Rolowanie instrumentu GO_RAPESEED

26-01-2015 09:09
Szanowni Państwo, 27 stycznia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu GO_RAPESEED

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_RAPESEED dla pozycji długiej -20 pkt. dla pozycji krótkiej +20 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.