RPP zgodna, że stopy NBP powinny pozostać niezmienione do końca roku - minutes

19-09-2013 14:01
19.09. Warszawa (PAP) - Członkowie RPP podczas wrześniowego posiedzenia byli zgodni, że stopy procentowe NBP powinny pozostać niezmienione, a obecna i przewidywana sytuacja gospodarcza uzasadnia ich utrzymanie na obecnym poziomie do końca roku - napisano w opublikowanym w czwartek opisie dyskusji RPP.

"W ocenie Rady, w dalszej perspektywie kształtowanie się stóp procentowych będzie uwarunkowane skalą i strukturą ożywienia oraz wynikającym z tego poziomem presji inflacyjnej" - napisano w dokumencie.

Z opisu dyskusji RPP wynika, że nie został złożony żaden wniosek o zmianę poziomu stóp procentowych.

Rada pozostawiła we wrześniu podstawowe stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 2,50 proc., stopa lombardowa 4,00 proc., stopa depozytowa 1,00 proc., stopa redyskonta weksli 2,75 proc.(PAP)

jba/ ana/