Rolowanie instrumentów NL25, GO_HOLLAND, FR40, GO_FR40, ES35, GO_IBX35, AU200

11-09-2015 08:44
Szanowni Klienci, 15 września 2015 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów NL25, GO_HOLLAND, FR40, GO_FR40, ES35, GO_IBX35, AU200.
Rolowanie instrumentów NL25, GO_HOLLAND, FR40, GO_FR40, ES35, GO_IBX35, AU200

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • NL25 dla pozycji długiej +5 pkt. dla pozycji krótkiej -5 pkt.
  • GO_HOLLAND dla pozycji długiej +5 pkt. dla pozycji krótkiej -5 pkt.
  • FR40 dla pozycji długiej +105 pkt. dla pozycji krótkiej -105 pkt.
  • GO_FR40 dla pozycji długiej +105 pkt. dla pozycji krótkiej -105 pkt.
  • ES35 dla pozycji długiej +11 pkt. dla pozycji krótkiej -11 pkt.
  • GO_IBX35 dla pozycji długiej +11 pkt. dla pozycji krótkiej -11 pkt.
  • AU200 dla pozycji długiej +14 pkt. dla pozycji krótkiej -14 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.