Rolowanie instrumentu GO_ORANGE

24-12-2014 09:29
Szanowni Państwo, 29 grudnia 2014 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentu GO_ORANGE

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_ORANGE dla pozycji długiej +115 pkt. dla pozycji krótkiej -115 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.