Rolowanie instrumentu GO_CATTLE

31-07-2015 11:40
Szanowni Klienci, 3 sierpnia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu GO_CATTLE.
Rolowanie instrumentów GO_CATTLE

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_CATTLE dla pozycji długiej -122 pkt. dla pozycji krótkiej +122 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.