Rolowanie: OILBRNT.

30-08-2016 09:22
30 sierpnia 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu OILBRNT.
Rolowanie: OILBRNT.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

- (OILBRNT) dla pozycji długiej  -18.5 pkt. dla pozycji krótkiej +13.5 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie: https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.