Rolowanie instrumentów OILBRNT, GO_OIL_I, OIL

12-11-2015 09:31
Szanowni Klienci, 12 listopada 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów OILBRNT, GO_OIL_I, OIL.
Rolowanie instrumentów OILBRNT, GO_OIL_I

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

Dla rachunku maklerskiego TMS Trader:

  • OILBRNT dla pozycji długiej -66 pkt. dla pozycji krótkiej +66 pkt.
  • GO_OIL_I dla pozycji długiej -66 pkt. dla pozycji krótkiej +66 pkt.

Dla rachunku maklerskiego TMS Connect:

  • OIL dla pozycji długiej -66 pkt. dla pozycji krótkiej +66 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach.
Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.