Skrót wiadomości - piątek, 10 maja, 17.00

10-05-2013 17:01
10.05. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Stopa bezrobocia w czerwcu może spaść do 13,5 proc., w maju dynamika spadku może wynieść 0,3-0,4 pkt. proc. wobec prognozowanych 14,0 proc. w kwietniu - powiedział w telewizji TVN CNBC w piątek Jacek Męcina, wiceminister pracy.

W kwietniu Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ofert pracy, spadł do 139,7 pkt. wobec 152,3 pkt. miesiąc wcześniej - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych oraz Instytut Gospodarki Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

EBOR obniżył prognozę wzrostu polskiego PKB w 2013 r. do 1,2 proc. z 1,5 proc. prognozowanych w styczniu - wynika z majowego raportu banku. Bank obniżył prognozy dla sześciu z pozostałych siedmiu gospodarek regionu. EBOR spodziewa się, że dynamika polskiego PKB w 2014 r. przyspieszy do 2,0 proc.

W czwartek, 9 maja banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 31.277,55 mln zł wobec 32.379,56 mln zł w środę - podał NBP.

Skup zbóż w trzech kwartałach sezonu 12/13 jest wyższy o 10 proc. rdr - podała Agencja Rynku Rolnego w comiesięcznym biuletynie.

Saldo handlu zagranicznego zbożami w okresie lipiec-luty sezonu 12/13 było dodatnie i wyniosło 885 mln euro - napisała Agencja Rynku Rolnego w comiesięcznym biuletynie.

Eksport Niemiec wzrósł w marcu 2013 r. o 0,5 proc. mdm, po uwzględnieniu dni roboczych i zmian sezonowych, po spadku miesiąc wcześniej o 1,2 proc., po korekcie - poinformował Federalny Urząd Statystyczny w komunikacie.

Produkcja przemysłowa we Włoszech w marcu 2013 r. spadła mdm o 0,8 proc., po spadku poprzednio o 0,9 proc., po uwzględnieniu czynników sezonowych, po korekcie - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Istat.

Inflacja w Czechach w kwietniu 2013 r. wyniosła rdr 1,7 proc., podobnie jak w marcu - podał w komunikacie urząd statystyczny.

Indeks globalnych cen surowców mierzonych w USD w kwietniu 2013 r. wyniósł 178,7 pkt., wobec 183,6 pkt. w marcu po rewizji w górę o 0,2 pkt. i wobec 197,6 pkt. w kwietniu 2012 r. - wynika ze wstępnych obliczeń MFW. Indeks mdm spadł o 2,69 proc., a rdr spadł o 9,60 proc.

BUDŻET, DŁUG

O ewentualnej nowelizacji budżetu rząd będzie decydował mając obraz sytuacji po pierwszej połowie roku - poinformował w piątek wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski.

Wkrótce resort skarbu zamknie analizy dotyczące dywidend spółek skarbu państwa, o ich wynikach poinformuje prawdopodobnie w przyszłym tygodniu - poinformował dziennikarzy Włodzimierz Karpiński, minister skarbu. MSP chce zachować równowagę między potrzebami inwestycyjnymi spółek a oczekiwaniami akcjonariuszy co do dywidendy.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 na zamknięciu wzrósł o 2,9 proc. i wyniósł 14.607,54 pkt.

SPÓŁKI

Zysk netto PZU w I kwartale 2013 roku może być większy niż konsensus PAP zakładający uzyskanie 756,6 mln zł zysku - poinformował rozmówca PAP.

Zysk netto grupy Eurocash, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, w pierwszym kwartale 2013 roku wyniósł 11,3 mln zł wobec 10,3 mln zł przed rokiem - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Rynek oczekiwał 15 mln zł zysku.

Eurocash zakłada dalszą konsolidację rynku. Nie widzi problemów z finansowaniem ewentualnych akwizycji. Jeśli jednak w tym roku do przejęć nie dojdzie, to wskaźnik dług netto/EBITDA może spaść na koniec roku do poniżej 1x - poinformował w rozmowie z PAP Jacek Owczarek, wiceprezes Eurocash ds. finansowych. Grupa podtrzymuje, że w ciągu dwóch lat jej przychody powinny przekroczyć 20 mld zł.

Eurocash nie jest zadowolony z wyników osiągniętych w pierwszym kwartale, ale zaznacza, że EBITDA I kwartału odpowiada zazwyczaj za nie więcej niż 15 proc. całorocznego wyniku. Spółka chce w tym roku zakończyć proces integracji z Tradisem i zwiększać udziały rynkowe - poinformował w rozmowie z PAP Jacek Owczarek, członek zarządu Eurocash ds. finansowych.

Zysk netto grupy LPP, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, w I kwartale 2013 roku wyniósł 19,17 mln zł wobec 33,6 mln zł zysku przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik okazał się być powyżej konsensusu zakładającego zysk na poziomie 14 mln zł.

LPP chce wejść na nowe rynki. W przyszłym roku spółka wystartuje ze sprzedażą w krajach Bliskiego Wschodu, analizuje też możliwość budowy sieci sprzedaży w Chinach - poinformował podczas konferencji prasowej wiceprezes firmy Dariusz Pachla.

Zysk netto grupy Getin Noble Banku w pierwszym kwartale 2013 roku spadł do 60,4 mln zł z 156,5 mln zł rok wcześniej - podał bank w komunikacie. Zysk okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 61,3 mln zł.

Getin Noble Bank liczy na wzrost marży odsetkowej netto w kolejnych kwartałach - poinformował Radosław Stefurak, członek zarządu banku.

Zysk netto grupy Banku Pekao SA w pierwszym kwartale 2013 roku spadł do 665,5 mln zł z 710,6 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał zbliżony do oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 646,2 mln zł.

Pozyskiwanie nowych klientów jest dla Banku Pekao SA jednym z priorytetów i od kwietnia 2013 roku bank pozyskuje dziennie średnio ponad 1500 klientów detalicznych, o 50 proc. więcej niż w grudniu 2012 roku - poinformował prezes banku Luigi Lovaglio.

Bank Pekao SA liczy, że sprzedaż kredytów detalicznych w 2013 wyniesie około 10 mld zł - poinformował prezes banku Luigi Lovaglio.

Pekao podtrzymuje, że spadek jego wyników w 2013 roku będzie mniejszy niż w sektorze i będzie jednocyfrowy - poinformował prezes banku Luigi Lovaglio.

JSW nie zakłada strat w kolejnych kwartałach tego roku - powiedział dziennikarzom Jarosław Zagórowski, prezes JSW. Dodał, że spółka spodziewa się stabilizacji cen węgla koksowego.

JSW jest zainteresowane okazyjnymi przejęciami aktywów wydobywczych, przygląda się m.in. niektórym aktywom Katowickiego Holdingu Węglowego i Kompanii Węglowej. Spółka nie zakłada przejęcia całego KHW czy KW - poinformował dziennikarzy Jarosław Zagórowski, prezes spółki.

JSW wynegocjowała niewielkie podwyżki cen koksu i węgla koksowego na II kwartał, ale ma obawy czy uda się to osiągnąć w kolejnych okresach. Spółka spodziewa się, że w kolejnych latach ceny węgla energetycznego będą niskie - poinformował na konferencji prezes spółki Jarosław Zagórowski.

JSW uważa sprzedaż węgla na poziomie 14 mln ton za realną do osiągnięcia w tym roku - poinformował na konferencji Grzegorz Czornik, członek zarządu spółki.

Na przełomie czerwca i lipca zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zamierza wypłacić załodze bonus, który zastąpi wypłacane w poprzednich latach nagrody z zysku. Wielkość tego świadczenia ma być mniejsza niż przed rokiem - wynika z informacji zarządu JSW.

Zbigniew Jakubas ogłosił wezwanie do sprzedaży 301.879 akcji ZA Polna stanowiących 21,32 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Cena oferowana za jedną akcję to 12,33 zł - poinformował pośredniczący w wezwaniu DI BRE Banku.

Zarząd Amiki, po zapoznaniu się z opinią rady nadzorczej spółki, podwyższył proponowaną kwotę dywidendy za 2012 rok do 35 mln zł z 25 mln zł wcześniej. Proponowana dywidenda na akcję wzrosła tym samym do 4,58 zł z 3,27 zł - podała spółka w komunikacie.

Petrolinvest, który poprzez trzy swoje spółki ma łącznie 13 koncesji na poszukiwanie gazu z łupków na terenie Polski, nie ma planów wycofania się z tego biznesu i przekonuje, że na efekty prac trzeba będzie poczekać jeszcze kilka lat.

Synthos i Alwernia, spółka zależna Ciechu, są wśród siedmiu firm, które zostały dopuszczone do dalszego etapu prywatyzacji Zakładów Chemicznych Rudniki tj. przeprowadzenia ograniczonego badania spółki i złożenia ofert wiążących - poinformowało MSP w komunikacie.

PKM Duda planuje restrukturyzację zadłużenia, które obecnie nie pozwala spółce na rozwój - poinformował prezes spółki Dariusz Formela. Dodał, że decyzja w sprawie wyboru metody zostanie podjęta w II kwartale.

PKM Duda na podstawie założeń budżetowych na 2013 r. nie spodziewa się, żeby spółka zanotowała stratę, w jednym z kwartałów - poinformował prezes spółki Dariusz Formela. Dodał, że spółka nie planuje obecnie akwizycji.

Ciech zamierza zwiększyć produkcję w zakładzie Janikosoda i planuje zainwestować tam do początku 2015 roku kilkadziesiąt milionów złotych - napisała w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister skarbu Urszula Pasławska.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Copernicus Securities zdecydowało, że z zysku osiągniętego w 2012 roku dywidenda na akcję wyniesie 1,5 zł - poinformowała spółka w komunikacie.

City Interactive chce sprzedać w 2013 r. 1,5 mln sztuk swojej najnowszej gry Sniper Ghost Warrior 2 - poinformował prezes spółki Marek Tymiński. Obecnie dystrybutorom sprzedano 1,1 mln egzemplarzy, z których prawie 500 tys. trafiło do klientów.

Kurs PDA Feerum, producenta kompleksowych elewatorów zbożowych, w debiucie na GPW wzrósł o 2,3 proc. do 8,7 zł.

Feerum w 2013 roku spodziewa się rekordowych wyników. Wskazuje na to wysoki poziom portfela zamówień i utrzymanie podobnych rdr marż - powiedział PAP Daniel Janusz, prezes Feerum. Dodał, że w tym roku spółka zrealizuje inwestycje za ok. 20 mln zł.

Firmy zainteresowane wspólną z Kompanią Węglową (KW) budową elektrowni opalanej węglem złożą swoje oferty do 28 czerwca; później nastąpi wybór oferenta do dalszych rozmów, które powinny zakończyć się do końca roku - wynika z informacji przedstawicieli Kompanii.

Magellan spodziewa się około 20-proc. wzrostu wartości portfela aktywów finansowych w 2013 roku. Spółka oczekuje dalszego wzrostu marży netto w kolejnych kwartałach, co ma wynikać ze stopniowego obniżania się kosztów finansowania działalności - poinformował w wywiadzie dla PAP prezes Krzysztof Kawalec.

WALUTY

Pod wpływem umacniającego się dolara złoty w piątek tracił. Polska waluta może się nadal osłabiać, w kierunku 4,17 za euro oraz powyżej 3,20 za dolara. Przedział wahań 4,10-4,20/EUR jest jednak wciąż aktualny, a na horyzoncie nie widać czynników, które mogłyby zachwiać kursem na dłużej. Obligacje w piątek także słabsze.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,1861, a kurs złotego do euro na 4,1417 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,2988 USD i 131,94 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

Po raz pierwszy od ponad 4 lat kurs dolara wobec japońskiego jena przekroczył w piątek rano na giełdzie w Tokio poziom 100 jenów. Inwestorzy wyprzedawali japońską walutę w reakcji na ogłoszone przez rząd Japonii radykalne ułatwienia kredytowe.

TOWARY

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają z powodu rosnących zapasów surowca w USA - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na czerwiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 95,92 USD, po spadku o 47 centów.

Cena ropy Brent w kontraktach na VI 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 104,39-104,41 USD za baryłkę.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 7376,50 USD/t.

OPINIE, PROGNOZY

Piątkowa sesja na warszawskiej GPW upływa pod znakiem spadków. Indeksowi WIG 20 szczególnie ciążą papiery Eurocashu, którego kurs spada ponad 5 proc. Zdaniem analityków w średnim terminie wciąż przeważa trend spadkowy.

Ryzyka związane z tureckim sektorem bankowym stawiają pod znakiem zapytania trwałość rajdu tureckich akcji - oceniają ekonomiści grupy analitycznej Capital Economics. Spodziewają się oni osłabienia walut regionu do końca roku.

Rada Polityki Pieniężnej, która w środę obniżyła stopy procentowe o 25 pkt. bazowych, po raz kolejny udowodniła, że próby przewidzenia jej decyzji są bezcelowe - uważa Grzegorz Zatryb, główny strateg Skarbiec Holding. Jego zdaniem, Rada będzie zaskakiwać rynek również w przyszłości.

Rząd nie wypełni tegorocznych celów fiskalnych zakładających obniżenie deficytu sektora finansów publicznych do 3,5 proc. PKB. Spowolnienie gospodarcze spowoduje, że deficyt ukształtuje się na poziomie zbliżonym do 4 proc. wobec 3,9 proc. w 2012 roku - oceniają analitycy banku Pekao.

Wskaźnik inflacji CPI w kwietniu obniży się do poziomu 0,7 proc. rdr, zaś roczne minimum inflacja osiągnie w czerwcu, gdy spadnie do ok. 0,5 proc. rdr - oceniają ekonomiści z banku Pekao SA. Z bazowego scenariusza analityków Pekao SA wynika, że po obniżce stóp proc. w czerwcu, w II połowie roku RPP nie będzie zmieniała poziomu stóp.

PKB eurolandu wzrósł w I kw. 2013 r. o 0,1 proc. kdk wobec spadku o 0,6 proc. kdk w IV kw. 2012 r. Oznacza to, że strefa euro wyjdzie z technicznej recesji (dwóch kwartałów ujemnego odczytu pod rząd) - ocenia bank Credit Suisse.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Zasoby geologiczne metanu w Polsce wynoszą około 250 mld m sześc. Naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa (GIG) w Katowicach przekonują, że przy odpowiednich nakładach metan może stać się dla polskiej energetyki tak samo ważny jak atom czy gaz z łupków.

W marcu tego roku po raz pierwszy od wielu miesięcy zmniejszył się stan zwałów niesprzedanego węgla. To efekt spadku wydobycia oraz znaczącego zwiększenia eksportu w pierwszym kwartale br., przy spadku sprzedaży krajowej o blisko 3 proc. Spadły też ceny węgla.

W tygodniu zakończonym w środę, 8 maja, bilans napływu i odpływu na polską giełdę środków z funduszy inwestujących w rynki wschodzące wyniósł minus 20 mln USD - podał w raporcie Royal Bank of Scotland, powołując się na dane EPFR.

Średnia marża detaliczna w cenie benzyny bezołowiowej Pb95 na dzień 9 maja wyniosła 15 gr, co stanowi 3 proc. ceny - wynika z analiz BM Reflex. Średnia marża detaliczna w cenie ON wyniosła 13 gr, co stanowi 2 proc. ceny.

Sejm uchylił w piątek ustawę o przekształceniu własnościowym PLL LOT. Oznacza to, że Skarb Państwa nie będzie już musiał zachować co najmniej 51 proc. akcji polskiego przewoźnika, tym samym otwarta została droga do prywatyzacji spółki.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Sejm uchwalił w piątek obywatelską ustawę o okręgach sądowych, która określa strukturę sądów powszechnych w kraju i m.in. ma przywrócić 79 sądów rejonowych zniesionych w wyniku reorganizacji dokonanej na początku tego roku.

Reorganizacja sądów przeprowadzona przez Jarosława Gowina to początek szeroko rozumianej reformy, która ma usprawnić wymiar sprawiedliwości - ocenia minister sprawiedliwości Marek Biernacki. Dodał, że nadal będzie przekonywał posłów do tych zmian.

Artur Dunin (PO) poinformował PAP, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu, czyli 14 maja przekaże projekt ustawy o umowie partnerskiej szefowi klubu Platformy Rafałowi Grupińskiemu. Konserwatywne skrzydło PO zapowiada, że nie poprze projektu niezgodnego z konstytucją.

Stosunki bilateralne oraz bieżąca sytuacja w Unii Europejskiej - to główne tematy piątkowej rozmowy premiera Donalda Tuska z kandydatem SPD na kanclerza Niemiec Peerem Steinbrueckiem.

Do końca roku ma powstać program działań antyterrorystycznych oraz spójny system antykorupcyjny - zapowiedział w piątek minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz.

Ok. 16 mln zł będzie kosztować utworzenie w Hucie Stalowa Wola wydziału produkcji luf długich - powyżej 4,5 metra i kalibru 155 mm. Wydział ma powstać do końca przyszłego roku.

Na dwa miesiące sąd aresztował mężczyznę, który na Wawelu groził turystom i wjechał na dziedziniec zamku samochodem - poinformowała PAP w piątek rzeczniczka krakowskiej prokuratury Bogusława Marcinkowska.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Litwa jest za mała, by sama mogła unieść projekt budowy elektrowni atomowej - przyznał w piątek goszczący w Wilnie komisarz UE ds. energetyki Guenther Oettinger. Zaapelował do Litwy o tworzenie wspólnego rynku energii elektrycznej z Łotwą, Estonią i Polską.

Północnokoreański Komitet ds. Pokojowego Zjednoczenia Korei przy tamtejszej partii rządzącej potępił w piątek niedawne spotkanie prezydentów USA i Korei Południowej, Baracka Obamy i Park Geun Hie, uznając je za element przygotowań do wojny.

W 66-letniej historii Pakistanu, znaczonej wojskowymi zamachami stanu i rządami generałów, nigdy jeszcze nie zdarzyło się, by wybrany demokratycznie cywilny rząd przekazał władzę następnemu, wyłonionemu w taki sam sposób. Po raz pierwszy dojdzie do tego w sobotę w wyniku przeprowadzanych tego dnia wyborów parlamentarnych.

Sytuacja w Syrii jest w piątek głównym tematem rozmów prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina z premierem Wielkiej Brytanii Davidem Cameronem. Putin podejmuje gościa w swojej letniej rezydencji w Soczi, nad Morzem Czarnym.

17 dni po zawaleniu się budynku mieszczącego fabryki odzieżowe pod stolicą Bangladeszu, Dhaką, z ruin wydobyto żywą osobę - podały w piątek służby ratunkowe, potwierdzając doniesienia miejscowej telewizji.

Patriarcha Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego Tawadros II (Teodor II) podczas spotkania z papieżem Franciszkiem w piątek zaprosił go do Egiptu. Audiencja odbyła się w 40. rocznicę pierwszej wizyty poprzedniego zwierzchnika Koptów Szenudy III w Watykanie.

Brytyjskie MSZ poinformowało w piątek o tymczasowej ewakuacji ze względów bezpieczeństwa "niewielkiej części" personelu ambasady Wielkiej Brytanii w Trypolisie. Zbrojne milicje od końca kwietnia oblegają budynki rządowe w stolicy Libii.

Być może w sobotę dwaj amerykańscy astronauci wyjdą na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), by sprawdzić skalę wykrytego przez załogę niepokojącego uszkodzenia - poinformowała w piątek rosyjska agencja Interfax.

(PAP)

pif/ asa/