Skrót wiadomości - piątek, 12 kwietnia, 17.15

12-04-2013 17:17
12.04. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Podaż pieniądza (M3) w marcu 2013 roku wzrosła o 1,3 proc. mdm, czyli o 11.970,9 mln zł i wyniosła 932.251,7 mln zł - podał w piątek NBP.

Wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk poinformował w wywiadzie dla PAP, że resort skłania się obecnie ku prognozie wzrostu PKB w tym roku na poziomie około 1,5 proc. wobec 2,2 proc. zapisanego w budżecie.

Stopa bezrobocia w kwietniu może spaść nawet poniżej 14 proc. - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Produkcja przemysłowa w Polsce, wyrównana dniami roboczymi, w lutym 2013 r. spadła o 2,7 proc. rdr po spadku o 2,1 proc. rdr w styczniu - podał Eurostat.

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął w czwartek program "Mieszkanie dla Młodych" - napisał na twitterze wiceprzewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Adam Jasser.

W czwartek, 11 kwietnia banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 29.832,02 mln zł wobec 28.283,02 mln zł w środę - podał NBP.

Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w I kwartale 2013 roku wyniosła 195,52 zł/MWh wobec 202,12 zł/MWh w IV kwartale 2012 roku - podał w komunikacie Urząd Regulacji Energetyki.

W I połowie roku, ceny żywności wzrosną o 2,5-3,0 proc. - oceniają w raporcie eksperci z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. W całym 2013 r. ceny wzrosną o 2-3 proc. rdr.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły w marcu o 0,5 proc. mdm - oceniła dla PAP Krystyna Świetlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Długa zima powinna być neutralna dla cen owoców i warzyw w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy - oceniają specjaliści z rynków hurtowych Bronisze.

Sprzedaż detaliczna w USA w marcu spadła o 0,4 proc. miesiąc do miesiąca, podczas gdy poprzednio wzrosła o 1,0 proc. po korekcie - podał Departament Handlu w komunikacie.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA spadły w marcu o 0,6 proc. miesiąc do miesiąca - poinformował Departament Pracy w komunikacie.

Produkcja przemysłowa w strefie euro w lutym 2013 r. wzrosła o 0,4 proc. mdm, podczas gdy poprzednio spadła o 0,6 proc., po korekcie - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat w Luksemburgu.

Produkcja przemysłowa Węgier wzrosła w lutym 2013 r. o 0,3 proc. mdm, po wzroście miesiąc wcześniej o 2,9 proc., po uwzględnieniu zmian sezonowych i dni roboczych - poinformowało w komunikacie Centralne Biuro Statystyczne w Budapeszcie w końcowym wyliczeniu.

Zapasy niesprzedanych towarów w USA wzrosły w lutym o 0,1 proc.; w styczniu wzrosły o 0,9 proc. po korekcie - poinformował Departament Handlu w komunikacie.

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan wyniósł w kwietniu 72,3 pkt., wobec 78,6 pkt. zanotowanych w marcu - podano w piątek we wstępnym wyliczeniu.

BUDŻET, DŁUG

Rząd nie planuje częściowej, ani całkowitej nacjonalizacji OFE - poinformował PAP wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk. Dodał, że propozycja MF w ramach przeglądu systemu emerytalnego zakłada na 10 lat przed emeryturą proporcjonalne, coroczne przenoszenie środków z OFE, nie aktywów, do ZUS.

Propozycja MF w sprawie OFE w krótkim terminie miałaby pozytywny wpływ na polskie finanse publiczne, a długim terminie zobowiązania państwa wzrosłyby, zatem w sumie wpływ propozycji na rating Polski byłby neutralny - ocenił dla PAP Jaime Reusche, analityk agencji ratingowej Moody's.

Ministerstwo Finansów może po kwietniu sfinansować 70 proc. potrzeb pożyczkowych na 2013 rok, a po całym II kwartale ponad 80 proc. - poinformował PAP wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk. Dodał, że resort zostawił sobie możliwość przeprowadzenia przed wakacjami emisji zagranicznej na głównych rynkach.

Wartość udzielonych zamówień publicznych w okresie styczeń-marzec 2013 r. wyniosła 8,957 mld zł wobec 8,704 mld zł w analogicznym okresie 2012 roku - wynika z kwietniowego biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 na zamknięciu spadł o 0,5 proc. i wyniósł 13.485,14 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu spadł o 0,6 proc. i wyniósł 2.206,78 pkt.

Indeks węgierskiej giełdy BUX na zamknięciu spadł o 1,04 proc. i wyniósł 18.219,96 pkt.

SPÓŁKI

Zarząd Biotonu rekomenduje NWZ niepodejmowanie uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego. Spółka prowadzi obecnie rozmowy z głównymi akcjonariuszami w sprawie pozyskania nowego finansowania bez konieczności podnoszenia kapitału zakładowego - podał Bioton w komunikacie.

Jastrzębska Spółka Węglowa otrzymała od ministra środowiska koncesję na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej przez kopalnię Krupiński do 31 grudnia 2030 roku - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie.

Prezes URE wygrał postępowanie w sprawie korekty kosztów osieroconych (KDT) za 2009 r. dla spółki Enea Wytwarzanie. Tym samym wysokość korekty jaką otrzyma spółka powinna wynosić ok. 16,5 mln zł, a nie 111,1 mln zł jak domagał się wytwórca - podał URE w komunikacie.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz CEE Stock Exchange Group AG (CEESEG) rozpoczęły wstępne rozmowy nt. współpracy. Obecnie analizowane są wszystkie możliwe rozwiązania strategiczne oraz możliwe metody współpracy - podała GPW w komunikacie prasowym.

Petrolinvest zawarł z Conwell Oil Corporation umowę sprzedaży 79 proc. udziałów w kazachskiej spółce TOO Emba Jug Nieft za kwotę 33,5 mln USD - poinformował Petrolinvest w komunikacie.

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, mający 97,78 proc. akcji Zelmera, ogłosił przymusowy wykup pozostałych papierów spółki po 40 zł za sztukę - poinformował w piątkowym komunikacie DM BZ WBK.

PGS Software spodziewa się w 2013 r. wzrostu wyników przy założeniu poprawy w gospodarce UE. Spółka chce utrzymać politykę dzielenia się zyskami z akcjonariuszami w kolejnych latach. PGS Software poważnie rozważa debiut na rynku regulowanym - poinformował PAP prezes spółki Wojciech Gurgul.

Spółka Plasma System, notowana na rynku NewConnect, chce utrzymać poziom przychodów i zysków w 2013 roku, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału w sprzedaży produktów i usług. Spółka planuje inwestycje na ok. 10 mln zł, rozważa emisję akcji - poinformowała Plasma System w raporcie rocznym.

Wznowione w piątek Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego nie podjęło uchwał o dokapitalizowania banku, zaproponowanych przez PKO BP - poinformowało PAP źródło zbliżone do banku.

KCI Park Technologiczny Rybitwy, spółka zależna Jupiter NFI, zawarł z firmą IMPO przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości w Krakowie o powierzchni 15,15 ha. Cena nieruchomości to 45,15 mln zł netto - poinformował Jupiter NFI w komunikacie.

Nestl, Polska w 2013 roku zainwestuje około 164 mln zł w dalszą rozbudowę swojego potencjału produkcyjnego - poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki. Dodali, że celem na ten rok jest wzrost organiczny, w tempie szybszym niż rynek FMCG w Polsce.

Spółka JPMorgan Chase and Co., największy bank w USA pod względem aktywów, zanotowała w I kw. 2013 r. zysk na akcję w wysokości 1,59 USD - podał JPMorgan w raporcie kwartalnym.

Wells Fargo & Co. zanotował w I kw. 2013 r. zysk netto w wysokości 92 centów na akcję - podała firma w komunikacie.

WALUTY

Koniec tygodnia przyniósł lekkie umocnienie złotego po słabszych danych z USA. W przyszłym tygodniu uwaga inwestorów skoncentrowana będzie na serii danych z rodzimego podwórka.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,1537, a kurs złotego do euro na 4,1200 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3052 USD i 129,54 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają, bo Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) obniżyła swoje prognozy globalnego popytu na ten surowiec - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na maj na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 94,28 USD, po spadku o 23 centy.

Cena ropy Brent w kontraktach na V 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 104,35-104,37 USD za baryłkę.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 7545,25 USD/t.

OPINIE, PROGNOZY

Piątkowa sesja na GPW upłynęła pod znakiem umiarkowanych spadków i niewielkiej aktywności inwestorów. W ocenie analityków zniżki mogą być w najbliższym czasie kontynuowane, a najbliższym wsparciem na WIG-u 20 jest poziom 2.370 pkt. Powrotu większej aktywności inwestorów należy spodziewać się od środy.

Inflacja CPI w marcu ukształtowała się na poziomie 0,9 proc. rdr, a swoje minimum na poziomie 0,6 proc. rdr osiągnie w czerwcu - oceniają ekonomiści z banku Pekao SA. W drugim półroczu spodziewają się oni wzrostu inflacji.

Polski rynek długu w średnim terminie może się osłabić, podobnie jak rynki bazowe - przewiduje w kwietniowym raporcie Bank Pekao, zaznaczając, że skala osłabienia powinna być umiarkowana. Bank spodziewa się, że złoty może się umiarkowanie osłabiać, by w II połowie roku zacząć się umacniać.

Analitycy banku Pekao w miesięcznym raporcie oceniają, że prawdopodobieństwo nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 rok jest wyższe niż 50 proc. Ich zdaniem deficyt sektora finansów publicznych w tym roku wzrośnie do 3,8 proc. PKB.

Wraz z powrotem wzrostu gospodarczego w strefie euro w drugiej połowie roku trudniej będzie utrzymać tak niskie rentowności polskich obligacji, jakie są obecnie - ocenia Paweł Durjasz z Rady Gospodarczej przy premierze.

Stopy procentowe NBP mogą pozostać na niezmienionym poziomie przez kilka kwartałów - oceniają ekonomiści z Banku Gospodarstw Krajowego. Ich zdaniem obniżka stóp będzie mocno dyskutowana w lipcu, ale Rada nie będzie miała wówczas silnych argumentów, by zmieniać stopy procentowe.

W perspektywie kolejnych tygodni kurs złotego może się utrzymywać w paśmie 4,07-4,16 za euro, zaś w dłuższym horyzoncie złoty może się umacniać - prognozuje Bank Gospodarstwa Krajowego. BGK ocenia, że przestrzeń do dalszych spadków rentowności SPW jest ograniczona, a możliwa jest ich korekta w górę.

Wzrost PKB przyspieszy z 0,8 proc. rdr w I kw. do 1,4 proc. rdr w II kw., a w całym 2013 r. wyniesie 1,6 proc. - prognozuje Bank Gospodarstwa Krajowego w kwietniowym raporcie. Poprzednio prognoza dynamiki PKB w 2013 r. wynosiła 1,5 proc.

Bank of America/Merrill Lynch obniżył prognozę ostatecznego poziomu głównej stopy NBP do 2,5 proc. Z kolei Royal Bank of Scotland ocenia, że w 2013 r. główna stopa NBP spadnie do 2,75 proc., a bank Nomura nie wyklucza jednej obniżki w czerwcu i sygnalizuje możliwość podwyżki w II kw. 2014 r.

W perspektywie roku złoty umocni się do poziomu 3,95 za euro - prognozują w raporcie ekonomiści banku Raiffeisen. Ich zdaniem, za 12 miesięcy złoty umocni się w stosunku do dolara do poziomu 2,93.

Goldman Sachs podniósł prognozę dla japońskiego rynku akcji argumentując swoją decyzję poprawiającymi się perspektywami japońskiej gospodarki na skutek wsparcia jakiego gospodarce udziela bank centralny Japonii.

Słowenia i Portugalia mogą po Cyprze okazać się "nowymi poletkami doświadczalnymi dla mechanizmów ratunkowych eurostrefy", ponieważ będą potrzebować jakiejś formy pomocy z zewnątrz - oceniają analitycy ośrodka badawczego Open Europe.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

W tygodniu zakończonym w środę, 10 kwietnia, bilans napływu i odpływu na polską giełdę środków z funduszy inwestujących w rynki wschodzące wyniósł minus 6 mln USD - podał w raporcie Royal Bank of Scotland, powołując się na dane EPFR.

Saldo napływu i umorzeń środków do funduszy inwestycyjnych wyniosło w marcu plus 7,2 mld zł - wynika z raportu firmy Analizy Online.

Średnia marża detaliczna w cenie benzyny bezołowiowej Pb95 w dniach 5-11 kwietnia 2013 r. wyniosła 32 gr, co stanowi 6 proc. ceny - wynika z analiz BM Reflex. Średnia marża detaliczna w cenie ON wyniosła 33 gr, co stanowi 6 proc. ceny.

Wszystkie domy maklerskie są gotowe od poniedziałku 15 kwietnia przejść na nową platformę transakcyjną UTP - poinformowało PAP biuro prasowe GPW.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że na przełomie maja i czerwca rząd przedstawi swoje stanowisko ws. OFE. Emerytury muszą być dożywotnie - podkreśla Kosiniak-Kamysz.

Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni powiedział piątek, że rozważa kandydowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w 2014 r. Zaznaczył jednak, że dla jego ostatecznej decyzji w tej sprawie kluczowa jest akceptacja premiera Donalda Tuska.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w piątek w Szypliszkach k. Suwałk nowelizację ustawy o modernizacji technicznej i finansowaniu sił zbrojnych, która ma zagwarantować finansowanie programu obrony przeciwrakietowej.

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski zaprosił w piątek SLD do udziału w projekcie Europa Plus, który buduje wspólnie m.in. z Januszem Palikotem. Europa Plus zaprezentowała pełnomocników, którzy będą budowali struktury formacji w terenie.

Cel Europy Plus to budowa centrolewicowej formacji, koalicji, by walczyć o zwycięstwo - mówił w piątek Aleksander Kwaśniewski. Zaprosił do współpracy SLD. Ocenił, że dla RP, a więc i Janusza Palikota musi być miejsce na kongresie lewicy; choć "dziś niczego nie warunkuje".

System emerytalny wymaga zmian; OFE w obecnym kształcie się nie sprawdziły - zgodzili się eksperci obecni na piątkowej debacie zorganizowanej przez PiS. Część z nich za krok w dobrym kierunku uznała propozycję tej partii, która chce wyboru między OFE a ZUS.

Ewentualne żądania odszkodowawcze bliskich ofiar katastrofy smoleńskiej wymagają przeanalizowania, ale do tej pory do MON nie wpłynęły żadne wnioski od rodzin - poinformował w piątek resort.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Prezydent Cypru Nikos Anastasiadis poinformował w piątek, że jego kraj będzie potrzebował dodatkowej pomocy od UE. Jak wyjaśnił później cypryjski dyplomata, nie chodzi jednak o dodatkowe pieniądze, lecz pomoc w lepszym wykorzystaniu funduszy strukturalnych.

Eurogrupa oceniła w piątek w oświadczeniu, że zostały spełnione warunki do zatwierdzenia 10 mld euro pomocy dla Cypru. Pomoc z funduszu ratunkowego strefy euro musi zatwierdzić m.in. parlament Niemiec. Cypr może dostać pierwszą ratę pomocy już w maju.

Gospodarka Rosji jesienią może wpaść w recesję - ostrzegł w piątek minister rozwoju gospodarczego tego kraju Andriej Biełousow. Poprzedniego dnia jego resort ostro skorygował w dół prognozę wskaźników makroekonomicznych na 2013 rok.

Rząd Słowenii w ciągu dwóch tygodni przedstawi parlamentowi plan sprzedaży państwowych aktywów, w tym jednego banku - poinformowała w piątek premier tego kraju Alenka Bratuszek, której gabinet stara się zapobiec konieczności ubiegania się o pakiet pomocowy.

W Bułgarii ruszyła w piątek kampania przed wyznaczonymi na 12 maja przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi. Do ich rozpisania doszło po dymisji 20 lutego centroprawicowego rządu Bojko Borysowa i spowodowanego przez to kryzysu politycznego.

USA nie wierzą, by Korea Północna była w stanie dokonać ataku nuklearnego - poinformowała w czwartek wieczorem agencja AFP, powołując się na anonimowego przedstawiciela administracji waszyngtońskiej.

Chiny nie gromadzą swoich sił wzdłuż granicy z Koreą Północną - poinformowała w piątek oficjalna chińska agencja Xinhua, powołując się na anonimowego przedstawiciela ministerstwa obrony.

(PAP)

pif/ asa/