Rolowanie instrumentów: NL25, FR40, ES35, SE30, NO25, OILWTI, NATGAS

19-05-2016 14:09
Szanowni Klienci, 19 maja 2016 r. nastąpi zmiana kontraktów bazowych dla instrumentów: NL25, FR40, ES35, SE30, NO25, OILWTI, NATGAS.
Rolowanie instrumentów: NL25, FR40, ES35, SE30, NO25, OILWTI, NATGAS

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • NL25 dla pozycji długiej +80 punktów, dla pozycji krótkiej -100 pkt;
  • FR40 dla pozycji długiej +468 pkt, dla pozycji krótkiej -492 pkt;
  • ES35 dla pozycji długiej +15 punktów, dla pozycji krótkiej -25 pkt;        
  • SE30 dla pozycji długiej +300 pkt, dla pozycji krótkiej -400 pkt;
  • NO25 dla pozycji długiej -50 pkt, dla pozycji krótkiej -50 pkt;
  • OILWTI dla pozycji długiej -52.5 pkt, dla pozycji krótkiej +47.5 pkt;
  • NATGAS dla pozycji długiej -132 pkt, dla pozycji krótkiej +122 pkt;

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tych  instrumentach. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentami w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych.