Siła procesu dezinflacyjnego słabnie - Grabowski, Rada Gospodarcza

17-04-2013 10:52
17.04. Warszawa (PAP) - Silny wpływ hamowania wzrostu cen żywności na wskaźnik inflacji CPI świadczy o tym, że siła procesu dezinflacyjnego słabnie - ocenia Bogusław Grabowski z Rady Gospodarczej przy premierze. Jego zdaniem inflacja osiągnie swój najniższy poziom w najbliższych 2-3 miesiącach.

"Mimo silnego spadku inflacji mierzonej rocznym wskaźnikiem cen konsumpcyjnych (CPI) do poziomu 1,0 proc. w marcu z 1,3 proc. w lutym, inflacja mierzona wskaźnikiem bazowym pozostała w marcu na zbliżonym, niskim poziomie 1,0 proc. rdr (w lutym 1,1 proc.). Wynika to z silnego wpływu hamowania wzrostu cen żywności na wskaźnik inflacji CPI i świadczy o tym, że siła procesu dezinflacyjnego słabnie" - napisał Grabowski w środowym biuletynie Rady.

"Można się spodziewać, że inflacja osiągnie swój najniższy poziom w najbliższych 2-3 miesiącach. Nie wynika jednak z tego, że będzie to decydującą przesłanką dla Rady Polityki Pieniężnej do dalszych obniżek stóp procentowych NBP. Prezes NBP Marek Belka stwierdził bowiem, że RPP przewiduje spadek inflacji poniżej 1 proc. ale dla wznowienia redukcji stóp ważniejsze będą dane o aktywności gospodarczej: produkcji, zatrudnienia, sprzedaży detalicznej. Wydaje się, że także i w nich znajdą się silne argumenty dla dalszej redukcji stóp" - dodał.

GUS podał w poniedziałek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu wzrosły o 1,0 proc. rdr, po wzroście o 1,3 proc. rdr w lutym. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny w marcu wzrosły o 0,2 proc. NBP podał zaś we wtorek, że w marcu inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła 1,0 proc. rdr wobec 1,1 proc. rdr w lutym.

Na kwietniowym posiedzeniu RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Począwszy od listopada 2012 roku do marca tego roku Rada obniżyła stopy NBP łącznie o 150 pb. Najbliższe posiedzenie decyzyjne RPP odbędzie się w dniach 7-8 maja.(PAP)

jba/ ana/