Rolowanie instrumentów UK10Y, NATGAS

22-03-2016 12:45
Szanowni Klienci, 22 marca 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentu UK10Y, NATGAS.
Rolowanie instrumentów UK10Y, NATGAS

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • UK10Y dla pozycji długiej + 84pkt. dla pozycji krótkiej -84pkt.
  • NATGAS dla pozycji długiej -73pkt. dla pozycji krótkiej +73pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.