Rolowanie instrumentu PALLADIUM

01-12-2015 15:47
Szanowni Klienci, 1 grudnia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentu PALLADIUM.
Rolowanie instrumentu PALLADIUM

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • PALLADIUM dla pozycji długiej -13 pkt. dla pozycji krótkiej +13 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.