Rolowanie instrumentu GO_SCHATZ

29-05-2015 09:10
Szanowni Klienci, 1 czerwca 2015 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu GO_SCHATZ
Rolowanie instrumentu GO_SCHATZ

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_SCHATZ dla pozycji długiej -11 pkt, dla pozycji krótkiej +11 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.