Skrót wiadomości - czwartek, 28 marca

29-03-2013 06:00
29.03. Warszawa (PAP) - Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE----------------------

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Deficyt w obrotach bieżących w IV kwartale 2012 roku wyniósł 3.477 mln euro wobec 3.285 mln euro deficytu w III kwartale 2012 r. - podał w czwartek NBP.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski netto po IV kwartale 2012 r. wyniosła minus 256.237 mln euro wobec minus 249.264 mln euro po III kwartale 2012 r. i minus 218.850 mln euro po IV kwartale 2011 r. - podał w czwartek Narodowy Bank Polski.

Jest jeszcze pewna przestrzeń do obniżek stóp procentowych, ale obecnie RPP chce ocenić skutki swoich poprzednich decyzji - ocenia Anna Zielińska-Głębocka z Rady Polityki Pieniężnej.

Na posiedzeniu RPP 6 lutego za obniżką stóp procentowych o 50 pb głosowali Andrzej Bratkowski, Elżbieta Chojna-Duch oraz Anna Zielińska-Głębocka. Za obniżką o 100 pb głosowali Bratkowski i Chojna-Duch.

Na posiedzeniu RPP 6 lutego przeciwko obniżce stóp NBP o 25 pb głosowali Andrzej Rzońca i Jan Winiecki - wynika z najnowszego numeru Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Ministerstwo Gospodarki przewiduje, że w 2013 roku wzrost eksportu wyniesie 2 proc., a deficyt w handlu zagranicznym 6,1 mld euro.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, w marcu spadł o 0,2 pkt. mdm - podał instytut BIEC. Niewielkie zmiany wskaźnika obserwowane w ostatnich dwóch miesiącach wskazują na jego stabilizację, co powinno być pozytywnym sygnałem płynącym z gospodarki

Wyniki cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów (INI) pokazują, że 40,3 proc. inwestorów spodziewa się trendu wzrostowego na giełdzie w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

FootFall Indeks Polska w tygodniu 18.03-24.03 2013 roku spadł o 1,5 proc. rok do roku i o 9,8 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem i wyniósł 78,91 pkt. - podała firma Experian.

Stopa bezrobocia w Niemczech w marcu 2013 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 6,9 proc. wobec 6,9 proc. w lutym - poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie.

Sprzedaż detaliczna w Niemczech w lutym 2013 r. wzrosła o 0,4 proc. mdm, po wzroście miesiąc wcześniej o 3,0 proc., po korekcie - poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden.

Bank centralny Czech pozostawił benchmarkową stopę procentową bez zmian, blisko zera - podał bank w komunikacie po zakończeniu posiedzenia.

W marcu 2013 r. nastroje brytyjskich konsumentów pozostały bez zmian wobec lutego. Wskaźnik zaufania wyniósł w tym miesiącu minus 26 pkt. wobec minus 26 pkt. w poprzednim miesiącu - podał GfK NOP Ltd. w komunikacie.

Sprzedaż detaliczna w Japonii wzrosła w lutym 2013 r. o 1,6 proc. mdm, podczas gdy poprzednio spadła o 0,2 proc., po korekcie - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu.

Produkt Krajowy Brutto USA wzrósł w IV kwartale 2012 roku o 0,4 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk - podał Departament Handlu USA w końcowym wyliczeniu.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o 16 tys. wobec poprzedniego tygodnia i wyniosła 357 tys. - poinformował w czwartek Departament Pracy USA.

Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago spadł w marcu 2013 roku do 52,4 pkt. z 56,8 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM).

BUDŻET, DŁUG

Transfery środków Unii Europejskiej do Polski wyniosły w lutym 2013 roku 1.093,301 mln euro - podało w czwartek Ministerstwo Finansów.

Zadłużenie zagraniczne Polski ogółem wzrosło w IV kwartale 2012 roku do 276.101 mln euro z 273.045 mln euro w III kwartale 2012 roku - podał w czwartek NBP.

Ministerstwo Finansów w kwietniu 2013 r. planuje na dwóch przetargach sprzedać obligacje łącznie za 7,0-15,0 mld zł - podał w czwartek resort w komunikacie.

Ministerstwo Finansów zaoferuje w II kw. 2013 r. na pięciu-sześciu przetargach obligacje łącznie za 25,0-35,0 mld zł - podał w czwartek resort w komunikacie. Możliwe, że MF w czerwcu zorganizuje przetarg zamiany.

Resort finansów będzie gotowy znowelizować tegoroczny budżet, jeśli będzie taka potrzeba - uważa minister finansów, wicepremier Jacek Rostowski. Jego zdaniem sytuacja budżetu w marcu jest trochę lepsza niż w lutym.

Na koniec marca Ministerstwo Finansów ma sfinansowane 60 proc. potrzeb pożyczkowych na 2013 rok wynoszących 145 mld zł, po II kwartale, przy sprzyjających warunkach rynkowych, poziom ten może wzrosną do około 80 proc. - poinformował Piotr Marczak, dyrektor Departamentu Długu Publicznego w MF.

KE zaproponowała w środę zwiększenie budżetu UE na 2013 rok o 11,2 mld euro, co jej zdaniem pozwoli na pokrycie nieuregulowanych zobowiązań z 2012 r. i tych, które powstaną do końca br. Szef komisji PE uważa, że brakuje 5 mld euro na pokrycie faktur z ub.r.

Wprowadzone przez władze cypryjskie czasowe ograniczenia w przepływie kapitału są uzasadnione - oceniła w czwartek Komisja Europejska, wskazując na ryzyko odpływu depozytów, co mogłoby doprowadzić do destabilizacji systemu finansowego wyspy.

GIEŁDA

Chiński Shanghai Composite Index na zamknięciu spadł o 2,8 proc. i wyniósł 2.236,30 pkt.

Indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 1,26 proc. i wyniósł 12.335,96 pkt.

Indeks S&P 500 w trakcie czwartkowej sesji przekroczył poziom 1.565,15 pkt. - najwyższy poziom w cenach zamknięcia w swojej dotychczasowej historii.

Indeks węgierskiej giełdy BUX na zamknięciu spadł o 0,29 proc. i wyniósł 17.857,42 pkt.

WIG 20 na zamknięciu sesji spadł o 0,64 proc. i wyniósł 2.370,07 pkt.

Zarząd GPW oraz członkowie giełdy zawarli porozumienie w sprawie zmianie harmonogramu notowań, zgodnie z którym rozpoczęcie sesji dla instrumentów rynku terminowego będzie następowało o godz. 8.45, dla rynku kasowego o godz. 9.00, a zakończenie notowań na obu rynkach o godzinie 17.05 - podała GPW w komunikacie.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,38 proc., do 6.411,74 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,53 proc. i wyniósł 3.731,42 pkt.

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji wzrósł o 0,08 proc. i wyniósł 7.795,31 pkt.

SPÓŁKI

Bank BGŻ podpisał umowę dealerską oraz emisyjną na potrzeby programu emisji papierów dłużnych zakładającego emisje certyfikatów depozytowych i obligacji banku denominowanych w PLN o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3,5 mld zł - poinformował bank w czwartkowym komunikacie.

Walne Zgromadzenie Power Media zwołane na dzień 26 kwietnia 2013 r. zadecyduje o przeznaczeniu na dywidendę dla akcjonariuszy 246,44 tys. zł z ubiegłorocznego zysku netto, co daje 0,04 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

PEP przeniesie zysk w wysokości 134,261 mln zł osiągnięty w 2012 r. na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy - wynika z uchwały podjętej przez ZWZ spółki.

Walne Radpolu zdecyduje o wypłacie w formie dywidendy 5,14 mln zł z zeszłorocznego zysku, czyli 20 groszy na akcję - podała spółka w treści uchwał przygotowanych na ZWZ 24 kwietnia.

Cyfrowy Polsat poda decyzję w sprawie wypłaty dywidendy pod koniec kwietnia - poinformował podczas konferencji Dominik Libicki, prezes spółki. Dodał, że kolejna akwizycja jest w najbliższym czasie mało prawdopodobna.

Walne Hyperiona zdecyduje 23 kwietnia o warunkowej emisji do 24,6 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy. Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone na realizację Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej oraz planowanych przejęć i innych inwestycji - poinformował Hyperion w komunikacie.

Telewizja Polsat podpisała warunkową umowę na zakup 100 proc. udziałów w spółce Polskie Media, operatorze kanałów TV4 i TV6, za 99 mln zł - poinformował Cyfrowy Polsat w komunikacie. Dodano, że proces akwizycyjny ma zakończyć się w lipcu.

Fasing kupił pozostałe 50 proc. udziałów w swojej chińskiej spółce zależnej za równowartość 8,6 mln zł. Transakcja została sfinansowana kredytem bankowym - podała spółka w komunikacie.

PBG zakłada, że najpóźniej do końca kwietnia uzgodni z wierzycielami treść propozycji układowych - poinformował na spotkaniu z dziennikarzami Agenor Gawrzyał, koordynator procesu restrukturyzacji PBG.

Betacom ocenia, że wyniki za rok obrotowy 2012/13 nie powinny być gorsze niż w ubiegłym roku, kiedy wypracował 1,6 mln zł zysku. Spółka planuje, że z zysku za 2012/13 wypłaci dywidendę nie niższą niż rok wcześniej. W roku obrotowym 2013/14 Betacom chce poprawić rentowność - poinformował PAP prezes spółki.

Minister skarbu Mikołaj Budzanowski, działając jako walne zgromadzenie spółki PERN "Przyjaźń", zgodził się w czwartek na budowę terminalu naftowego w Gdańsku - poinformowało MSP. Zakończenie pierwszego etapu inwestycji ma nastąpić w 2015 r.

Cinema City otwiera multipleks w Paradise Center w Sofii. Obiekt ma 14 sal z 2.165 miejscami. Można w nich oglądać filmy w formacie cyfrowym 2D i 3D. Z kolei sala 4DX zostanie otwarta w maju - poinformowała spółka w komunikacie.

Umowa dotycząca procesu uzgodnień zasad spłat zadłużenia finansowego Redanu została wydłużona do końca maja tego roku - poinformowała odzieżowa spółka w komunikacie.

W dniach od 18 do 24 marca największy udział w wydatkach na reklamę wśród stacji TV zanotował TVN. Udział ten wyniósł 19,81 proc., co oznacza 86,5 mln zł wpływów. Drugie miejsce zajął Polsat z udziałem na poziomie 15,41 proc., czyli wpływami rzędu 67,28 mln zł - wynika z danych Nielsen Audience Measurement.

W dniach od 18 do 24 marca udział TVN w oglądalności wyniósł 13,81 proc. wobec 12,75 proc. tydzień wcześniej. W przypadku Polsatu udział w oglądalności wyniósł 12,79 proc. wobec 12,80 proc. przed tygodniem - wynika z szacunkowych danych firmy Nielsen Audience Measurement.

Platforma Mediowa Point Group, w zależności od realizacji prognoz, może wypłacić dywidendę z zysku za 2013 rok - powiedział w wywiadzie dla PAP Michał M. Lisiecki, prezes PMPG. Dodał, że spodziewa się ożywienia na rynku reklamy w II połowie 2013 roku.

Platforma Mediowa Point Group spodziewa się, że tygodnik "Do Rzeczy" osiągnie próg rentowności w 2013 roku - powiedział PAP Michał M. Lisiecki, prezes PMPG. Dodał, że spółka nie wyklucza sprzedaży magazynu "Film" oraz drukarni Media Works Print.

Platforma Mediowa Point Group planuje uruchomić własny kanał TV. Głównym celem spółki jest uzyskanie miejsca na multipleksie, jednak nie wyklucza również starań o koncesję kablowo-satelitarną - powiedział PAP Michał M. Lisiecki, prezes PMPG.

ZWZ Enei zwołane na 24 kwietnia zdecyduje o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy z zysku za 2012 r. 156,8 mln zł - wynika z projektów uchwał. Projekt uchwały jest zgodny z wcześniejszą rekomendacją zarządu, ale rada nadzorcza Enei 20 marca rekomendowała przeznaczenie na dywidendę 211,9 mln zł.

PKN Orlen odkupił w pulę zapasów obowiązkowych ropy sprzedanych przed rokiem. Koncern już przygotowuje kolejną transakcję, która ma szansę zostać sfinalizowana jeszcze w pierwszej połowie 2013 r. - poinformował PKN Orlen w komunikacie prasowym.

Rada nadzorcza Polimeksu Mostostalu oddelegowała Dariusza Krawczyka, pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka zarządu oraz pełnienia obowiązków prezesa spółki - podał Polimex w komunikacie.

Rada Nadzorcza PKN ORLEN wyraziła zgodę na emisję obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej. ORLEN planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst - podała spółka w komunikacie.

WALUTY

O ile nie pojawią się negatywne informacje na temat sytuacji w Europie złoty powinien utrzymać przedział 4,15-4,20 - oceniają dilerzy. Rynek długu będzie oczekiwał decyzji Rady Polityki Pieniężnej oraz przetargów obligacji organizowanych przez Ministerstwo Finansów.

Stawka referencyjna Polonia spadła w czwartek do 3,25 proc. z 3,30 proc. w środę - podał NBP.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,2773, a kurs złotego do euro na 4,1866 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,2805 USD i 120,87 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY

Cena ropy Brent w kontraktach na V 2013 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 07:00 109,97-109,99 USD za baryłkę.

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku rosną i są blisko 5-tygodniowego maksimum. Rafinerie zwiększają przerób tego surowca - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na maj na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku, jest wyceniana na 96,76 USD, po wzroście o 18 centów.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie spadają podczas tej sesji z powodu obaw o kryzys zadłużenia w Europie - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana na 7.580,50 USD za tonę, po spadku o 0,4 proc. Wcześniej metal drożał o 0,7 proc.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 7613,25 USD/t.

OPINIE, PROGNOZY

Konsekwencje pakietu ratunkowego dla gospodarki Cypru będą bardzo surowe. PKB kraju w najbliższych dwóch latach może obniżyć się nawet o 20 proc., a stopa bezrobocia przekroczy 20 proc. Skutki nie ominą też eurostrefy - przewiduje bank Credit Suisse.

Czwartkowa sesja na GPW przyniosła lekkie spadki WIG 20. Analitycy oczekują, że poniedziałkowe odczyty PMI na świecie nadadzą kierunek rynkowi. Poziomem oporu dla WIG 20, którego przełamanie będzie kluczowe dla wzrostów w perspektywie co najmniej miesiąca jest 2.400-2.420 pkt.

Wartość eksportu wyrażona w euro w 2013 r. wzrośnie rdr o 7-8 proc. - ocenia Piotr Soroczyński, główny ekonomista KUKE. Jego zdaniem, polscy producenci w 2013 r. będą szczególnie zależni od zewnętrznego rynku zbytu, a oprócz danych makro ze strefy euro równie istotna będzie zmiana nastawienia społeczeństwa i polepszenie się nastrojów konsumenckich.

Odbicie gospodarcze w II połowie 2013 r., widoczne w lepszych danych o PKB, będzie przede wszystkim efektem niskiej bazy z zeszłego roku, a nie realnym wzrostem gospodarki - ocenił w rozmowie z PAP Piotr Soroczyński z KUKE. W jego ocenie, PKB w 2013 r. wzrośnie o ok. 1,5 proc. rdr, a średnioroczna CPI wyniesie 1,1-1,2 proc.

W najbliższych miesiącach nie zanosi się na poprawę sytuacji na rynku pracy w Polsce. Brak oznak ożywienia gospodarki źle wróży pespektywie zatrudnienia i szybszego przyrostu płac - ocenia BNP Paribas.

Wpłata z zysku NBP za 2012 r. może pozwolić resortowi finansów na uniknięcie modyfikacji w tegorocznym planie finansowym - ocenia część ekonomistów. Inni są zdania, że mimo wpłaty z NBP rewizji budżetu nie uda się uniknąć. Ubytki w budżecie po stronie dochodowej ekonomiści szacują na 18-20 mld zł.

Po słabszym pierwszym kwartale duże spółki powrócą do wzrostów, którym przewodzić może sektor bankowy. Powody do zadowolenia mogą mieć jednak również akcjonariusze mniejszych firm, które po dobrym początku roku powinny kontynuować zwyżki - uważa Adam Jenkins, dyrektor zespołu zarządzania portfelami zrównoważonymi i akcyjnymi w Pioneer Pekao.

W drugim kwartale rynek długu może być w trendzie bocznym, z tendencją do wzrostu rentowności, szczególnie na długim końcu krzywej - prognozuje PKO BP. W II połowie roku bank zakłada przecenę polskich obligacji.

Kurs złotego do końca roku będzie zbliżony do 4,20 za euro - prognozuje Bank of America/Merrill Lynch w czwartkowym raporcie. Bank w horyzoncie najbliższych trzech kwartałów przewiduje nieznaczne umocnienie czeskiej korony i osłabienie forinta.

Cypr jest za mały jako państwo, aby kryzys w tym kraju wpłynął bezpośrednio na gospodarkę USA, jednak jego problemy mogą się rozprzestrzenić na większe europejskie kraje, a to już stanowiłoby zagrożenie dla USA - uważa David Sterman, starszy analityk rynkowy w StreetAuthority.com.

Wzrost hurtowych cen paliw w ostatnich dwóch tygodniach może przełożyć się na wzrost cen paliw na stacjach paliw - wynika z cotygodniowego raportu BM Reflex.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-luty 2013 roku wyniósł 2,82 mld zł, czyli spadł o 1,7 proc. rdr - podał na stronie internetowej Narodowy Bank Polski.

W środę, 27 marca banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 27.119,40 mln zł wobec 28.152,97 mln zł we wtorek - podał NBP. W depozycie na koniec dnia znajdowało się 350,0 mln zł.

Stan przezimowania ozimin jest lepszy niż średnia z wielolecia oraz dużo lepszy niż przed rokiem - ocenił dla PAP Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jego zdaniem, decydujące dla ozimin i owoców w sadach będą warunki pogodowe w ciągu najbliższych dni.

Giełda papierów wartościowych na Cyprze pozostanie zamknięta w czwartek - podała giełda w komunikacie na swojej stronie internetowej.

WYDARZENIA Z KRAJU------------------

Cała opozycja i PSL deklarują poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych, która miałaby cofnąć reorganizację sądów przeprowadzoną przez szefa MS Jarosława Gowina. Przeciwna propozycji jest tylko PO. Głosy opozycji i PSL-u wystarczą do uchwalenia ustawy. Drugie czytanie projektu ma zostać przeprowadzone na posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu.

Prezydent Bronisław Komorowski cieszy się największym zaufaniem respondentów CBOS - ufa mu 70 proc. z nich - wynika z najnowszego, marcowego sondażu. Kolejne miejsca zajęli: poseł SLD Ryszard Kalisz (46 proc.) i szef MSZ Radosław Sikorski (44 proc.).

Resort środowiska w ciągu kilku tygodni ma przedstawić raport o stanie przygotowań samorządów do realizacji tzw. ustawy śmieciowej - poinformował w czwartek minister środowiska Marcin Korolec.

Nie będzie takiego dnia, w którym z mocy prawa, wszystkie służby mundurowe nagle stracą prawo używania środków przymusu bezpośredniego - powiedział w czwartek szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. Podkreślił, że MSW zdąży z przygotowaniem ustawy w tej sprawie. MSW przygotowało projekt ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, bo w maju 2012 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy kilku ustaw, odnoszących się m.in. do policji, a które dotyczą zasad stosowania przymusu bezpośredniego i odsyłają do rozporządzeń, są niezgodne z konstytucją. Regulacje te stracą moc 5 czerwca 2013 r. i wtedy ma wejść w życie nowa ustawa.

Dziennikarze z Polski, Białorusi, USA i Słowacji zostali laureatami tegorocznej edycji nagrody im. Macieja Płażyńskiego za publicystykę o Polakach za granicą - poinformował w czwartek Press Club Polska. Zwycięzców wybrano spośród 80 nominowanych z 18 krajów. Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego jest honorowana praca dziennikarzy i mediów służących Polonii.

Gotowe jest już sprawozdanie z działalności prokuratury w zeszłym roku, przekazano je ministrowi sprawiedliwości i za jego pośrednictwem premierowi - poinformował w czwartek PAP rzecznik prasowy Prokuratury Generalnej prok. Mateusz Martyniuk.

Mimo obiegowej opinii o drożejącej żywności, tegoroczne przedświąteczne zakupy nie są droższe niż rok temu - wynika z analiz branżowego portalu dlahandlu.pl, który monitoruje ceny w sklepach.

Na Wielki Piątek - drugi dzień Triduum Paschalnego - zgodnie z polską tradycją buduje się Groby Pańskie. Od lat nawiązują one do aktualnej sytuacji w kraju i na świecie. Groby często symbolizowały trudne polskie doświadczenia. Tradycja strojenia Grobu Pańskiego istnieje od średniowiecza. W XVIII w. zwyczaj ten zanikł prawie w całej Europie. Zachował się tylko na terenie Austrii, Węgier, Polski i południowych Niemiec.

W Wielki Czwartek metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz dokonał w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela obrzędu obmycia nóg 12 starcom oraz ucałował ich stopy. Przewodniczył też uroczystej mszy Wieczerzy Pańskiej.

W sali im. Karola Musioła w opolskim ratuszu, gdzie odbywają się posiedzenia rady miasta, zawisł krzyż. Nie wiadomo jednak kto konkretnie odpowiada za jego zawieszenie. Sprawa oburzyła radnych SLD.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY----------------------

Przywódca centrolewicowej włoskiej Partii Demokratycznej Pier Luigi Bersani poinformował w czwartek prezydenta Giorgio Napolitano, że podczas rozmów z siłami politycznymi nie otrzymał gwarancji poparcia obu izb parlamentu dla jego ewentualnego rządu.

Kontrole i przeszukania w organizacjach pozarządowych (NGO) w Rosji mają na celu wykrycie nielegalnych grup ekstremistycznych oraz walkę z praniem brudnych pieniędzy - oświadczyła w czwartek rzeczniczka rosyjskiej Prokuratury Generalnej Marina Gridniewa. W lutym przeprowadzono rewizje w ok. 2 tys. organizacji pozarządowych działających w Rosji, w tym w wielu zajmujących się obroną praw człowieka i walczących z korupcją. Przeszukano biura m.in. Memoriału, Amnesty International, Human Rights Watch i Transparency International. Skontrolowano również zajmujący się nauczaniem języka francuskiego ośrodek Alliance Francaise.

Zgodnie z zapowiedzią cypryjskie banki wznowiły w czwartek w południe (czasu lokalnego) pracę po 12-dniowej przerwie. Wprowadzono poważne ograniczenia wysokości transakcji finansowych, co ma zapewnić kontrolę nad przepływem kapitału.

Cypryjski prezydent Nikos Anastasiadis postanowił o 25 procent obniżyć swoje wynagrodzenie. 20-procentowe redukcje dotkną też ministrów - poinformował w czwartek prezydencki doradca. Cypr zmaga się z kryzysem gospodarczym i finansowym. Prezydent, który jest jednocześnie szefem rządu, oraz ministrowie zrzekli się także trzynastej pensji. Także w czwartek rząd Cypru powołał komisję, której zadaniem będzie zbadanie przyczyn kryzysu bankowego na wyspie i ustalenie, czy stały za nim jakieś czynniki "kryminalne, cywilne lub polityczne". W skład komisji weszli trzej byli sędziowie Sądu Najwyższego.

Bułgarski rząd przeznaczy na nadzwyczajną pomoc dla najbardziej potrzebujących grup społecznych 50 mln lewów (25 mln euro) - poinformowała w czwartek wicepremier i minister polityki socjalnej Dejana Kostadinowa. Decyzję, zgodnie z obietnicą złożoną przez tymczasowego premiera Marina Rajkowa po mianowaniu, gabinet podjął na czwartkowym posiedzeniu. Pieniądze pochodzą z budżetów ministerstw, a ich przeznaczenie na pomoc nie przyczyni się do zwiększenia deficytu budżetowego - zastrzegł Rajkow.

Władze Bułgarii zwróciły się do Komisji Europejskiej o ekspertyzę w celu zreformowania swego sektora energetycznego w sytuacji, gdy Sofii grożą sankcje ze strony Brukseli za opóźnienia w liberalizacji rynku energii - poinformował w czwartek bułgarski rząd.

Europosłowie Klubu PO-PSL rozpoczęli w czwartek zbieranie podpisów pod wnioskiem o zgłoszenie kandydatury rosyjskiego stowarzyszenia Memoriał do Pokojowej Nagrody Nobla w 2014 roku. Organizacja zajmuje się m.in. dokumentowaniem represji politycznych w ZSRR.

Łotwa i Litwa odrzuciły w czwartek pomysł referendum w sprawie swego wejścia do strefy euro, w czasie gdy sąsiednia Polska wspomina o takiej możliwości, gdyż według nich mogłoby to zaprzepaścić, jak to określają, "cel strategiczny" - pisze AFP.

Dziennikarze i technicy brytyjskiego nadawcy publicznego BBC rozpoczęli w czwartek w południe 12-godzinny strajk w proteście przeciwko redukcji zatrudnienia, rosnącemu obciążeniu pracą i szykanom. To drugi strajk w ciągu miesiąca.

Organizm byłego prezydenta RPA Nelsona Mandeli "dobrze reaguje" na kurację zastosowaną z powodu infekcji płuc - poinformowała w czwartek kancelaria prezydenta i szefa rządu Jacoba Zumy. 94-letni Mandela został przyjęty do szpitala w nocy ze środy na czwartek.

Według 51 proc. badanych Francuzów Francois Hollande jest złym prezydentem; jedynie 22 proc. jest odmiennego zdania - wynika z opublikowanego w czwartek sondażu CSA dla telewizji BFMTV. 27 proc. respondentów nie chciało w ogóle wypowiedzieć się na ten temat.

Prezydent Rosji Władimir Putin nazwał w czwartek "rutynowymi" kontrole dokonywane przez prokuraturę w biurach organizacji pozarządowych (NGO) i krytykowane przez Zachód. Podkreślił, że należy dopilnować, by podczas inspekcji nie było nadgorliwości.

Podczas mszy Krzyżma świętego w Watykanie w Wielki Czwartek papież Franciszek powiedział, że księża muszą czuć odpowiedzialność za powierzony sobie lud i słuchać jego próśb. Apelował do kapłanów o troskę o ubogich, więźniów, chorych, samotnych i smutnych.

Papież Franciszek odprawił Mszę Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek w więzieniu dla nieletnich w Rzymie. W jej trakcie dokonał sugestywnego obrzędu obmycia nóg dwunastu młodocianym więźniom; wśród nich dwóm dziewczętom - katoliczce i muzułmance.

W całym Egipcie w mieszkaniach, biurach i przedsiębiorstwach coraz częściej zdarzają się przerwy w dostawach prądu, spowodowane brakiem funduszy na opłacenie paliwa przez elektrownie - przyznało w czwartek egipskie ministerstwo ds. ropy naftowej.

Elżbieta II rozdała tradycyjną wielkoczwartkową jałmużnę 87 mężczyznom i 87 kobietom wyróżnionym za pracę charytatywną i wytypowanych przez Kościół anglikański. Uroczystość, poprzedzona nabożeństwem, odbyła się w katedrze Chrystusa Króla w Oksfordzie.

(PAP)

amp/ asa/