Rolowanie instrumentu GO_PLATIN

20-03-2015 09:03
Szanowni Państwo, 24 marca 2014 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentu GO_PLATIN

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_PLATIN dla pozycji długiej -17 pkt. dla pozycji krótkiej +17 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.