Rolowanie instrumentu USDINDEX

04-03-2016 13:38
Szanowni Klienci, 8 marca 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentu USDINDEX
Rolowanie instrumentu USDINDEX

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • USDINDEX dla pozycji długiej -80 pkt. dla pozycji krótkiej +80 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.