Rolowanie: LEANHOGS

07-10-2016 12:13
10 października 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu LEANHOGS.
Rolowanie: LEANHOGS

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • LEANHOGS dla pozycji długiej  + 699,5 pkt. dla pozycji krótkiej  -714,5 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie: https://www.tms.pl 
Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Dotyczy klientów TMS Trader