Rolowanie instrumentówDE30, DE50, GB100, CH20, EU50, PL20, IT40, US30, US100, US500, US2000, FR40, NL25, ES35, SE30, NO25, OILWTI

14-03-2016 10:51
Szanowni Klienci, 17 marca 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów DE30, DE50, GB100, CH20, EU50, PL20, IT40, US30, US100, US500, US2000, FR40, NL25, ES35, SE30, NO25, OILWTI.
Rolowanie instrumentówDE30, DE50, GB100, CH20, EU50, PL20, IT40, US30, US100, US500, US2000, FR40, NL25, ES35, SE30, NO25, OILWTI

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

 • DE30 dla pozycji długiej - 340pkt. dla pozycji krótkiej + 340 pkt.
 • DE50  dla pozycji długiej + 7 pkt. dla pozycji krótkiej - 7 pkt.         
 • GB100 dla pozycji długiej +650 pkt. dla pozycji krótkiej -650 pkt.
 • CH20 dla pozycji długiej + 155 pkt. dla pozycji krótkiej - 155 pkt.
 • EU50 dla pozycji długiej +78pkt. dla pozycji krótkiej - 78 pkt.
 • PL 20 dla pozycji długiej +10 pkt. dla pozycji krótkiej -10 pkt.
 • IT 40 dla pozycji długiej +452pkt. dla pozycji krótkiej - 452 pkt.
 • US30 dla pozycji długiej +93 pkt. dla pozycji krótkiej -93 pkt.
 • US100 dla pozycji długiej +83 pkt. dla pozycji krótkiej -83 pkt.
 • US500 dla pozycji długiej +95 pkt. dla pozycji krótkiej -95 pkt.   
 • US2000 dla pozycji długiej +54 pkt. dla pozycji krótkiej -54 pkt.
 • FR40 dla pozycji długiej +110 pkt. dla pozycji krótkiej -110 pkt.
 • NL 25 dla pozycji długiej +110pkt. dla pozycji krótkiej - 110 pkt.
 • ES 35 dla pozycji długiej +29 pkt. dla pozycji krótkiej -29 pkt.
 • SE 30 dla pozycji długiej + 2390pkt. dla pozycji krótkiej - 2390 pkt.
 • NO 25 dla pozycji długiej - 49 pkt. dla pozycji krótkiej + 49 pkt.
 • OILWTI dla pozycji długiej - 59pkt. dla pozycji krótkiej + 59 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.