Rolowanie instrumentu: GO_CATTLE

02-02-2015 10:06
Szanowni Państwo, 2 lutego 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentu GO_CATTLE.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.
Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • GO_CATTLE dla pozycji długiej +275 pkt. dla pozycji krótkiej -275 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.