Rolowanie instrumentów RICE, GO_RICE, SOYBEAN, GO_SOYAB

21-10-2015 12:46
Szanowni Klienci, 22 października 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów RICE, GO_RICE, SOYBEAN, GO_SOYAB.
Rolowanie instrumentów RICE, GO_RICE, SOYBEAN, GO_SOYAB

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • RICE dla pozycji długiej -29 pkt. dla pozycji krótkiej +29 pkt.
  • GO_RICE dla pozycji długiej -29 pkt. dla pozycji krótkiej +29 pkt.
  • SOYBEAN dla pozycji długiej -51 pkt. dla pozycji krótkiej +51 pkt.
  • GO_SOYAB dla pozycji długiej -51 pkt. dla pozycji krótkiej +51 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach.
Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.