Rząd zajmie się we wtorek założeniami noweli ustawy o fin. publ. - KPRM

16-07-2013 08:59
16.07. Warszawa (PAP) - Rząd zajmie się na wtorkowym posiedzeniu nowelizacją ustawy o finansach publicznych, która zakłada wprowadzenie stabilizującej reguły wydatkowej oraz zniesienie sankcji za przekroczenie relacji długu publicznego progu ostrożnościowego 50 proc. PKB - wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

Na początku czerwca MF opublikowało i skierowało do konsultacji założenia do projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nimi planowane jest wprowadzenie nowej stabilizującej reguły wydatkowej, która zaczęłaby obowiązywać od 2014 roku. Reguła ma dotyczyć całego sektora finansów publicznych, a limit wydatkowy ma rosnąć w średniookresowym tempie wzrostu PKB.

Nowela ustawy zakłada także, że po wprowadzeniu nowej reguły fiskalnej zniesione zostaną sankcje, gdy dług publiczny przekroczy poziom 50 proc. PKB. Nie będzie natomiast zmian zapisów ustawy odnoszących się do progów 55 i 60 proc. PKB.

Resort finansów chciał, żeby rząd przyjął założenia projektu nowelizacji jeszcze w lipcu. Zdaniem ekonomistów nowelizacja ustawy o finansach jest konieczna, aby rząd mógł znowelizować ustawę budżetową i podwyższyć limit deficytu budżetowego, który zapisano na poziomie 35,6 mld zł.

W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk informował, że w tym tygodniu rząd przedstawi szczegóły nowelizacji budżetu na 2013 rok. (PAP)

bg/ ana/