Rolowanie: SUGAR, COFFEE, COTTON, WHEAT, CORN, SOYBEAN oraz LEANHOGS 02-02-2018 09:07

02-02-2018 09:07
8 lutego 2018 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu SUGAR, COFFEE, COTTON, WHEAT, CORN, SOYBEAN oraz LEANHOGS.
Rolowanie: SUGAR, COFFEE, COTTON, WHEAT, CORN, SOYBEAN oraz LEANHOGS

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

 

•             SUGAR dla pozycji długiej -14 pkt. dla pozycji krótkiej +10 pkt,

•             COFFEE dla pozycji długiej -242,5 pkt. dla pozycji krótkiej +227,5 pkt,

•             COTTON dla pozycji długiej -115 pkt. dla pozycji krótkiej +105 pkt,

•             WHEAT dla pozycji długiej -137,5 pkt. dla pozycji krótkiej +127,5 pkt,

•             SOYBEAN dla pozycji długiej -120 pkt. dla pozycji krótkiej +110 pkt,

•             CORN dla pozycji długiej -87,5 pkt. dla pozycji krótkiej +77,5 pkt,

•             LEANHOGS dla pozycji długiej +192,5 pkt. dla pozycji krótkiej -207,5 pkt

 

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl

Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.