Rolowanie instrumentu COCOA.

05-08-2016 09:35
Szanowni Klienci, 11 sierpnia 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentu COCOA.
Rolowanie instrumentów COCOA.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • COCOA dla pozycji długiej  +26.5 pkt. dla pozycji krótkiej -31.5 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych. Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Dotyczy TMS Trader.