Rolowanie instrumentów NL25, GO_HOLLAND, FR40, GO_FR40, GO_IBX35, ES35....

11-12-2015 17:19
Szanowni Klienci, 15 grudnia 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów NL25, GO_HOLLAND, FR40, GO_FR40, GO_IBX35, ES35, OILBRNT, GO_OIL_I, UK10Y, GO_UK10Y, SE30, NO25, AU200.
Rolowanie instrumentów NL25, GO_HOLLAND, FR40, GO_FR40, GO_IBX35, ES35....

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • NL25, GO_HOLLAND dla pozycji długiej -25 pkt. dla pozycji krótkiej +25 pkt.
  • FR40, GO_FR40 dla pozycji długiej +50 pkt. dla pozycji krótkiej -50 pkt.
  • GO_IBX35, ES35 dla pozycji długiej +49 pkt. dla pozycji krótkiej -49 pkt.
  • OILBRNT, GO_OIL_I dla pozycji długiej -43 pkt. dla pozycji krótkiej +43 pkt.
  • UK10Y, GO_UK10Y dla pozycji długiej +91 pkt. dla pozycji krótkiej -91 pkt.
  • SE30 dla pozycji długiej -75 pkt. dla pozycji krótkiej +75 pkt.
  • NO25 dla pozycji długiej +30 pkt. dla pozycji krótkiej -30 pkt.
  • AU200 dla pozycji długiej +49 pkt. dla pozycji krótkiej -49 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych