Skrót wiadomości - piątek, 21 czerwca

22-06-2013 06:00
22.06. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Nowelizacja budżetu państwa w 2013 roku jest najprawdopodobniej nieunikniona, ale dojdzie do niej dopiero po przeprowadzeniu nowelizacji ustawy o finansach publicznych - wynika z nieoficjalnych informacji PAP.

Przewidywane na okres 12 miesięcy obciążenie Polski spłatą zobowiązań zaciągniętych przez rząd wyniosło na koniec maja 5.951 mln euro wobec 5.961 mln euro na koniec kwietnia - wynika z danych NBP.

Trudno ocenić, czy polska gospodarka osiągnęła dno spowolnienia oraz kiedy nastąpi ewentualne ożywienie - uważa Małgorzata Zaleska, członek zarządu NBP.

Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) kształtuje się w czerwcu na niższym poziomie niż odnotowano przed miesiącem i przed rokiem - wynika z badania GUS.

W czerwcu nastroje konsumentów utrzymały się na podobnym poziomie jak w maju - wynika z opublikowanych w piątek badań GUS.

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest w czerwcu pesymistycznie, podobnie jak w maju i gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzynastu lat. - wynika z opublikowanego w piątek badania koniunktury GUS.

Przedsiębiorcy zgłaszają w czerwcu wykorzystanie mocy produkcyjnych w budownictwie na poziomie 71 proc. wobec 73 proc. w analogicznym miesiącu 2012 roku - wynika z opublikowanych w piątek danych GUS.

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w czerwcu oceniany jest bardziej pesymistycznie niż w maju i gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat - wynika z badania GUS. Bieżący portfel zamówień jest ograniczany w nieco większym stopniu niż w maju. Zmniejszana jest bieżąca produkcja.

W czerwcu ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym oceniany jest nieznacznie gorzej niż w maju - podał GUS w piątek.

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym w czerwcu oceniany jest nieco gorzej niż w maju - podał GUS w komunikacie.

W czerwcu większość badanych przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę niekorzystnie - wynika z badania GUS. Firmy z większości badanych sekcji sygnalizują spadek popytu na usługi i ograniczenie sprzedaży. W większości sekcji prognozowany jest spadek cen świadczonych usług i redukcje zatrudnienia.

Koszty budowy budynku zbiorowego zamieszkania w kwietniu spadły o 1,2 proc. rdr - podał GUS.

Wartość udzielonych przez banki kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych w maju wzrosła o 5.040,8 mln zł w porównaniu z kwietniem - podał NBP.

Wartość udzielonych przez banki kredytów konsumpcyjnych w maju 2013 roku wzrosła mdm o 1.377,9 mln zł po wzroście o 441,5 mln zł w kwietniu i wyniosła 133.277,0 mln zł - podał NBP.

W czwartek, 20 czerwca banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 38.919,86 mln zł wobec 39.211,00 mln zł w środę - podał NBP.

W 2012 r. ceny żywności i napojów bezalkoholowych w Polsce ukształtowały się na poziomie 61 proc. średniej unijnej, i były najniższe w UE - wynika z opublikowanego w piątek opracowania Eurostatu.

Na rachunku obrotów bieżących eurolandu nadwyżka w kwietniu 2013 r. wyniosła 19,5 mld euro wobec nadwyżki 25,9 mld euro miesiąc wcześniej - podał Europejski Bank Centralny w komunikacie.

BUDŻET, DŁUG

Ministrowie finansów państw UE zgodzili się w piątek w Luksemburgu na przyznanie Polsce dwóch dodatkowych lat na zmniejszenie deficytu finansów, zgodnie z majowymi zaleceniami Komisji Europejskiej.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 na zamknięciu wzrósł o 1,7 proc. i wyniósł 13.230,13 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu spadł o 0,5 proc. i wyniósł 2.073,09 pkt.

WIG 20 na zamknięciu sesji spadł o 2,80 proc. i wyniósł 2.233,64 pkt.

Indeks węgierskiej giełdy BUX na zamknięciu spadł o 2,15 proc. i wyniósł 18.336,03 pkt.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji spadł o 0,70 proc., do 6.116,17 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu spadł o 1,11 proc. i wyniósł 3.658,04 pkt.

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji spadł o 1,76 proc. i wyniósł 7.789,24 pkt.

SPÓŁKI

Bank Millennium w II kwartale sprzeda kredyty gotówkowe za około 435 mln zł. W całym roku bank może sprzedać tych kredytów za 1,8 mld zł, czyli więcej niż wcześniej planował. Koszt ryzyka tego portfela utrzymywany jest na stabilnym poziomie, z tendencją do poprawy - poinformował PAP wiceprezes zarządu.

Bank Millennium ocenia, że trudno mu będzie utrzymać marżę odsetkową na obecnym poziomie, jednak dzięki zmianie struktury kredytów i depozytów spadek nie będzie duży i bank może pozytywnie zaskoczyć rynek -poinformował PAP Artur Klimczak, wiceprezes zarządu.

Orbis chce zainwestować w latach 2013-2014 kwotę 100 mln zł, głównie na rynku warszawskim. Najwięcej środków ma trafić na modernizację Sofitelu, Novotelu Centrum oraz Mercure Centrum.

DAMF Invest wezwał do sprzedaży 34,01 proc. akcji Elkopu po 0,16 zł za papier - poinformował pośredniczący w wezwaniu DM Amerbrokers.

Oferta Budimeksu za 49,8 mln zł została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na umocnienie brzegu na poligonie Ustka-Wicko Morskie - poinformował w piątek Urząd Morski w Słupsku (Pomorskie).

PGE oraz Energa Hydro (spółka zależna Energi) podpisały przedwstępną umowę warunkową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju dotyczącą nabycia od banku 25 proc. udziałów w spółce Iberdrola Renewables Polska - podała PGE w komunikacie.

Walne Zgromadzenie GPW zdecydowało, że z zysku osiągniętego w 2012 roku na dywidendę trafi 32,74 mln zł, co daje 0,78 zł dywidendy na akcję.

Akcjonariusze BSC Drukarnii Opakowań zdecydowali o wypłacie w formie dywidendy 4,9 mln zł, czyli 0,50 zł na akcję, z zysku za 2012 r. - poinformowała spółka w komunikacie.

ZWZ Arcusa uchwaliło wypłatę dywidendy z zysku za 2012 r. w wysokości 0,10 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Winstar Resources wyrazili zgodę na przejęcie spółki przez Kulczyk Oil Ventures - podał KOV w komunikacie. Tym samym spełnił się jeden z warunków planowanej transakcji. Z kolei akcjonariusze KOV zgodzili się na scalenie akcji spółki w stosunku jeden do dziesięciu.

Akcjonariusze spółki Astarta Holding upoważnili zarząd do rozpoczęcia skupu akcji własnych spółki - podała Astarta w komunikacie. Spółka może nabyć do 500 tys. akcji, czyli 2 proc. kapitału zakładowego, po cenie nie wyższej niż 125 zł za papier.

Eurocash wyemitował w czwartek obligacje o łącznej wartości nominalnej 140 mln zł w ramach programu obligacji do kwoty 500 mln zł zawartego z BRE - poinformowała spółka w komunikacie.

Konsorcjum Sygnity podpisało z miastem Katowice kontrakt na opracowanie i wdrożenie systemu Miejski System Zarządzania za 9,84 mln zł brutto - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego 3 czerwca 2013 r. przez zgromadzenie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Intakusa - podała spółka w piątkowym komunikacie.

Andrzeja Dopierała, obecny szef Oracle Polska, obejmie stanowisko wiceprezesa Asseco Poland - wynika z nieoficjalnych informacji PAP.

Walne spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne zdecydowało o wypłacie z ubiegłorocznego zysku 0,25 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Getin Noble Bank planuje skup do 59.090.909 akcji własnych, stanowiących 2,23 proc. głosów na WZ spółki, po cenie 2,2 zł za jedną akcję - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie.

Walne zgromadzenie notowanej na NewConnect spółki Ekobox zdecydowało o wypłacie 1,5 mln zł na dywidendę za 2012 rok - poinformowała spółka w komunikacie.

Telestrada ogłosiła skup do 100 tys. akcji własnych po 25 zł za sztukę - podała spółka w komunikacie.

ZWZ Korporacji Gospodarczej Efekt zdecydowało przeznaczyć 1,1 mln zł z zysku spółki za 2012 r. na wypłatę dywidendy, co daje 0,65 zł dywidendy na jedną akcję zwykłą i 0,78 zł na jedną akcję uprzywilejowaną - poinformowała spółka.

WALUTY

Trwa odpływ kapitału z rynków wschodzących, co przekłada się na osłabienie zarówno złotego jak i polskich obligacji. Nie jest wykluczone, że złoty w przyszłym tygodniu może osiągnąć poziom 4,40 za euro. Zdaniem dilerów nie jest wykluczone, że na rynku ponownie może pojawić się w pewnym momencie NBP.

Stawka referencyjna Polonia w piątek spadła do 2,30 proc. z 2,56 proc. w czwartek - podał NBP.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,2743 a kurs złotego do euro na 4,3284 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3200 USD i 129,26 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Ropa naftowa na giełdzie paliw w Nowym Jorku drożeje, ale na rynkach nie słabną obawy o redukcję programów stymulowania amerykańskiej gospodarki przez Fed - podają maklerzy. Baryłka ropy West Texas Intermediate, w dostawach na sierpień, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 95,34 USD, po wzroście o 20 centów.

Cena ropy Brent w kontraktach na VIII 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 102,83-102,85 USD za baryłkę.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 6.805,75 dolara za tonę.

OPINIE, PROGNOZY

Piątek był kolejnym dniem spadków na warszawskiej giełdzie. Na realizację zysków zdecydowali się gracze zagraniczni, którzy tłumnie wycofywali kapitał z inwestycji w spółki z WIG-u 20. Teraz ważnym wsparciem indeksu jest 2.250 pkt. - oceniają analitycy.

Brytyjski ośrodek badawczy Economist Intelligence Unit (EIU) uważa, że cena ropy pozostanie niska. Średnią cenę benchmarkowej baryłki ropy Brent szacuje na poziomie 106,6 USD w 2013 r. i 104,8 w 2014 r. wobec 112 USD za 2012 r.

W ciągu najbliższych trzech miesięcy RPP obniży stopy procentowe o 25 pb i to będzie koniec cyklu - prognozuje Deutsche Bank. Bank spodziewa się, że w horyzoncie trzech miesięcy złoty umocni się do 4,13 za euro.

Bank Credit Suisse (CS) spodziewa się osłabienia złotego do 4,40 do euro w okresie trzech miesięcy i 4,45 w perspektywie dwunastu miesięcy i przyjmuje wobec niego pesymistyczne nastawienie.

Polski PKB za II kw. 2013 r. przyspieszy do 0,4 proc. kdk z 0,1 proc. kdk w poprzednim kwartale. W latach 2013-14 polska gospodarka wzrośnie odpowiednio o 1 proc. i 2,5 proc. wobec 1,9 proc. w 2012 r. - przewiduje bank Credit Suisse (CS).

Wyprzedaż na amerykańskich giełdach wywołana przez zapowiedzi wycofywania się z programów stymulacyjnych przez Rezerwę Federalna powinna być relatywnie krótkotrwała i amerykański rynek akcji powinien powrócić do wzrostów w dalszej części tego roku. Silniej skutki decyzji Fedu mogą być odczuwalne na rynkach wschodzących, gdzie skala spadków może być większa - oceniają analitycy Deutsche Banku.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Koncern gazowy Gazprom ogłosił w piątek podczas 17. Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Petersburgu, że zamierza zbudować fabrykę skroplonego gazu ziemnego (LNG) nad Morzem Bałtyckim. Jej moc wyniesie 10 mln ton rocznie.

Polskie Inwestycje Rozwojowe liczą na minimalny planowany zwrot z kapitału na poziomie 8 proc. - poinformował na konferencji poświęconej inwestycjom w niskoemisyjną energetykę Mariusz Grendowicz, prezes PIR.

W ocenie prezesa Polskich Inwestycji Rozwojowych Mariusza Grendowicza, jeśli inwestycja w budowę bloków w Opolu będzie nierentowna dla PGE, to będzie ona także nierentowna dla PIR.

Rozdział właścicielski przesyłu i obrotu gazem, obowiązek sprzedaży gazu przez giełdę, ulgi dla przemysłu energochłonnego zakłada znowelizowane w piątek przez Sejm prawo energetyczne. Wprowadzenia niektórych z tych zapisów domaga się KE.

W przyszłym tygodniu konsorcjum Szah Deniz II podejmie decyzję o wariancie dostaw azerskiego gazu do Unii Europejskiej - poinformował w piątek szef KE Jose Barroso po tym, gdy otrzymał takie zapewnienie od prezydenta Azerbejdżanu Ilhama Alijewa.

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów (INI) pokazują, że odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu 6 miesięcy trendu wzrostowego na GPW spadł o 8,5 pkt. proc. do 55,3 proc. Natomiast o 8,2 pkt. proc., do 24 proc., wzrósł odsetek respondentów spodziewających się trendu spadkowego.

Podczas piątkowego głosowania w Sejmie posłowie uchwalili nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Nowe przepisy przewidują utworzenie specjalnego funduszu stabilizującego dla sektora bankowego.

Zakaz handlu w niedziele zmniejszy obroty w centrach handlowych o 5-10 proc. - oceniła dla PAP Anna Szmeja-Kroplewska, dyrektor generalna Polskiej Rady Centrów Handlowych. Zatrudnienie straci 40.000 osób bezpośrednio związanych z centrami. Jej zdaniem, w II połowie 2013 r. wolumen sprzedaży w CH będzie zbliżony do I półrocza.

GDDKiA ogłosiła przetargi na trzy nowe odcinki drogi ekspresowej S3 oraz dwa S7, łącznie na ponad 66 km dróg. Od początku roku dyrekcja ogłosiła 16 przetargów na 189 km nowych dróg ekspresowych, a do końca 2013 r. roku ogłoszonych ma być jeszcze 38 postępowań na ponad 540 kilometrów - podała GDDKiA w komunikacie prasowym.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Budżet będzie opłacał składki za osoby zajmujące się dziećmi - zdecydował Sejm, przyjmując w piątek nowelizację ustawy. Dzięki temu osoby nieubezpieczone, przedsiębiorcy i rolnicy zyskają analogiczne uprawnienia jak pracownicy korzystający z urlopów wychowawczych.

Bronisław Komorowski, Ryszard Kalisz i Radosław Sikorski to pierwsza trójka polityków o największym zaufaniu według CBOS. Komorowskiemu ufa 72 proc. respondentów, Kaliszowi - 46 proc., a Sikorskiemu - 43 proc. Największy odsetek nieufności ma Janusz Palikot - 56 proc.

Premier Donald Tusk powiedział, że wydatki reprezentacyjne dla jego żony były pokrywane z partyjnych składek i darowizn, a nie z dotacji budżetowych dla PO. Jak dodał, jego żona często jest współgospodynią podczas wizyt państwowych, a swoje obowiązki wykonuje społecznie.

Premier Donald Tusk uważa, że kandydatura Elżbiety Gelert na prezydenta Elbląga, to "kandydatura bez pudła, bez ryzyka". Przekonywał, że Gelert, która jest dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, to osoba bardzo odpowiedzialna i świetnie gospodarująca finansami.

Urząd skarbowy będzie badał oświadczenie majątkowe Jarosława Kaczyńskiego. Warszawska prokuratura ma zaś zdecydować, czy wszcząć śledztwo ws. domniemanego nieujawnienia przez prezesa PiS w tym oświadczeniu ponad 400 tys. zł darowizny od PiS na koszty adwokackie.

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów z urzędu wdrożyła postępowanie sprawdzające po materiale telewizyjnym o podejrzeniu faszerowania trzody i drobiu nielegalnymi antybiotykami, m.in. z Chin.

Parlamentarny zespół ds. zbadania katastrofy TU-154M skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego m.in. na niedopełnieniu obowiązków przez premiera Donalda Tuska oraz b. szefa i wiceszefa PKWL Jerzego Millera i Macieja Laska.

Dzieci, m.in. z domu z dziecka i świetlic środowiskowych, otrzymają darmowe bilety na sobotni koncert Paula McCartneya w Warszawie. Dzieci zaprosił były basista i wokalista The Beatles

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Niewielka, umiarkowanie lewicowa partia Dimar (Demokratyczna Lewica) wycofa się z rządzącej w Grecji koalicji kierowanej przez konserwatywnego premiera Antonisa Samarasa - poinformował w piątek minister ds. reformy administracyjnej Antonis Manitakis.

Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył w piątek, że Moskwę niepokoi to, że próżnię w Syrii po ewentualnym odejściu Baszara el-Asada mogą wypełnić ugrupowania terrorystyczne. Putin nie zgodził się z opinią, że Asad walczy z własnym narodem.

Anonsowany w czwartek przez prezydenta Rosji Władimira Putina kontrakt na eksport ropy naftowej do Chin opiewa na dostawę 365 mln ton surowca w ciągu 25 lat, a jego wartość wyniesie 275 mld dolarów - poinformował w piątek prezes koncernu Rosnieft Igor Sieczyn.

Prokuratorzy pod osłoną policjantów wkroczyli w piątek do biura niezależnego Ruchu Praw Człowieka w Moskwie i zażądali od jego pracowników, by ci natychmiast je opuścili. Jednocześnie przystąpili do wymiany zamków w drzwiach wejściowych. Całą akcję filmowała prokremlowska telewizja NTV.

Palestyński premier Rami Hamdallah, zaprzysiężony na to stanowisko przed dwoma tygodniami, po spotkaniu w piątek z prezydentem Mahmudem Abbasem wycofał swą dymisję, złożoną dzień wcześniej - poinformowała AFP, powołując się na wysokiego przedstawiciela władz.

Limit bezpośredniej rekapitalizacji banków z funduszu ratunkowego strefy euro (EMS) wyniesie 60 mld euro - poinformował po spotkaniu eurogrupy w czwartek późnym wieczorem jej szef Jeroen Dijsselbloem. Zdolność pożyczkowa EMS to 500 mld euro.

Na północy Włoch zanotowano w piątek trzęsienie ziemi o sile 5,2 w skali Richtera - podał krajowy Instytut Geofizyki. Epicentrum silnego wstrząsu znajdowało się w rejonie miast Lucca, Massa i La Spezia.

Ponad 10 tys. ludzi wzięło w piątek udział w Kairze w wiecu poparcia dla związanego z islamistami prezydenta Egiptu Mohammeda Mursiego, co poprzedza opozycyjne demonstracje zapowiedziane na pierwszą rocznicę jego inauguracji 30 czerwca.

Prezydent Milosz Zeman rozpoczął w piątek w swojej rezydencji w Lanach konsultacje z liderami reprezentowanych w parlamencie partii w celu rozwiązania kryzysu politycznego, który spowodowało ustąpienie premiera Petra Neczasa.

Liczba ofiar śmiertelnych powodzi i osunięć ziemi, wywołanych przez monsunowe ulewy na północy Indii, wzrosła w piątek do prawie 600 - podały władze stanu Uttarakhand. Nie jest to bilans ostateczny, który może się jeszcze zwiększyć.

Turecki minister ds. europejskich Egemen Bagis ostrzegł w piątek niemiecką kanclerz Angelę Merkel przed jakimikolwiek próbami blokowania otwarcia nowego rozdziału negocjacji w sprawie akcesji Turcji do Unii Europejskiej.

"Mam nadzieję, że naprawi (Merkel) błąd, który popełniła w poniedziałek, lub będzie konieczna odpowiedź" - powiedział Bagis dziennikarzom. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi kanclerz Merkel krytykującej brutalne tłumienie demonstracji antyrządowych w Turcji.

Ministrowie zdrowia państw UE zaproponowali w piątek, by w ramach zmian w dyrektywie tytoniowej zakazać sprzedaży papierosów z dodatkami aromatycznymi, jak mentol. Nie zgodzili się jednak na taki zakaz dla papierosów cienkich (tzw. slimów), jak chciała KE.

Niemiecka telewizja publiczna ZDF wyemituje w niedzielę film dokumentalny o niemieckiej okupacji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem roli Armii Krajowej. To odpowiedź na polskie zarzuty wobec negatywnego wizerunku AK w serialu "Nasze matki, nasi ojcowie".

(PAP)

pif/ asa/