Rząd zakłada coroczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe - WPFP (tabela)

14-05-2013 11:24
14.05. Warszawa (PAP) - Rząd zakłada coroczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe oraz brak waloryzacji progów podatkowych - wynika z aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

Poniżej planowane dochody:<PRE>

2014 2015 2016Dochody ogółem 288,7 297,0 316,0podatkowe 261,0 273,7 290,4pośrednie 190,8 199,8 209,9bezpośrednie 68,2 71,9 78,5niepodatkowe 24,2 20,2 22,1Cło 2,1 2,2 2,3Dochody z UE 1,4 0,9 1,2</PRE>

(PAP)

map/ asa/