Rolowanie instrumentu GO_CATTLE

29-05-2015 09:01
Szanowni Państwo, 1 czerwca 2015 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu GO_CATTLE
Rolowanie instrumentu GO_CATTLE

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_CATTLE dla pozycji długiej +54 pkt, dla pozycji krótkiej -54 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.