Rolowanie: TR30, GASOLINE, WHEAT, CORN, RICE, PALLADIUM, OATS.

19-08-2016 11:47
24 sierpnia 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów : TR30, GASOLINE, WHEAT, CORN, RICE, PALLADIUM, OATS.
Rolowanie: TR30, GASOLINE, WHEAT, CORN, RICE, PALLADIUM, OATS.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

- TR30 dla pozycji długiej  -1125 pkt. dla pozycji krótkiej +625 pkt.                

- GASOLINE dla pozycji długiej +681 pkt. dla pozycji krótkiej -701 pkt

- WHEAT dla pozycji długiej -178 pkt. dla pozycji krótkiej +168 pkt

- CORN dla pozycji długiej -115 pkt. dla pozycji krótkiej +105 pkt

- RICE dla pozycji długiej -8 pkt. dla pozycji krótkiej +2 pkt

- PALLADIUM dla pozycji długiej +75 pkt. dla pozycji krótkiej -85 pkt

- OATS dla pozycji długiej -158 pkt. dla pozycji krótkiej +148 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie : https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Dotyczy klientów TMS Trader.