Rolowanie instrumentu UPS

12-02-2016 12:12
Szanowni Klienci, 18 lutego 2016 r. zostanie ustalone prawo do dywidendy na instrumencie UPS.
Rolowanie instrumentu UPS

W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

  • UPS dla pozycji długiej +66 pkt. dla pozycji krótkiej -78 pkt.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.