Rolowanie instrumentów OILUS i W20x10

15-12-2015 18:26
Szanowni Klienci, 17 grudnia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów OILUS i W20x10.
Rolowanie instrumentów OILUS i W20x10

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych  instrumentach  zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • OILUS dla pozycji długiej -125 pkt. dla pozycji krótkiej +125 pkt.
  • W20x10 dla pozycji długiej -6 pkt. dla pozycji krótkiej +6 pkt

Zmiana kontraktów oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.