Rolowanie instrumentów ORANGE i GO_ORANGE

24-08-2015 11:18
Szanowni Klienci, 25 sierpnia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów ORANGE i GO_ORANGE.
Rolowanie instrumentów ORANGE i GO_ORANGE

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • ORANGE dla pozycji długiej -65 pkt. dla pozycji krótkiej +65 pkt.
  • GO_ORANGE dla pozycji długiej -65 pkt. dla pozycji krótkiej +65 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.