Rolowanie instrumentów: OIL

17-06-2016 09:56
Szanowni Klienci, 20 czerwca 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentu OIL
Rolowanie instrumentów: OIL

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • OILUS dla pozycji długiej -63.5 pkt. dla pozycji krótkiej +58.5 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentamiKlientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.