Skala wpływu poszczególnych składowych na PKB w I kw. - GUS

29-05-2013 10:08
29.05. Warszawa (PAP) - Skala wpływu poszczególnych składowych na PKB w I kwartale 2013 roku, opublikowana w środę przez GUS.

<PRE>

I kwartał '13 IV kwartał'12 I kwartał '12

PKB 0,5 0,7 3,5

Popytkrajowy -0,9 -1,7 2,3

Spożycieogółem -0,1 -0,2 1,0

Spożycieindywidualne 0,0 -0,1 1,2

Akumulacja -0,8 -1,5 1,3

Nakładybruttona środkitrwałe -0,3 -1,2 0,8

Saldoobrotówz zagranicą 1,4 2,4 1,2

Wartośćdodanabrutto 0,5 0,5 2,9

Wzrostrzeczowychśrodkówobrotowych -0,5 -0,3 0,5</PRE>

(PAP)

map/ asa/