Rolowanie instrumentów: NL25, FR40, ES35, SE30, NO25.

14-07-2016 16:04
Szanowni Klienci, 14 lipca 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów: NL25, FR40, ES35, SE30, NO25.
Rolowanie instrumentów: NL25, FR40, ES35, SE30, NO25.

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

  • NL25 dla pozycji długiej +345 pkt. dla pozycji krótkiej -365 pkt.                
  • FR40 dla pozycji długiej +2,5 pkt. dla pozycji krótkiej -27,5 pkt
  • ES35 dla pozycji długiej +17 pkt. dla pozycji krótkiej -27 pkt.
  • SE30 dla pozycji długiej +95 pkt. dla pozycji krótkiej -195 pkt
  • NO25 dla pozycji długiej -74 pkt. dla pozycji krótkiej +4 pkt

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie z dokumentamiKlientów posiadających zlecenia limit i stop blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do wielkości punktów swapowych. Dotyczy TMS Trader.