Rolowanie instrumentu TR30

28-12-2015 10:07
Szanowni Klienci, 29 grudnia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów TR30
Rolowanie instrumentu TR30

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.
Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • (TR30) dla pozycji długiej -1437 pkt. dla pozycji krótkiej +1437 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach.

Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych