Skrót wiadomości - piątek, 1 marca, 17.00

01-03-2013 17:11
01.03. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Produkt Krajowy Brutto wzrósł w IV kwartale 2012 roku o 1,1 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 1,4 proc. rdr w III kwartale - wynika z komunikatu GUS.

Dane o PKB w IV kwartale 2012 r. dają nadzieję na wzrost PKB w I kwartale 2013 r. powyżej 1 proc. - oceniła w piątek Elżbieta Chojna-Duch z Rady Polityki Pieniężnej.

Ministerstwo Finansów skłania się do rewizji prognozy wzrostu PKB zapisanej w budżecie na 2013 rok, ale nie należy się spodziewać, że będzie ona głęboka - poinformował wiceminister finansów Janusz Cichoń.

Wskaźnik PMI dla Polski w lutym 2013 roku wyniósł 48,9 pkt. wobec 48,6 pkt. w styczniu - podał HSBC w komunikacie.

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia wzrósł w lutym 2013 roku do 91,2 pkt. z 90,4 pkt. w poprzednim miesiącu, po korekcie - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Bezrobocie w styczniu 2013 roku, według metodologii Eurostatu, wyniosło w Polsce 10,6 proc. wobec 10,4 proc. w grudniu - podał w piątek Eurostat.

Eksport w styczniu 2013 r. wyniósł 11,4 mld euro, czyli o 0,7 proc. więcej niż przed rokiem i o 7,5 proc. więcej niż w grudniu 2012 r. - szacuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. KUKE prognozuje, że w 2013 r. eksport wyrażony w euro będzie wyższy o 8 proc. niż w 2012 roku.

Polska prawdopodobnie może mieć trwale niską inflację przy niższych stopach procentownych, co pozwala na spełnienie kryteriów konwergencji, ale tylko pod warunkiem, że gospodarka jest konkurencyjna i elastyczna - uważa prezes NBP Marek Belka.

Wejście do strefy euro powinno nastąpić, kiedy dług publiczny będzie poniżej 40 proc. PKB, gdyż taki poziom da pole manewru dla polityki fiskalnej - powiedział członek RPP Andrzej Bratkowski podczas debaty o wejściu do strefy euro.

Jacek Bartkiewicz, który niedawno złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa BGŻ wejdzie do zarządu NBP - poinformowało PAP źródło znające szczegóły.

W czwartek, 28 lutego banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 31.280,85 mln zł wobec 16.560,29 mln zł w środę - podał NBP.

W serwisie pracuj.pl w lutym pracodawcy opublikowali 27.974 oferty pracy, o 2,96 proc. mniej rdr i o 11,85 proc. mniej niż w poprzednim miesiącu - poinformował PAP serwis pracuj.pl.

Polska nie wypełniała w styczniu 2013 roku ani kryterium stabilności cen, ani kryterium stóp procentowych - wynika z marcowego numeru "Monitora konwergencji nominalnej", opracowanego przez Ministerstwo Finansów.

Wskaźnik zmienności kursu złotego ERV względem euro spadł w lutym 2013 r. w ujęciu miesięcznym do 5,6 z 6,1 w styczniu 2013 r., a w ujęciu kwartalnym do 5,4 z 5,7 - wynika z marcowego numeru "Monitora konwergencji nominalnej", opracowanego przez Ministerstwo Finansów.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lutym 2013 roku 43,9 pkt. wobec 42,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lutym 2013 roku 50,3 pkt. wobec 49,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lutym 2013 roku 47,9 pkt. wobec 47,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia.

Sprzedaż detaliczna w Niemczech w styczniu 2013 r. wzrosła o 3,1 proc. mdm, po spadku miesiąc wcześniej o 2,1 proc., po korekcie - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden.

Inflacja w strefie euro wyniosła w lutym 2013 r., w ujęciu rdr, 1,8 proc. - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, we wstępnym wyliczeniu.

Stopa bezrobocia w strefie euro w styczniu 2013 r. po uwzględnieniu czynników sezonowych wyniosła 11,9 proc., wobec 11,8 proc. w grudniu 2012, po korekcie - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł w lutym 2013 roku 47,9 pkt. wobec 50,5 pkt. w styczniu, po korekcie - podano w Londynie w komunikacie.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w lutym 2013 roku 50,4 pkt. wobec 52,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowych w wyliczeniach HSBC Holdings i Markit Economics.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w lutym 2013 roku 50,1 pkt. wobec 50,4 pkt. miesiąc wcześniej - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki.

W Japonii stopa bezrobocia w styczniu 2013 r. wyniosła 4,2 proc. wobec 4,3 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie - poinformowało w komunikacie biuro rządowe.

Wydatki amerykańskich konsumentów w styczniu 2013 r. wzrosły o 0,2 proc. miesiąc do miesiąca, podczas gdy w grudniu 2012 r. wzrosły o 0,1 proc. po korekcie - poinformował Departament Handlu USA.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w lutym 2013 r. 54,3 pkt. wobec 55,8 pkt. miesiąc wcześniej - wynika z końcowych wyliczeń.

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan wyniósł w lutym 77,6 pkt., wobec 73,8 pkt. zanotowanych w styczniu - podano w piątek w końcowym wyliczeniu.

Wskaźnik aktywności w przemyśle amerykańskim wzrósł w lutym 2013 r. do 54,2 pkt. z 53,1 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM).

BUDŻET, DŁUG

Obecnie deficyt strukturalny wynosi poniżej 3 proc. PKB, a w przyszłym roku będzie wynosił ok. 2 proc. PKB - poinformował w piątek wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski.

Reforma finansów publicznych nie powinna polegać na cięciu wydatków dla samych cięć, tylko na zmianie struktury wydatków bieżących na inwestycyjne - uważa prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka.

Resort finansów ma nadzieję, że Polska spełni kryterium fiskalne konwergencji w drugiej połowie 2013 r., po zdjęciu z Polski procedury nadmiernego deficytu, a "na pewno" będzie spełniać to kryterium w następnych latach - poinformował w piątek wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski.

Wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski proponuje określenie własnych kryteriów gotowości wejścia do EMU.

Ministerstwo Finansów zaoferuje w poniedziałek, 4 marca bony 25-tygodniowe za 2,0-3,0 mld zł - podał w piątek resort finansów w komunikacie.

Japońska Agencja Ratingowa podniosła rating Polski w walucie obcej do "A" z "A-" i walucie krajowej do "A+" z "A". Perspektywa pozostaje stabilna - podała agencja Bloomberg.

Podniesienie ratingu Polski przez Japan Credit Rating Agency zachęci inwestorów z Azji do inwestowania w polski dług - uważa wiceminister finansów Wojciech Kowalczyk. Dodał, że w ostatnich miesiącach MF obserwował "bardzo zauważalny" napływ kapitału na lokalny rynek długu.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 0,41 proc. i wyniósł 11.606,38 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu spadł o 0,3 proc. i wyniósł 2.359,51 pkt.

SPÓŁKI

Jednostkowy zysk netto KGHM w czwartym kwartale 2012 roku wyniósł 753 mln zł wobec 1.614 mln zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Wynik okazał się gorszy od oczekiwań analityków na poziomie 820,6 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto KGHM, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, w czwartym kwartale 2012 roku wyniósł 825 mln zł. Wynik okazał się gorszy od oczekiwań analityków na poziomie 907 mln zł.

KGHM wypłaci dywidendę za 2012 rok, ale jej poziom jest jeszcze dyskutowany - poinformował na konferencji prasowej prezes spółki Herbert Wirth.

KGHM nie przewiduje wzrostu wynagrodzeń w 2013 roku - poinformował na konferencji prasowej prezes spółki Herbert Wirth.

KGHM Polska Miedź w czwartym kwartale 2012 roku nie wdrożył żadnych strategii zabezpieczających ceny miedzi oraz srebra. Spółka zanotowała dodatni wynik na instrumentach pochodnych na poziomie 16 mln zł - poinformował KGHM w raporcie kwartalnym.

KGHM szacuje nakłady na realizację projektu Sierra Gorda na ok. 3,9 mld USD wobec 2,9 mld USD prognozowanych w lutym 2011 r. - podał KGHM w komunikacie.

Strategia KGHM będzie gotowa na początku drugiego kwartału, ale termin jej publikacji będzie uzależniony od tempa rozmów z radą nadzorczą - poinformowała na konferencji prasowej Dorota Włoch, wiceprezes spółki.

Nakłady inwestycyjne KGHM International w 2013 r., łącznie z nakładami na projekt Sierra Gorda, szacowane są na poziomie 733 mln USD - podał KGHM w komunikacie.

KGHM International w swoim budżecie na 2013 r. przyjął dość konserwatywne założenia odnośnie poziomów produkcji - poinformował na konferencji wiceprezes Jarosław Romanowski. Dodał, że spółka widzi możliwość zwiększenia bazy zasobowej w złożu Victoria nawet o ok. 40 proc.

Grupa Boryszew miała w IV kw. 2012 roku 7,8 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 50,7 mln zł zysku przed rokiem.

Boryszew spodziewa się, że EBITDA grupy w tym roku będzie wyższa niż w 2012 r., kiedy wyniosła ponad 250 mln zł. Grupa zainwestuje w 2013 r. 160-170 mln zł - poinformował na konferencji prezes Piotr Szeliga.

Zysk netto Emperii w czwartym kwartale 2012 r. wyniósł 11,6 mln zł i był wyższy o ponad 26 proc. od konsensusu zakładającego 9,2 mln zł zysku netto.

Zarząd Emperia Holding będzie rekomendował wypłatę 100 proc. zysku za 2012 r. w formie dywidendy - poinformował na konferencji Artur Kawa, prezes spółki.

Emperia Holding chce w tym roku otworzyć 15 sklepów "Stokrotka", a w kolejnych latach po 30 punktów rocznie. W 2016 r. grupa chce mieć ponad 300 "Stokrotek" - poinformował na konferencji Artur Kawa, prezes spółki.

Emperia Holding chce od 1 lipca mieć własną logistykę. Na jej uruchomienie planuje wydać ok. 6 mln zł - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej.

Bez porozumienia zakończyły się w czwartek wieczorem trwające niemal osiem godzin negocjacje między zarządem PKN Orlen a tamtejszymi związkami zawodowymi w sprawie podwyżek płac pracowników spółki w 2013 r. Była to trzecia z kolei tura rozmów.

Nakłady inwestycyjne Arctic Paper w tym roku wyniosą około 70 mln zł. Celem na ten rok jest integracja z przejętą szwedzką spółką Rottneros. Spółka chce wypłacić dywidendę z zysku za 2012 rok - poinformowali przedstawiciele spółki na piątkowej konferencji.

MNI, w związku z niskim kursem akcji, zamierza skupić od swoich akcjonariuszy do 6 mln akcji, stanowiących 6,06 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZ spółki, po 1,5 zł za papier - podało MNI w komunikacie.

Fundusze zarządzane przez Aviva Investors Poland zmniejszyły zaangażowanie w spółce Qumak do 3,24 proc. kapitału i głosów na WZ - podała spółka w komunikacie.

Platinum Properties Group, spółka deweloperska, która planuje przenieść się z NewConnect na rynek regulowany GPW, zminiła przedział cenowy oferowanych akcji na 0,33-0,6 zł z 0,4-0,6 zł wcześniej - podała spółka w komunikacie.

Przychody Grupy LPP ze sprzedaży w lutym 2013 roku wyniosły około 209 mln zł, czyli były o około 21 proc. wyższe niż rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie.

TiVi Foundation ogłosiła wezwanie na 36,5 tys. akcji Cyfrowego Polsatu dających 0,0069 proc. głosów po 15,56 zł za sztukę. Podmiotem nabywającym akcję będzie Pola Investment - poinformował pośredniczący w wezwaniu Trigon DM.

Oferta konsorcjum, którego liderem jest Pol-Aqua, za 483,3 mln zł netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej Nr 1 na odcinku Koluszki - Częstochowa" - podała spółka w komunikacie.

WALUTY

Lepszy od oczekiwań odczyt PKB za czwarty kwartał umocnił złotego wobec euro, i jeśli nie będzie perturbacji z zagranicy, to złoty może dalej zyskiwać. O godz. 9.45 euro kosztowało 4,1509, a dolar 3,1751 zł, o godz. 16.10 było to odpowiednio 4,1360 i 3,1848 zł.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,1769, a kurs złotego do euro na 4,1432 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3000 USD i 120,53 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają i są najniższe w tym roku, bo rośnie produkcja surowca przez kraje OPEC - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na kwiecień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 91,80 USD, po spadku o 25 centów.

Cena ropy Brent w kontraktach na IV 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 111,06-111,08 USD za baryłkę.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7664,50 dolara za tonę.

OPINIE, PROGNOZY

Piątek na GPW upływa pod znakiem spadków indeksów, przy średnich obrotach, z których duża część przypadała na KGHM. Akcje miedziowego kombinatu traciły po ogłoszeniu przez spółkę słabszych od oczekiwań danych kwartalnych. Analitycy oceniają perspektywę na przyszły tydzień jako pozytywną.

Dane GUS o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej za styczeń wystarczą, by Rada Polityki Pieniężnej wstrzymała się z obniżką stóp procentowych w marcu - ocenia Royal Bank of Scotland. Zdaniem ekonomistów RBS stopy będą stabilne "przez parę miesięcy".

Polska, Turcja i Izrael mogą przewodzić ożywieniu gospodarczemu w koszyku krajów CEEMEA - wynika z raportu Goldman Sachs.

Oceny bieżącej sytuacji polskiej gospodarki pogorszyły się i spodziewane jest dalsze spowolnienie gospodarki - wynika z lutowego raportu World Economic Survey (WES), przygotowanego przez instytut Ifo.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Średnia marża detaliczna w cenie benzyny bezołowiowej Pb95 w dniach 21-28 lutego 2013 r. wyniosła 18 gr, co stanowi 3 proc. ceny - wynika z analiz BM Reflex. Średnia marża detaliczna w cenie ON wyniosła 12 gr, co stanowi 2 proc. ceny.

Zbigniew Mazur, odpowiedzialny w PLL LOT za finanse, złożył w czwartek dymisję - dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do władz spółki. Także w czwartek zmieniono skład rady nadzorczej przewoźnika, powołano do niej Piotra Osieckiego.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Pod koniec lutego na PO chciało głosować 29 proc. ankietowanych, którzy deklarowali chęć udziału w wyborach; na PiS gotowych było oddać głos 26 proc., a na SLD 12 proc. badanych. Do Sejmu weszłyby jeszcze: Ruch Palikota i PSL (po 5 proc.) - wynika z sondażu TNS Polska.

Nasze drzwi nie są zupełnie zamknięte dla ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina - powiedział w piątek rzecznik PiS Adam Hofman, odnosząc się do zapowiedzi premiera Donalda Tuska, że w poniedziałek podejmie decyzję w sprawie obecności Gowina w rządzie.

Szef SLD Leszek Miller powiedział w piątek, że podczas czwartkowego spotkania z Ryszardem Kaliszem zachęcał go do pozostania w Sojuszu i nie robienia niczego, co by osłabiało tę partię i oznaczało zaangażowanie w konkurencyjny projekt polityczny.

Przemysł farmaceutyczny, przetargi na kolei, kontrakty zbrojeniowe, program modernizacji sił zbrojnych - to według zapowiedzi szefa sejmowej komisji ds. służb specjalnych Marka Opioły (PiS) tematy, którymi w tym półroczu ma zająć się speckomisja.

Klub PiS złożył w piątek w Sejmie projekt uchwały zobowiązującej Najwyższą Izbę Kontroli do zbadania działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie rozdzielenia koncesji na pierwszym multipleksie (MUX-1).

51 proc. respondentów CBOS uważa, że prezydencki samolot nie rozbił się pod Smoleńskiem w wyniku zamachu - tę możliwość dopuszcza 33 proc. badanych. Większość jest za zachowaniem wraku do dalszych badań lub jako eksponatu; 27 proc. jest przeciw takim pomysłom.

Łódzka prokuratura umorzyła śledztwo, w którym sprawdzała, czy syn premiera Donalda Tuska, pracując dla należących do Amber Gold linii lotniczych OLT, działał na szkodę gdańskiego portu lotniczego im. Lecha Wałęsy.

Minister transportu budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak podpisał w piątek dwa rozporządzenia umożliwiające m.in. przekazywanie sobie danych kandydatów na kierowców przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego i starostwa w formie papierowej.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Dotychczasowy minister gospodarki Gyoergy Matolcsy zostanie szefem węgierskiego banku centralnego MNB. Poinformował o tym w piątek rano w rozmowie z miejscowym radiem prawicowo-konserwatywny premier kraju Viktor Orban.

Prezydent Władimir Putin wniósł w piątek do Dumy Państwowej projekt ustawy, liberalizującej ordynację w wyborach do izby niższej parlamentu Rosji. Zaproponował przywrócenie ordynacji mieszanej i obniżenie progu wyborczego z 7 do 5 proc.

Prezydent Wenezueli Hugo Chavez, który w grudniu ub.r. przeszedł na Kubie kolejną operację usunięcia nowotworu, a od 10 dni przebywa w szpitalu wojskowym w Caracas, "walczy o życie i zdrowie" - poinformował w piątek wiceprezydent Nicolas Maduro.

Hiszpańsko-francuska operacja policyjna pod kryptonimem "Ołów" doprowadziła do aresztowania we Francji trzech islamskich terrorystów z Czeczenii podejrzanych o planowanie zamachów bombowych w Hiszpanii i innych krajach Europy - podało w piątek hiszpańskie MSW.

(PAP)

pif/ asa/