Rolowanie instrumentów OILWTI, GO_OILUS

16-10-2015 09:15
Szanowni Klienci, 19 października 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów OILWTI, GO_OILUS.
Rolowanie instrumentów OILWTI, GO_OILUS

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • OILWTI dla pozycji długiej -53 pkt. dla pozycji krótkiej +53 pkt.
  • GO_OILUS dla pozycji długiej -53 pkt. dla pozycji krótkiej +53 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach.

Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.