Rolowanie instrumentu GO_TKYO225

06-03-2015 09:28
Szanowni Państwo, 11 marca 2015 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu GO_TKYO225

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_TKYO225 dla pozycji długiej +6 pkt, dla pozycji krótkiej - 6 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.