Rolowanie instrumentu OIL

07-08-2015 10:39
Szanowni Klienci, 13 sierpnia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu OIL.
Rolowanie instrumentu OIL

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • OIL dla pozycji długiej -56 pkt. dla pozycji krótkiej +56 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.   

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.