 2013 r. 92 pkt. wobec 88 pkt. w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie instytut statystyczny Insee.

Zamówienia na dobra trwałe w USA w kwietniu wzrosły mdm o 3,3 proc., po tym jak w marcu spadły o 5,9 proc. mdm po korekcie - poinformował Departament Handlu USA.

BUDŻET, DŁUG

Dochody budżetu państwa z dywidend ze spółek w nadzorze Ministerstwa Skarbu Państwa wyniosą w 2013 roku około 6 mld zł wobec planowanych wcześniej 5 mld zł - poinformowało PAP źródło z resortu skarbu.

Transfery środków Unii Europejskiej do Polski wyniosły w kwietniu 2013 roku 1.015 mln euro - podało w piątek Ministerstwo Finansów.

Spready kredytowe CDS polskich pięcioletnich obligacji skarbowych wyniosły w czwartek 77,87 punktów bazowych, wobec 80,00 punktów bazowych na koniec poprzedniego tygodnia.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 na zamknięciu wzrósł o 0,9 proc. i wyniósł 14.612,45 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu wzrósł o 0,6 proc. i wyniósł 2.288,53 pkt.

Indeks węgierskiej giełdy BUX na zamknięciu wzrósł o 1,03 proc. i wyniósł 19.183,32 pkt.

WIG 20 na zamknięciu sesji wzrósł o 1,07 proc. i wyniósł 2.384,58 pkt.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji spadł o 0,63 proc., do 6.654,34 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu spadł o 0,26 proc. i wyniósł 3.956,79 pkt.

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji spadł o 0,56 proc. i wyniósł 8.305,32 pkt.

Milosz Zeman, prezydent Czech, poinformował, że chciałby połączenia warszawskiej GPW z giełdą praską.

SPÓŁKI

Walne Zgromadzenie PKO BP, które zdecydować ma w sprawie wypłaty przez bank 1,8 zł dywidendy na akcję, zwołano na 20 czerwca - poinformowała spółka w komunikacie.

Getin Noble Bank, który podpisał przedwstępną umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa DZ Bank Polska specjalizującej się w obsłudze najzamożniejszych klientów indywidualnych, chce sfinalizować tę transakcję do końca 2013 roku - poinformowała spółka w komunikacie.

Wielton planuje wzrost rocznych przychodów grupy do poziomu 1 mld zł w ciągu 3 lat, czyli do 2016 roku. Poprawę sprzedaży ma zapewnić stały wzrost dotychczasowych rynków, wejście w segment chłodni oraz przychody realizowane przez montownię w Rosji - poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki.

Oferta hiszpańskiego Dragadosa, głównego akcjonariusza Pol-Aquy, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz. Wartość oferty Dragadosa to 936,7 mln zł - poinformował RZGW Gliwice.

Pharmena chce wypłacić z zysku za 2012 rok 10 groszy dywidendy na akcję - poinformowała spółka w projektach uchwał na WZ, zwołanego na 27 czerwca.

Sygnity podpisało z Ministerstwem Finansów, reprezentowanym przez Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie, umowę na zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie, rozwój i wsparcie utrzymania systemu ECIP (Europejski Informacyjny Portal Celny) oraz SEAP (Single Electronic Access Point) - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE.

Zarząd Kofoli rekomenduje, by z zysku netto za 2012 rok oraz ze środków z funduszu dywidendowego wypłacono 0,89 zł dywidendy na akcję - podała spółka w piątkowym komunikacie.

Zarząd ED Invest rekomenduje wypłatę 619,3 tys. zł dywidendy z zysku wypracowanego w 2012 r., czyli 0,05 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Hydrapres planuje z zysku osiągniętego w 2012 roku przeznaczyć na wypłatę dywidendy 359,4 tys. zł - poinformowała spółka w projektach uchwał na WZ, zwołane na 20 czerwca.

Grupa CEZ jest zainteresowana przejęciem Energi - poinformował dziennikarzy Daniel Benes, prezes grupy CEZ.

CEZ w perspektywie trzech lat chce mieć w Polsce maksymalnie 700 MW mocy z projektów wiatrowych - powiedział Daniel Benes, prezes CEZ. Dodał, że spółka nie planuje przejęć farm w Polsce.

Seka planuje z zysku osiągniętego w 2012 roku wypłacić 0,07 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka projektach uchwał na walne, zwołane na 19 czerwca.

Kino Polska jest zadowolone z wyników drugiego kwartału. Pozytywny wpływ na ich poprawę ma nowa ramówka i wzrost przychodów z reklam - poinformował PAP Bogusław Kisielewski, członek zarządu Kino Polska. Dodał, że spółka zależna Stopklatka może osiągnąć próg rentowności na koniec 2013 r.

Czeska grupa Energeticky a Prumyslovy Holding (EPH) może być potencjalnie zainteresowana przejęciami kopalń w Polsce - poinformował PAP Tomas David, prezes EP Energy z grupy EPH.

Czeskie koncerny CEZ i EP Energy z grupy Energetyicky a Prujmyslovy Holding są zainteresowane udziałem w planowanej prywatyzacji Energi. EP Energy nie wyklucza też kupna Enei, jeśli taka oferta ze strony Skarbu Państwa się pojawi - poinformowali przedstawiciele obu spółek.

Global Cosmed wydłuża zapisy podstawowe w ofercie publicznej akcji serii D do 28 maja - poinformowała spółka w komunikacie. Zgodnie z wcześniejszym harmonogramem zapisy miały się zakończyć w piątek, 24 maja.

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny PKN Orlen w związku z emisją obligacji w ramach publicznego programu emisji obligacji - podała KNF w komunikacie.

ZWZ spółki Centrum Finansowe Banku BPS uchwaliło przeznaczenie na dywidendę z zysku za 2012 r. 1,5 mln zł, co daje 0,18 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

WZ PGE zwołane na 27 czerwca zdecyduje o wypłacie dywidendy z zysku za 2012 r. - poinformowała spółka w projektach uchwał.

Porozumienie akcjonariuszy wzywa do sprzedaży 2.571.542 akcji spółki Yawal, uprawniających do 29,31 proc. głosów na jej walnym, po 5,99 zł za akcję - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM BOŚ.

Walne Wodkanu zdecydowało o wypłacie 819 tys. zł dywidendy brutto, czyli 0,16 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

WALUTY

Euro-złoty testował w piątek poziom 4,21 za euro, ale nie ma obecnie potencjału do dalszego wzrostu. W przyszłym tygodniu, zarówno dla polskiej waluty jak i obligacji, ważne będą środowe dane GUS na temat PKB w I kwartale.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,2400 a kurs złotego do euro na 4,2049 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,2939 USD i 131,25 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Średnia cena benzyny bezołowiowej PB95 w handlu detalicznym w ciągu ostatniego miesiąca spadła o 15 groszy - wynika z analiz Polskiej Izby Paliw Płynnych.

Cena ropy Brent w kontraktach na VII 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 10:00 102,34-102,36 USD za baryłkę.

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają, bo rosną zapasy benzyny w USA, a globalna gospodarka spowalnia - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na lipiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 93,76 USD, po spadku o 49 centów.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie spadają po wcześniejszych wzrostach - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana na 7.276,50 USD za tonę, po spadku o 0,2 proc. Wcześniej metal zdrożał o 0,7 proc.

OPINIE, PROGNOZY

Po danych o sprzedaży detalicznej za maj BNP Paribas oczekuje, że RPP na czerwcowym posiedzeniu obniży stopy procentowe o 50 pb - wynika z piątkowego komentarza banku. Poprzednio bank spodziewał się w czerwcu cięcia o 25 pb.

Ekonomiści banku Citi Handlowy podtrzymują prognozę, że w tym roku polska gospodarka urośnie o 1,3 proc. - wynika z raportu banku. W 2014 r. polski PKB urośnie o 2,8 proc.

Biorąc pod uwagę słabe dane z gospodarki oraz niską ścieżkę inflacji, ekonomiści z banku Citi Handlowy oczekują, że do lipca włącznie dojdzie jeszcze do 1-2 obniżek stóp NBP, łącznie o 50 pb.

W piątek indeksy na warszawskiej giełdzie mocno zwyżkują, podczas gdy na dojrzałych rynkach widoczna jest coraz głębsza korekta. Zdaniem analityków taka sytuacja może utrzymać się na kolejnych sesjach.

Firma doradcza Audytel szacuje, że w 2015 roku przychody operatorów komórkowych w Polsce spadną do 23,21 mld zł z 25,19 mld zł w 2012 roku. Analitycy Audytela oczekują mocniejszego spadku w 2013 roku, lżejszego w 2014, oraz odbicia w 2015. Spadać ma segment usług głosowych, rosnąć m.in. transmisja danych.

Bank Morgan Stanley obawia się, że złoty może osłabić się do euro i przełamać psychologiczny próg 4,20 EUR/PLN. Taką ewentualność nazywa "technicznie złym znakiem". Polska waluta notowała ostatnio kurs 4,2114 zł za euro, najniższy od stycznia tego roku.

W przyszłym tygodniu możliwe są dalsze podwyżki cen paliw na stacjach detalicznych - wynika z cotygodniowego raportu BM Reflex.

Obecne poziomy cen detalicznych paliw zawierają stosunkowo niską marżę stacyjną, więc liczne stacje mogą nie zdecydować się na dalsze obniżki - oceniają analitycy portalu e-petrol.pl w cotygodniowym raporcie.

Warunki gospodarcze w Polsce w związku z zewnętrznymi czynnikami pozostają nadal trudne, ale powinny się stopniowo poprawiać. Będą one sprzyjać utrzymaniu bardzo niskiej inflacji w Polsce - uważa Paweł Durjasz, członek Rady Gospodarczej.

Wskaźnik KERNA monitorujący nastroje w mikro, małych i średnich firmach wzrósł w II kw. 2013 roku do minus 58,31 pkt. i jest wyższy o prawie 20 pkt. w stosunku do ubiegłego kwartału. Jednocześnie Index ZAIR, ilustrujący decyzje zakupowe zanotował progresję do minus 64,1 pkt., co także jest pozytywnym odczytem, tym bardziej że obecnie notowany skok w skłonności do inwestowania jest wysoki, wyższy nawet niż w analogicznym okresie roku ubiegłego - wynika z najnowszego kwartalnego badania Instytutu Keralla Research.

Światowy wzrost gospodarczy w 2013 roku wyniesie 2,5 proc. PKB. Gospodarki wschodzące mogą rozwijać się w tym okresie w tempie 4,9 proc., a realny wzrost polskiej gospodarki wyniesie 1,3 proc. - wynika z raportu przygotowanego przez Międzynarodowy Instytut Finansowy (IIF).

Wyższe odczyty wskaźników wyprzedzających w Niemczech (Ifo oraz GfK) wzbudzają nadzieje na odbicie gospodarki, ale będzie ono skromne i nie wystarczy do wydźwignięcia całej eurostrefy - ocenia ośrodek Capital Economics (CE).

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Koleje Czeskie przyjrzą się procesowi prywatyzacji PKP Cargo. Udział w IPO uzależniają od warunków finansowych i prawnych - poinformował dziennikarzy Petr Zaluda, prezes spółki Ceske Drahy.

W tygodniu zakończonym w środę, 22 maja, bilans napływu i odpływu na polską giełdę środków z funduszy inwestujących w rynki wschodzące wyniósł 24 mln USD - podał w raporcie Royal Bank of Scotland, powołując się na dane EPFR.

Resort skarbu po wakacjach chce mieć gotową nową politykę dywidendową dla spółek nadzorowanych przez Skarb Państwa, która ma pomóc spółkom w długookresowym planowaniu inwestycji - poinformował dziennikarzy Włodzimierz Karpiński, minister skarbu.

Ministerstwo Skarbu Państwa ocenia, że Energa może zadebiutować na GPW najwcześniej na przełomie września i października - poinformował Włodzimierz Karpiński, minister skarbu.

EP Energy będzie zainteresowana udziałem w prywatyzacji Energi, a w przyszłości również Enei - poinformował PAP Tomas David, prezes EP Energy.

W czwartek, 23 maja banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 31.528,69 mln zł wobec 31.918,70 mln zł w środę - podał NBP.

W 2012 roku o 20 proc., w porównaniu z rokiem 2011, wzrosła liczba zgłoszonych przez pracodawców zwolnień grupowych, a tych faktycznie zrealizowanych - o 15 proc. - powiedział w Sejmie minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zmianę zasad opodatkowania wyrobów węglowych przewiduje uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z nią podatek ma być płacony na ostatnim etapie obrotu takimi wyrobami.

Litewska AviaAM Leasing, grupa zajmująca się leasingiem, obrotem i zarządzaniem używanymi samolotami komercyjnymi, liczy, że do końca I półrocza zadebiutuje na rynku regulowanym GPW. Środki z emisji chce przeznaczyć głównie na zakup samolotów i silników. Na razie nie planuje akwizycji.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Politycy PO i PSL relacjonują, że piątkowe spotkanie koalicyjne dotyczyło m.in. podziału środków europejskich, trójpaku energetycznego, a także współpracy przy wyborach samorządowych i do europarlamentu. Według nich do rekonstrukcji rządu dojdzie zapewne latem.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wręczył w piątek nominacje na stanowisko ambasadora w Czechach - Grażynie Bernatowicz i na stanowisko ambasadora w Austrii - Arturowi Lorkowskiemu.

Klub PiS złożył w Sejmie projekt uchwały, w którym proponuje ustanowienie 17 września Dniem Sybiraka. Będzie to wyraz pamięci o naszych rodakach i ich tragicznych przeżyciach na "nieludzkiej ziemi" - podkreślono w uzasadnieniu projektu.

Wybory przewodniczącego PO będą na serio - zadeklarował premier Donald Tusk. Jak powiedział, wybory wewnętrzne w Platformie zostaną przyśpieszone, bo przedłużająca się kampania oznaczałaby "zawracanie głowy ludziom sprawami wewnętrznymi".

Konwencja Krajowa PO nie przez przypadek odbędzie 29 czerwca, w dniu, w którym będzie się też odbywał kongres PiS - przyznał premier Donald Tusk. Losy Polski w najbliższych latach będą się rozstrzygały między wizją PiS i Platformy Obywatelskiej - powiedział.

Premier Donald Tusk zapowiedział w piątek, że będzie rozmawiał z wiceministrem transportu Tadeuszem Jarmuziewiczem. Nie wykluczył zmian w tym resorcie. Przyznał, że współpraca wiceministra z szefem resortu Sławomirem Nowakiem "nie we wszystkim się układa".

4 czerwca będzie Dniem Wolności i Praw Obywatelskich; tego dnia w 1989 r. odbyły się w Polsce pierwsze po wojnie częściowo wolne wybory. W piątkowym głosowaniu w Sejmie uchwałę w tej sprawie poparło 405 posłów, nikt nie był przeciw, 25 wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący SLD Leszek Miller spotkał się w piątek z prezydentem Czech Miloszem Zemanem. Politycy rozmawiali o perspektywach wejścia Polski i Czech do strefy euro, o integracji europejskiej i współpracy między obydwoma krajami.

Rozszerzenie możliwości stosowania dozoru elektronicznego na osoby objęte m.in. dozorem policji oraz włączenie na stałe przepisów o dozorze do systemu prawa karnego przewiduje nowelizacja, którą w piątek jednogłośnie przyjął Sejm.

Zapłacenia ponad 12 mln zł za korzystanie od 1998 r. z nieruchomości należącej do Kościoła oraz jej wydania domaga się od Skarbu Państwa Kuria Metropolitalna w Poznaniu. W piątek w Sądzie Okręgowym w Poznaniu przesłuchiwano świadków w tej sprawie.

Przedstawiciele PO, PSL, SLD, RP i SP deklarują udział w zaproponowanym przez prezydenta Bronisława Komorowskiego poniedziałkowym spotkaniu o polityce rodzinnej. Część posłów chce zainteresować prezydenta swymi propozycjami. Szef klubu PiS nie przesądza, czy przyjmie zaproszenie.

Archiwum Edelmana, zakopane tuż przed wybuchem powstania w getcie warszawskim w 1943 r., może się znajdować w Ogrodzie Krasińskich w Warszawie - napisano w liście do Żydowskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku. Autor apeluje o pomoc w poszukiwaniach.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Na pokładzie samolotu pasażerskiego, lecącego z Pakistanu do Wielkiej Brytanii, doszło w piątek do incydentu, który brytyjskie siły bezpieczeństwa określiły jako kryminalny, a nie terrorystyczny. Dwie osoby aresztowano, nikt nie został ranny.

Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Christine Lagarde była w czwartek przesłuchiwana przed sądem w Paryżu przez ponad 12 godzin w związku z jej rolą w tzw. aferze Tapie w 2008 r. kiedy sprawowała urząd ministra gospodarki i finansów Francji.

Sekretarz stanu USA John Kerry wezwał w piątek Izrael, by powstrzymał się od budowy nowych osiedli na terytoriach palestyńskich. Podkreślił, że zarówno państwo żydowskie, jak i Palestyńczycy powinni skupić się na podjęciu bezpośrednich rozmów pokojowych.

Rosja poinformowała w piątek, że syryjski rząd zgodził się "w zasadzie" na udział w międzynarodowej konferencji pokojowej, której organizację zaproponowały Rosja i Stany Zjednoczone. Strona rosyjska skrytykowała także próby udaremnienia wysiłków pokojowych.

Sekretarz stanu USA John Kerry skrytykował w piątek niedawną decyzję irańskiej Rady Strażników Rewolucji, która z wyborów prezydenckich zaplanowanych na 14 czerwca wykluczyła kilkuset kandydatów. Szef dyplomacji mówił o "braku przejrzystości" procesu wyborczego.

MSZ Rosji w piątek oficjalnie zdementowało informacje o zatrzymaniu na terytorium separatystycznej Republiki Naddniestrzańskiej, regionu autonomicznego Mołdawii, dwóch oficerów z Polski i Wielkiej Brytanii pod zarzutem prowadzenia działalności wywiadowczej.

W niedzielę i poniedziałek odbędą się w części Włoch, w około 700 gminach, wybory samorządowe. Wybierani będą burmistrzowie miast i miasteczek oraz ich rady. Największe zainteresowanie budzą wybory burmistrza Rzymu; o stanowisko to ubiega się 19 kandydatów.

Północnokoreański wysłannik powiedział w piątek w Pekinie chińskiemu prezydentowi, że jego kraj jest gotów podjąć "pozytywne działania" w celu zapewnienia pokoju i stabilności na Półwyspie Koreańskim, w tym uczestniczyć w sześciostronnych rozmowach.

Parlament Turcji przyjął w nocy z czwartku na piątek kontrowersyjną ustawę ograniczającą sprzedaż alkoholu i zakazującą jego reklamy. Ustawę przeforsowała rządząca Partia Sprawiedliwości i Rozwoju mimo głosów opozycji, że jest ona krokiem ku islamizacji kraju.

Wojsko Nigru wspierane przez francuskie siły specjalne zabiło w piątek ostatnich z islamistów, którzy w środę przeprowadzili zamachy na koszary wojskowe i kopalnię rud uranu na północy kraju, a także uwolniło dwóch zakładników - podały władze Nigru i Francji.

Niemiecki minister obrony Thomas de Maiziere znalazł się w tarapatach po zbyt późnym wycofaniu się z projektu bezzałogowego samolotu Euro Hawk, co naraziło skarb państwa na stratę kilkuset milionów euro. Kanclerz Angela Merkel broni jednak ministra.

Komisja Europejska skrytykowała w piątek władze ukraińskiej stolicy Kijowa za zakazanie planowanego na sobotę Marszu Równości środowisk homoseksualnych. Wezwała Ukrainę do poszanowania prawa obywateli do pokojowych zgromadzeń.

Turcja zbuduje 2,5 kilometrowy mur na przejściu granicznym z Syrią w Cilvegozu, gdzie doszło w tym roku do trzech eksplozji ładunków wybuchowych - poinformowało w piątek ministerstwo ceł i handlu w oficjalnym komunikacie.

Z dużymi utrudnieniami muszą się liczyć w piątek podróżni na londyńskim lotnisku Heathrow. Przez pewien czas były tam zamknięte dwa pasy, ponieważ awaryjnie lądował Airbus 319 linii British Airways z 80 ludźmi na pokładzie. Wszystkich bezpiecznie ewakuowano.

Konsul generalny Rosji w Symferopolu Władimir Andriejew podał się w piątek do dymisji pod naciskiem krymskich Tatarów, którym zarzucił kolaborację z hitlerowcami. Oświadczenie MSZ Rosji, iż jego wypowiedź była niepoprawna, dyplomata nazwał głupim.

(PAP)

zdz/ jtt/ asa/