Rolowanie instrumentu NATGAS

19-01-2016 10:31
Szanowni Klienci, 20 stycznia 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentu NATGAS. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.
Rolowanie instrumentu NATGAS

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • (NATGAS) dla pozycji długiej  -29 pkt. dla pozycji krótkiej +29 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym  instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie :

https://www.tms.pl/oferta/tms-trader

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych